Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

UE: La decisió del bloc de no prohibir la vigilància massiva pública en la Llei de IA, un precedent mundial devastador

En resposta al resultat de la històrica Llei d'Intel·ligència Artificial (IA) del que s'ha donat a conèixer com ‘el bloc’ —la Comissió, el Consell i el Parlament de la UE— després d'un tibant debat entre els Estats membres, Mher Hakobyan, assessor en matèria d'intel·ligència artificial, va declarar:

“Les tres institucions europees —la Comissió, el Consell i el Parlament— han donat llum verda a una vigilància digital distòpica en els 27 Estats membres de la UE, la qual cosa estableix un precedent devastador a escala mundial en matèria de regulació de la intel·ligència artificial (IA).


“És decebedor veure com el Parlament Europeu sucumbeix a la pressió dels Estats membres i fa marxa enrere en la seva posició original, que oferia sòlides proteccions, inclosa la prohibició incondicional del reconeixement facial en directe. Encara que els defensors del projecte sostenen que només es permet un ús limitat del reconeixement facial i que està subjecte a salvaguardes, les recerques d'Amnistia a Nova York, els Territoris Palestins Ocupats, Hyderabad i altres llocs demostren que cap salvaguarda pot impedir els danys als drets humans que infligeix el reconeixement facial, raó per la qual és necessària una prohibició absoluta. El fet de no garantir la prohibició total del reconeixement facial és, per tant, una gran oportunitat perduda per a detenir i prevenir un mal colossal als drets humans, l'espai cívic i l'Estat de Dret, que ja estan amenaçats en tota la UE.
“Els legisladors i legisladores tampoc van aconseguir prohibir l'exportació de tecnologies de IA perjudicials, incloses les de puntuació social (social scoring), que serien il·legals a la UE. Permetre que les empreses europees es beneficiïn de tecnologies que la llei reconeix que vulneren els drets humans als seus països d'origen estableix una perillosa doble moral”.  


Informació complementària


Després de l'acord polític provisional a alt nivell, se celebraran reunions tècniques intensives abans que el text definitiu pugui adoptar-se com a llei.
Amnistia Internacional ha demanat que es prohibeixi l'ús, desenvolupament, producció, venda i exportació de tecnologia de reconeixement facial amb finalitats d'identificació, tant per part d'organismes estatals com d'actors del sector privat. Hem format part d'una coalició d'organitzacions de la societat civil encapçalada per la Xarxa Europea de Drets Digitals (EDRi), que ha vingut demanant una regulació de la UE sobre la intel·ligència artificial que protegeixi i promogui els drets humans, inclosos els drets de les persones en moviment.