Actuem pels drets humans a tot el món

Som un moviment global, independent i democràtic, amb més de 10 milions de socis i sòcies, activistes i simpatitzants que es prenen la justícia com una cosa personal. Treballem perquè totes les persones puguin gaudir dels drets humans.

Amb el rigor de les nostres investigacions i la independència de qualsevol govern, ideologia política, interès econòmic o creença religiosa, un dels nostres senyals d'identitat és l'activisme.

Els i les nostres activistes s'organitzen principalment en Grups Locals que actuen en el seu àmbit territorial. En l'àmbit estatal, les Seccions s'ocupen de desenvolupar el treball a cada país, de mantenir relacions institucionals amb autoritats, donar suport i coordinar el treball de l'activismes i atendre els socis i sòcies de l'organització.

El nostre Secretariat Internacional, amb oficina central a Londres i oficines regionals a diferents ciutats de l'Àfrica (Tunis, Dakar, Nairobi, Johannesburg), l'Amèrica Llatina (Mèxic), Àsia (Hong Kong) i el Pròxim Orient (Beirut), coordina el treball d'investigació sobre violacions dels drets humans en el món. També dissenya les campanyes i les prioritats d'acció i mobilització global. La persona responsable del Secretariat Internacional és la Secretària General, actualment Agnès Callamard.

L'Assemblea Global és l'òrgan suprem de representació global. És una assemblea anual de delegats i delegades, persones voluntàries en la seva majoria, que representen les diferents oficines d'AI d'arreu del món. Els delegats/ades decideixen democràticament quins afers cal abordar i com fer-ho. També elegeixen una  Junta Directiva Internacional, formada per persones voluntàries que es presenten a aquests càrrecs de manera altruista. Aquesta Junta és el nostre màxim òrgan de govern internacional entre assemblees.

I a Catalunya i Espanya?

Amnistia Internacional Espanya comptava, a finals de 2021, amb 96.040 socis i sòcies i més de 2.700 activistes repartits, la seva majoria, en 124 agrupacions locals, autonòmiques i universitàries. També compta amb una Xarxa d'Escoles pels Drets Humans que mobilitza milers d'estudiants i amb una Xarxa d'Accions Urgents, amb prop de 1.600 persones, que s'activa quan algú, en algun lloc del món, es troba en situació de risc extrem.

A més, prop de mig milió de ciberactivistes col·laboren habitualment firmant les nostres peticions a governs, autoritats o empreses a través del nostre web, i mig milió més de persones formen la nostra comunitat a les xarxes socials, on interactuem i mantenim una conversa permanent sobre drets humans i les nostres accions i campanyes per sumar més suports.

L'Assemblea General Federal  (AGF) és l'òrgan màxim de l'organització a Espanya. Es reuneix anualment a finals d'abril i està formada per tots els socis i sòcies, que tenen dret a vot. S'hi aproven els temes més rellevants, com la memòria d'activitats, les prioritats de treball, els comptes o els pressupostos. També s'elegeixen els i les representants de la Junta Directiva, l'òrgan màxim de govern de l'organització entre assemblees. Està format per set socis/es que no reben cap remuneració: Beth Gelb (presidenta), Oscar Paz (tresorer), María Ramírez (secretària), Isabel García, José Manuel Mur, Pau Bares y Nieves Gascón (vocals).

A més, disposem d'altres òrgans de control, assessorament i debat. Entre els quals el Consell General Federal (CGF),espai anual de debat i aprenentatge per als grups d'activistes de l'organització. Es reuneix anualment a Madrid.

El Secretariat Estatal de l'organització està situat a Madrid. La seva funció és donar suport i coordinar la feina tècnica d'Amnistia Internacional a Espanya. Està integrat per personal contractat, inclòs un director (Esteban Beltrán), i activistes voluntaris, que col·laboren organitzats en Equips o de manera individual.

Amnistia Internacional Catalunya (AIC) és una associació sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia que forma part d'Amnistia Internacional Espanya com a estructura federada des de 1994. Des del seu àmbit d'actuació (Catalunya), contribueix a les estratègies i objectius proposats per l'organització per promoure el respecte dels drets humans arreu del món.

AIC comptava, a finals de 2021, amb 19.161 socis i sòcies, 17 grups locals, d'acció i universitaris, i un grup especialitzat (Educació).

AIC col·labora amb els Secretariats estatal i internacional en l'elaboració d'informes i el treball reactiu i de seguiment de denúncies sobre violacions i abusos als drets humans a Catalunya. A més, duu a terme accions d'incidència en els òrgans d'administració i decisió política (Parlament, Generalitat i ens locals) i de promoció i educació dels drets humans en tots els àmbits.

L'Assemblea General de socis i sòcies d'AIC té lloc anualment a principis d'abril i fa rendició de comptes i aprova plans d'acció i pressupostos. També elegeix el Comitè Executiu, format actualment per: Blanca Hernández (presidenta), Blanca Domínguez (vicepresidenta), Joan Vilella (tresorer), Qum Ruiz (secretari) i com a vocals, Aída Pérez i Maria Darder.

L'oficina d'AIC està situada a Barcelona. Està integrada per personal contractat, activistes voluntaris i estudiants en pràctiques. L'actual equip el formen:

Adriana Ribas - Coordinació
Bernat Aragó- Activisme
Alba Herrera - Activisme / Mobilització
Alícia Artiaga - Administració i Finances
Dani Vilaró - Comunicació
Júlia Pérez Català - Relacions institucionals

Som una associació sense ànim de lucre declarada d'Utilitat Pública, i aquests són els nostres Estatuts:

És millor encendre una espelma que maleir la foscor

Dita de Confuci

Socis/es d'AI Espanya a l'Assemblea General Federal 2019 a Ourense
Socis i sòcies d'Amnistia Internacional a l'Assemblea General Federal 2019 a Ourense (Galícia)

Els qui avui senten una sensació d'impotència poden donar suport a Amnistia Internacional i ajudar-la a defensar la llibertat i la justícia

Peter Benenson, fundador d'AI

Acció d'Amnistia Internacional Catalunya a la platja de la Barceloneta (Barcelona) el 2015