AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > documentació > documents sobre dh > dudh
 Documents de les Nacions Unides
Declaració Universal dels Drets Humans
Resumida i en llenguatge senzill