Actuem pels drets humans a tot el món

Regne Unit: Satisfacció per la decisió del Tribunal Superior en el cas Assange, tot i la preocupació per les limitacions de l'apel·lació

© Stefan Simanowitz.

Davant la decisió adoptada avui pel Tribunal Superior que certifica un dels punts del recurs d'Assange com d'importància pública general, Massimo Moratti, director adjunt d'Investigació sobre Europa d'Amnistia Internacional, ha manifestat:

"Acollim amb satisfacció la decisió del Tribunal Superior de certificar un punt concret de l'apel·lació relatiu a les garanties ofertes per Estats Units com d'importància pública general i, per tant, de permetre que el Tribunal Suprem consideri si admet un recurs sobre aquest punt, però ens preocupa que el Tribunal Superior hagi eludit la seva responsabilitat de garantir que els afers d'importància pública siguin examinats íntegrament pels jutges. Els tribunals han de garantir que no existeix perill de sofrir tortura o altres maltractaments. En això se centraven els altres dos punts de l'apel·lació que el Tribunal Superior ha vetat en la pràctica.

La tortura i altres maltractaments, com la reclusió prolongada en règim d'aïllament, caracteritzen la vida de moltes persones empresonades en presons federals dels Estats Units, incloses les que estan aquí per càrrecs similars als d'Assange.

La prohibició de la tortura i altres maltractaments és absoluta i no pot garantir-se amb simples promeses que no es cometran abusos contra una persona per part d'un Estat.

El Tribunal Suprem hauria d'haver tingut l'oportunitat de deliberar i dictar sentència sobre tots els aspectes de la Llei plantejats per Assange en un moment tan transcendental com aquest, però el Tribunal Superior ha limitat la seva capacitat per fer-ho. Si la qüestió de la tortura i altres maltractaments no és d'importància pública general, què ho és.

Ara confiem que el Tribunal Suprem doni permís per apel·lar sobre el punt certificat, relatiu al moment dels procediments d'extradició en què tals garanties haurien de ser presentades i examinades."

Informació complementària

El Tribunal Superior va resoldre al desembre de 2021 que Assange podia ser extradit basant-se en les garanties ofertes pels Estats Units sobre la seva protecció a la presó. Els Estats Units havienpresentat garanties per escrit que, si Assange era extradit, no seria reclòs en una presó de màxima seguretat ni sotmès a mesures administratives especials -com el règim d'aïllament prolongat, que pot constituir tortura segons el dret internacional- i rebria assistència mèdica adequada. Però aquestes garanties incloïen una excepció: si en el futur Assange feia res per la qual cosa fos necessari imposar-li mesures administratives especials o recloure'l en una presó de màxima seguretat, es reservaven el dret a fer-ho.

Avui el Tribunal Superior ha denegat a Assange el permís per recórrer davant el Tribunal Suprem. És una pràctica comuna que permet a aquest últim triar els casos que vol examinar. I, fins i tot en el cas que Tribunal Suprem decideixi donar permís per apel·lar, el recurs quedaria limitat al punt certificat pel Tribunal Superior. Ara l'únic punt sobre el qual el Tribunal Suprem podria concedir permís per apel·lar és el referit al moment dels procediments d'extradició en què l'Estat sol·licitant hauria d'oferir garanties.

Més informació sobre las garanties diplomàtiques en el cas de Julian Assange.