Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

UE: L'exempció de l'ús d'instruments de tortura d'una proposta de legislació sobre drets humans i empreses, una equivocació perillosa

Getty Images.

En resposta als informes segons els quals una proposta de Directiva de la UE sobre empreses eximirà a aquestes d'abordar els perills en matèria de drets humans relacionats amb l'ús que es doni als seus productes, incloses armes, instruments de tortura o material de vigilància, Hannah Storey, assessora de política sobre Empreses i Drets Humans d'Amnistia Internacional, ha declarat:

Aquesta exempció suposaria una perillosa equivocació. Imaginem, per exemple, una empresa de la UE que ven bales de goma a un país les autoritats del qual tenen un historial d'ús d'aquest producte per a disparar a persones que es manifesten pacíficament. Segons l'actual redacció de la Directiva, l'empresa hauria d'avaluar els perills en matèria de drets humans que implica l'emmagatzematge i el transport de les bales de goma, però no el seu ús real, la qual cosa és absurd.

La Directiva sobre diligència deguda de les empreses en matèria de sostenibilitat té potencial per a ser una llei històrica de la UE, però per a això hauria d'exigir a les grans empreses que abordessin l'impacte mediambiental i en matèria de drets humans dels seus productes, serveis i subministraments. No obstant això, no ho fa, i en la pràctica aquesta omissió es traduirà en la protecció d'alguns dels pitjors infractors empresarials d'Europa en matèria de drets humans”.

“Així les coses, es tracta d'una oportunitat lamentablement perduda d'establir obligacions vinculants sobre diligència deguda en matèria de drets humans de les empreses que operen a la UE, i d'evitar que els seus productes o serveis causin dolor i sofriment. Demanem que l'exempció sobre l'ús s'anul·li per a poder protegir els drets humans.”

Informació complementària

Està previst que el Comitè d'Assumptes Jurídics i Drets Humans del Parlament Europeu fixi la seva postura respecte a la Directiva sobre diligència deguda de les empreses en matèria de sostenibilitat a la fi d'abril, i que el Parlament la voti al maig. A continuació començaran les negociacions entre el Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea sobre una versió definitiva de la Directiva. En la seva redacció actual, la postura del Comitè no compleix les normes internacionals de drets humans, que exigeixen a les empreses que avaluïn els riscos i repercussions per als drets humans al llarg de les seves cadenes de valor, des de l'extracció de matèries primeres a l'ús dels seus productes i serveis.