Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Xile: El projecte de llei de legítima defensa privilegiada podria augmentar abusos policials i la impunitat

© picture alliance / NurPhoto | Jose Veas

L'aprovació del projecte de llei de legítima defensa privilegiada, coneguda com a llei Nain Retamal, que augmenta les penes per delictes comesos contra funcionaris de Carabiners, Policia d'Investigacions i Gendarmeria, i estableix la legítima defensa privilegiada en actuacions vinculades a l'ús de la força, tindria greus conseqüències per als drets humans, ha advertit Amnistia Internacional avui.

“Avançar en el reforç de les policies i la prevenció del delicte al país, és necessari; però un problema tan complex requereix ser abordat amb serietat, responsabilitat i sobre la base d'estàndards internacionals de drets humans. La tramitació expressa de l'anomenat ‘projecte Nain Retamal’, lluny d'atendre els problemes estructurals que afecten carabiners i que van aflorar de manera dramàtica a la crisi de 2019, és una resposta oportunista, que implicaria una enorme reculada en matèria de drets humans”, ha afirmat Rodrigo Bustos, director executiu d'Amnistia Internacional Xile.

Amnistia Internacional considera imprescindible que el Senat esmeni aquest error i que el Govern compleixi el seu compromís i introdueixi les modificacions necessàries per a corregir les errades del projecte a la cambra alta. Establir una mena de presumpció legal a favor de les policies, fins i tot podent haver-hi violacions de drets humans, és realment perillós.

En la seva forma actual, el projecte Nain Retamal valida un ús desproporcionat de la força, transgredint els principis de necessitat i proporcionalitat i la jurisprudència internacional en el tema tant dels Òrgans de Tractat de les Nacions Unides com del Sistema Interamericà de drets humans. A més, la nova causal de legítima defensa pot limitar l'exercici de les garanties judicials per a les víctimes de violacions als drets humans, pel fet que la redacció de la normativa és molt ambigua i privilegia la interpretació subjectiva del funcionari involucrat en els fets, a l'hora d'establir si es legitima o no la defensa pròpia.

“Les autoritats xilenes han oblidat que una forma eficaç de protegir tant la ciutadania com als policies és implementant una reforma integral a Carabiners. Ignorar les necessitats reals de transformació que requereix la institució suposa perdre una oportunitat històrica que es va forjar amb el sofriment de milers de víctimes durant l'esclat social”, va dir Erika Guevara Rosas, directora per a les Amèriques d'Amnistia Internacional.

L'extrema rapidesa que ha caracteritzat el tràmit legislatiu d'aquesta normativa sorgeix després dels homicidis de dos funcionaris de carabiners, delictes greus que Amnistia Internacional condemna i que han de ser degudament investigats i sancionats. No obstant això, cap intent d'avançar en seguretat pública ha de vulnerar els drets humans; i totes dues perspectives han d'integrar-se en la discussió.

D'altra banda, justificar l'aprovació d'aquest projecte manifestant que augmentarà la seguretat és no sols erroni, sinó que, per contra, incrementarà el risc d'abusos policials i violacions de drets humans i que aquests quedin impunes. Si bé és necessari comptar amb mecanismes de protecció per als funcionaris encarregats de fer complir la llei, aquests han d'estar basats en la protecció dels drets humans, establint límits clars i dotant al personal d'eines adequades per a fer el seu treball.

Després de les greus i generalitzades violacions de drets humans que es van cometre en el marc de l'esclat social per part de Carabiners, es va aconseguir un consens sobre la urgència d'una reforma integral a la policia, amb la qual el govern havia dit estar d'acord. No obstant això, a més de tres anys de les protestes massives, els avanços en la matèria són mínims. Una reforma policial ha de contemplar, entre altres aspectes, preparació, recursos i eines adequades per a exercir la força, quan sigui necessari de manera proporcional i progressiva, i assumint la responsabilitat de comandament pels resultats de les intervencions. D'altra banda, ha de considerar un major control civil i una actualització de protocols que tinguin com a eix central el respecte dels drets humans.

“Sota la imminent llei Nain Retamal les violacions de drets humans i crims sota el dret internacional, tan terribles com les comeses durant l'esclat social, podrien tornar a ocórrer amb major freqüència i amb menys possibilitat de ser sancionats adequadament, perquè la causal ‘privilegiada’ a més inverteix la càrrega de la prova fent que sigui la víctima qui ha de provar que no aplica aquesta eximent. Instem les autoritats a recapacitar i posar els esforços a assegurar que la Llei Nain Retamal no sigui una font d'impunitat i abusos, i que es comprometin amb una reforma integral a la institució de Carabiners, tal com l'Executiu el va prometre en el seu programa de govern”, va concloure Rodrigo Bustos.