Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

UE: Desaprofitada una oportunitat històrica per lluitar contra la violència de gènere

Manifestación de apoyo a la víctima de la violación en grupo en Pamplona y contra la justicia patriarcal // Paco Freire/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Davant l'anunci de l'acord polític aconseguit pel Parlament Europeu i el Consell de la UE al voltant de la Directiva sobre la lluita contra la violència contra les dones i la violència domèstica, la directora de l'Oficina d'Amnistia Internacional davant les Institucions Europees, Eve Geddie, ha declarat:

"L'acord adoptat avui és profundament decebedor i queda molt lluny de l'històric pas endavant en la lluita contra la violència basada en el gènere per la qual fa temps que fem campanya".

“Encara que conté elements positius, moltes propostes excel·lents de la Comissió i del Parlament que haurien introduït unes mesures enèrgiques i vinculants han estat innecessàriament rebutjades pels Estats membres. Entre aquestes figuren la introducció d'una definició de violació harmonitzada i basada en el consentiment, bloquejada, entre d'altres, per França i Alemanya, i l'obligació de garantir uns mecanismes de denúncia segurs per a les dones en situació irregular”.

“Encara que acollim amb satisfacció el reconeixement de la discriminació interseccional a la Directiva, és flagrant l'omissió a l'article 35 de grups que corren més risc de violència de gènere com els de les dones LBTQI, les dones en situació irregular i les dones que exerceixen el treball sexual”.

“Recordem als governs que aquesta directiva només estableix unes normes mínimes i demanem als Estats membres que apuntin molt més alt en la seva aplicació”.

Informació complementària

Durant la negociació de l'esborrany d'aquesta directiva, Amnistia i altres entitats associades de la societat civil van instar el Parlament, el Consell i la Comissió que tinguessin en compte les recomanacions que reforçarien la protecció dels drets de les persones supervivents de violència de gènere i de la violència de gènere a l'àmbit familiar.

S'analitzarà el text íntegre de la Directiva quan estigui disponible.