Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Unió Europea: nova llei sobre sostenibilitat de les empreses, en risc per les llacunes en drets humans

©Michele Spatari/NurPhoto via Getty Images.
  • L'exclusió dels bancs i les institucions financeres, així com les exempcions per a les empreses que venen equips de seguretat i tecnologies de vigilància d'alt risc, soscava la proposta de la nova llei de la Unió Europea que regula els drets humans i les empreses.

La legislació, la Directiva de la UE sobre diligència deguda en matèria de sostenibilitat empresarial, respecte a la qual els Estats membres han acordat una posició del Consell, pretén obligar les empreses de la UE a respectar els drets humans i el medi ambient, però sembla que es quedarà molt curta en el compliment d'aquest objectiu.

Mark Dummett, director d'Empreses i Drets Humans d'Amnistia Internacional, va declarar:

"Els Estats membres volen excloure l'ús dels productes de les empreses de les seves obligacions d'abordar els drets humans i els danys mediambientals, cosa que significa que les empreses europees que venen munició, porres i gasos lacrimògens a governs amb un mal historial de drets humans no estarien obligades a dur a terme la diligència deguda en matèria de drets humans. També és possible que els inversors europeus puguin continuar invertint en projectes que perjudiquen les persones i al planeta.

El Consell també està intentant excloure de la llei algunes proteccions fonamentals dels drets humans, inclosos els drets dels nens i els drets relacionats amb l'eliminació de la discriminació contra les dones. És deure dels Estats protegir les persones dels perjudicis causats per les empreses, no triar els drets que aquestes han de respectar.

Més enllà de comprometre's a abordar els drets humans i els danys mediambientals relacionats amb les empreses, els Estats membres de la UE tenen el deure de protegir els drets humans. En lloc d'això, el Consell ha optat per minimitzar dràsticament l'àmbit d'aplicació de la llei, amb el resultat que una quantitat significativa d'operacions empresarials quedarien sense control en matèria de drets humans o danys mediambientals.

Si el Consell se surt amb la seva i s'exclou la responsabilitat civil per danys mediambientals, seran les víctimes les que es quedaran enrere. El Consell no ha aconseguit alinear els requisits de diligència deguda ambiental amb les normes internacionals, com l'Acord de París o la legislació vigent de la UE, malgrat la urgència de la crisi climàtica.

Aquesta llei hauria de canviar les regles del joc, establint un nou conjunt de normes sobre com han d'operar les empreses a tot el món i garantint que respectin tant a les persones com al planeta. En lloc d'això, el Consell es disposa a introduir una sèrie de complicades condicions que determinaran quan les empreses haurien realment de dur a terme la diligència deguda."