1961-2021: 60 anys actuant pels
drets humans a tot el món

Tota persona té dret a contreure matrimoni amb independència del gènere de la parella

© Amnistia Internacional

15 de maig: Dia Internacional de la Família

Tota persona té dret a contreure matrimoni amb independència del gènere de la parella

Amnistia Internacional considera el matrimoni entre parelles del mateix sexe una qüestió de drets humans


Madrid / Barcelona.- Amnistia Internacional creu que el matrimoni civil entre parelles del mateix sexe és una qüestió de drets humans. L'organització creu fermament que denegar el dret a casar-se a persones individuals, basant-se en el gènere de les seves parelles, viola el dret a la no discriminació, el dret a la igualtat davant la llei, i el dret a casar-se i a formar una família.

Amb motiu del Dia Internacional del la Família (15 de maig), Amnistia Internacional recorda que el dret a casar-se i a fundar una família està reconegut en l'article 16 de la Declaració Universal dels Drets Humans i en l'article 23 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. La posició d'Amnistia Internacional és que els Estats han de protegir i garantir aquest dret i han d'abstenir-se de discriminar  cap persona per causa de la seva orientació sexual i de la seva identitat de gènere. Una postura que també va avalar el Tribunal Europeu de Drets Humans.

Negar a les parelles del mateix sexe reconeixement igualitari impedeix que moltes persones puguin gaudir de tots i cadascun dels seus drets humans, sense excepció. A més, amb aquestes postures, s'estigmatitzen aquestes relacions i s'alimenta la discriminació i altres abusos en contra dels drets humans de les minories sexuals a la comunitat, les escoles i les llars”, ha assenyalat Esteban Beltrán, director de la Secció espanyola d'Amnistia Internacional.

Reconeixement internacional al matrimoni homosexual

En els últims anys ha augmentat el nombre de països que reconeixen el dret al matrimoni entre persones del mateix sexe, igualant els drets entre els diferents tipus de famílies.

Des de diferents organismes de Nacions Unides s'ha incidit en la prohibició de discriminar per motius d'orientació sexual i identitat de gènere. Al desembre de 2012, es presentava a Nacions Unides el primer informe sobre drets humans, orientació sexual i identitat de gènere, on es destacava que “reconèixer la igualtat de drets de totes les persones no té per què ser controvertit, ni implica la creació de nous drets. Es tracta d'insistir que totes les persones tenen dret a gaudir dels ja existents”.

Encara que Nacions Unides o el Comitè de Drets Humans no obliguen als Estats a regular el matrimoni entre persones del mateix sexe, sí recorden que el no reconeixement de les parelles homosexuals i de les seves famílies pot implicar discriminació en afers tan bàsics com els drets de pensió, d'herència, de tributació i fins i tot el de poder gaudir d'un habitatge.

Diversos països europeus ja han acceptat el matrimoni civil entre persones del mateix sexe: els Països Baixos des de 2001, Bèlgica l'any 2003, Espanya l'any 2005, Suècia i Noruega el 2009, Portugal i Islàndia el 2010. També el 2003, el Parlament Europeu es va posicionar a favor de l'abolició de "totes les formes de discriminació legislativa o de facto, de les quals encara són víctimes els homosexuals, especialment pel que fa al dret a contreure matrimoni".

Altres països com el Canadà (2005), Sud-àfrica (2006) i l'Argentina (2010) reconeixen el matrimoni entre persones del mateix sexe. A Mèxic, dos estats l'admeten mentre que el Brasil ha equiparat els drets de totes les unions de fet.

No obstant això, hi ha situacions especialment preocupants per Amnistia Internacional. Encara que als Estats Units hi hagi 9 Estats on es reconeix el matrimoni entre persones del mateix sexe i el president, Barack Obama, s'hagi pronunciat a favor d'aquest tipus d'unions, encara hi ha 30 estats que el prohibeixen expressament. L'últim, Carolina del Nord, que va votar el 8 de maig a favor d'incloure en la seva Constitució una esmena que defineix els casaments civils com la unió exclusiva entre un home i una dona, il·legalitzant també el matrimoni homosexual.

El gener de 2012, Amnistia Internacional es va adreçar a la Comissió Europea per demanar que es prenguessin mesures davant els canvis legislatius realitzats a Hongria (Llei de protecció de la família, desembre 2011), on s'establia explícitament “que el matrimoni només podia ser entre un home i una dona”. Igualment, l'organització es va adreçar al govern de Nigèria, recordant-li que amb la proposta de llei de 2011 que prohibia el matrimoni entre persones del mateix sexe, violava la Constitució del país.

Amnistia Internacional vol recordar que el reconeixement del matrimoni entre persones del mateix sexe no és contrari a la normativa internacional, sinó que és una manera de garantir-la”, ha destacat Esteban Beltrán.

Recurs contra el matrimoni gai a Espanya

A Espanya, des de fa més de 6 anys, la llei 13/2005 d'1 de juliol que modificava el Codi Civil per reconèixer el matrimoni civil entre persones del mateix sexe, està recorreguda davant del Tribunal Constitucional, que haurà de pronunciar-se sobre aquest recurs. Amnistia Internacional està pendent d'aquesta sentència i de les conseqüències que qualsevol resolució pogués tenir en els drets de milers de famílies.