Principal > Materials > Guia >
Guia d'educació en drets humans - Inici

Propostes monogràfiques sobre temes diversos
Cine i drets humans. Radio (Me llaman Radio)


Fitxa complementària de la fitxa de referència Cine i drets humans
Edat
A partir de 12 anys

Àrea
Tutoria, Socials, Ética.

Durada
110 minuts de la pel.lícula i de 30 a 60 minuts per a la reflexió i el debat.

Objectius
Fer conscients els/les alumnes d'alguns comportaments que, tot i que poden semblar intranscendents, poden fer mal o perjudicar a d'altres companys o persones.
Desenvolupar l'empatia cap a les necessitats, físiques i/o emocionals, dels altres.
Posar en relleu que la passivitat, la no intervenció davant d'una injustícia, pot ser èticament rebutjable (i en alguna mesura assimilable, en tant que còmplice, al paper d'aquells que provoquen la situació de violència o injustícia).
Adquirir habilitats de cara a la resolució de conflictes.

Metodologia
1 Primera part
-Mirar la pel.lícula. Argument i fitxa tècnica de la pel.lícula: annex 1.
-Contestar el qüestionari adjunt de forma individual (no cal posar el nom, l'objectiu és només facilitar la reflexió i el debat). Qüestionari: annex 2.
-En grups de quatre, comentar les respostes, intentar treure conclusions i escollir un portaveu del grup.
-Els portaveu expliquen a la resta de la classe les conclusions del propi grup, intentant no repetir les idees que ja s’han exposat.
-Fer un recull de les idees exposades pel diferents portaveus, intentant posar de relleu les més útils en funció dels objectius de l'activitat (el valor de l'empatia, els perills de la passivitat davant les injustícies, la importància d'aprendre a encarar i resoldre conflictes...).

2 Segona part (opcional)
En forma de qüestionari previ o debat directe, primer en petits grups o directament en el gran grup, proposar algunes activitats o reflexions per tal que l'alumnat relacioni situacions reals amb els principis promoguts per la Declaració Universal dels Drets Humans. Alguns suggeriments:

Avaluació
-Valorar l'impacte emocional de la pel.lícula.
-Analitzar racionalment la pel.lícula, tant pel que fa als seus valors com des d'una perspectiva estrictament fílmic.
Es poden fer servir les indicacions sobre ambdos aspectes que s'inclouen al final de la pàgina sobre Cine Fòrum.

Elaboració del material
Teresa Castel (Grup d'Educació, Amnistia Internacional Catalunya).

Annex 1. Argument i fitxa de la pel.lícula.

Argument:
Un noi de color i disminuït, no escolaritzat, s’acosta a veure uns nois de la seva mateixa edat mentre aquests fan entrenaments de futbol americà. En un primer moment la reacció dels nois és de rebuig, agressiva, i fins i tot es produeixen maltractaments, fins que l’entrenador de l'equip  intenta canviar el comportament, tot i  l'oposició del món escolar.
De vegades, la força dels  costums fa que trobem naturals fets clarament injustos: en el cas de la pel·lícula, tothom troba natural que un noi disminuït i de color no rebi cap tipus d’educació, i encara es troba més inversemblant que aquesta educació la pugui rebre en una escola normal, junt amb altres alumnes que no pateixen cap disminució. Cal que una persona amb fermes conviccions (l’entrenador, a la pel.lícula), vegi el conflicte des d'una altra òptica, per poder fer que tot el conjunt social comenci a canviar d'actitud.

Fitxa:
Me llaman Radio (títol original: Radio)
Direcció: Michael Tollin
Intèrprets: Cuba Gooding Jr., Ed Harris, Debra Winger, Alfre Woodard, S. Epatha Merkeson, Riley Smith, Sarah Drew.
Producció: EE.UU
Any: 2003
Durada: 109'

Annex 2. Qüestionari
(copiar i enganxar el qüestionari següent en un document de text, per tal de poder-la imprimir i repartir a l'alumnat)

Marca en cada cas la resposta que consideris més adequada:

1.- Alguna vegada t’has sentit maltractat o discriminat per algú altre?
- Mai
- Sovint
- De vegades

2.-Quina ha estat la teva reacció?
- De ràbia
- D'impotència
- D'injustícia

3.- Algun cop has fet o dit alguna cosa que creus que hagi pogut fer mal a algú altre?
- Sovint
- Mai
- De vegades
- No ho sé

4.- Si algun cop ens comportem de manera inadequada amb algú, creus que és per:
- Inconsciència
- Per fer mal intencionadament.
- Per fer una gràcia.
- No ho sé
- Altres motius (especificar-los)

5.- Segur que algun cop has estat  present en algun acte en què, d'alguna forma s'ha agredit algú. Què has fet?
- Mantenir-me al marge.
- He intentat parlar amb l’agressor.
- Em sap greu.
- Altres actuacions (especificar-les)

6.- Què creus que empeny les persones a fer  actes d’aquest tipus?
- La ignorància
- La frivolitat.
- L’enveja
- Altres motius (especificar-los)

7.- Creus que és cosa de tots aconseguir relacions humanes més justes?
- Sí
- No
- M’és igual

8.- De quina manera ho podem aconseguir?
- Posant-nos al lloc de les persones maltractades.
- Quan algú ens molesta, dient-li  clarament i demanant-li que no ho faci.
- Demanant ajut als altres, als companys, professors….
- Altres formes (especificar-les)

9.- Creus que allò que no volem per a  nosaltres pot agradar als altres?
- Sí
- No
- No ho sé

10.- Quines accions afavoreixen un clima de respecte mutu i diàleg?
- El saber escoltar als altres.
- Saber expressar clarament els nostres sentiments i demandes, sense vergonya.
- Parlar a classe, de situacions semblants i buscar solucions.
- Altres accions (especifica-les)

11.- Estàs d’acord amb l’afirmació: “Una societat és més feliç si ha aconseguit un clima de respecte, de justícia i unes relacions el més democràtiques possibles".
- Sí
- No