Principal > Materials > Guia >
Guia d'educació en drets humans - Inici

Propostes monogràfiques sobre temes diversos
Cine i drets humans


Descripció
Visualització d'una pel.lícula (o d'un fragment) i reflexió i debat sobre el seu contingut des del punt de vista dels valors i els drets humans.

Àrea
Tutoria, Història, Socials, Filosofia, Ètica.

Edat
Primària, ESO i Batxillerat (segons les pel.lícules seleccionades).

Durada
El temps que duri la pel.lícula seleccionada (o el fragment) i de 30 a 60 minuts per a la reflexió i el debat posterior.

Dret relacionat
Diferents, segons la pel.lícula sobre la qual es treballi o sobre l'aspecte concret de la pel.lícula que es seleccioni per a aprofundir.
>> documents de les Nacions Unides en format HTML i PDF.

Objectius
Posar en relleu la importancia dels mitjans audiovisuals com a conformadors de valors socials.
Segons la pel.lícula escollida, els objectius específics que figurin a la seva fitxa.

Preparació per part del professorat
A més de veure la pel.lícula i repassar les indicacións de la fitxa corresponent (adaptant-les si cal a les característiques del propi grup), si ho considera escaient documentar-se més sobre la pel.lícula o sobre el tema que tracti la pel.lícula.

Material o suport
La pel.lícula seleccionada (o el fragment) i un aparell de vídeo per a la seva reproducció.
La fitxa corresponent a la pel.lícula.

Metodologia
Es proposen tres opcions:

1
Treball amb alguna de les pel.lícules següents i utilització de les indicacions específiques corresponents a cada una de les fitxes:
Fitxes incloses a la Guia:
--Me llaman Radio. Michael Tollin (2003) - Discriminació, discapacitats
--Salvar al soldado Ryan. Steven Spielberg (1998) - Conflictes bèl.lics
Fitxes incloses a l'apartat general de cinema:
--Te doy mis ojos. Icíar Bollaín (2003) - Violència contra les dones
--Hotel Rwanda. Terry George (2004) - Racisme, genocidis

2
Treball amb alguna altra pel.lícula, adaptant algun dels suggeriments per al treball amb pel.lícules de l'apartat sobre "Cine i drets humans".

En tots els casos, s'aconsella també tenir en compte les indicacions generals sobre l'organització de Cine Fòrums.

Avaluació
-Valorar l'impacte emocional de la pel.lícula.
-Analitzar racionalment la pel.lícula, tant pel que fa als seus valors com des d'una perspectiva estrictament fílmica.
Es poden fer servir les indicacions sobre ambdos aspectes que s'inclouen al final de la pàgina sobre Cine Fòrum.

Continuïtat o relació amb altres activitats
-Segons la pel.lícula triada, dur a terme alguna altra activitat de la Guia dedicada al mateix tema que tracti la pel.lícula: consultar la taula de propostes.
-Repetir l'experiència amb alguna altra pel.lícula de temàtica diferent.

Elaboració del material
Grup d'Educació, Amnistia Internacional Catalunya.