Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Rússia: L'aprovació de legislació transfòbica, un cop terrible als drets humans

Protesta de l'orgull LGTBI a la ciutat russa de Sant Petersburg el 2017. REUTERS/Anton Vaganov

Davant la notícia que la Duma Estatal russa ha aprovat la legislació que imposa una prohibició general dels procediments de “canvi de sexe”, Natalia Zviagina, directora d'Amnistia Internacional Rússia, ha afirmat:

Les esmenes proposades no només impedeixen a aquestes persones canviar l'esment relatiu al seu sexe en els documents oficials, sinó que inclouen també disposicions que els prohibeixen adoptar, i anul·len els matrimonis quan una de les parts hagi canviat aquest esment.

“La prohibició de les intervencions d'afirmació de gènere, inclosa la teràpia de reemplaçament hormonal, causarà un sofriment insuportable a milers de persones russes, les privarà d'accés a serveis de salut essencials i suposarà un greu perill per a la seva salut mental. Aquesta llei discrimina en la pràctica les persones transgènere i les converteix en població de segona classe.”

“Les autoritats russes han de reconsiderar immediatament aquesta legislació perjudicial que afectarà la societat russa durant generacions, i prendre mesures per a protegir els drets humans de totes les persones, amb independència de la seva identitat de gènere.”

Informació complementària

El 14 de juliol, la Duma Estatal -la cambra baixa del Parlament rus- va adoptar un conjunt d'esmenes al Codi de Família i diverses lleis federals amb l'objectiu de prohibir el reconeixement legal de la identitat de gènere i les intervencions d'afirmació de gènere. Els qui s'hagin sotmès a cirurgia de reassignació de gènere a l'estranger no podran obtenir el reconeixement legal de la identitat de gènere a Rússia.

Aquestes esmenes inclouen la prohibició de les intervencions d'afirmació de gènere com ara la cirurgia de reassignació de gènere i la teràpia hormonal, amb l'única excepció de les cirurgies adreçades a tractar “les anomalies congènites (malformacions) i les malalties endocrines i genètiques associades amb problemes de formació dels òrgans genitals dels nens i nenes”.

Aquestes possibilitats quirúrgiques que queden hauran de ser aprovades per les comissions estatals d'assessorament mèdic abans que pugui canviar-se l'esment relatiu al sexe en els documents oficials.

Les persones que s'hagin sotmès a l'afirmació del seu gènere tindran prohibit adoptar o exercir la tutoria legal, i els seus matrimonis s'anul·laran de manera automàtica.

Les modificacions no s'aplicaran amb caràcter retroactiu als qui hagin obtingut el reconeixement legal de la identitat de gènere abans de la seva entrada en vigor.