CATALÀ: Principal > Recursos > Cine > Propostes | ESPAÑOL: Principal > Recursos > Cine > Propuestas

Cine i drets humans. Propostes didàctiques de Cinema i educació

cinema-educacio.blogspot.com
(recopilació de fitxes de diferents procedències i en diferents idiomes)