Actuem pels drets humans a tot el món

Rússia: El nou projecte de llei sobre "agents estrangers" amenaça la llibertat d'expressió i associació

AFP via Getty Images

S'ha presentat al Parlament rus un projecte de llei segons el qual es qualificaria de "agents estrangers" les persones que rebin fons de l'exterior, se'ls prohibiria treballar en l'administració pública o exercir càrrecs en un govern municipal i se les obligaria a posar en les seves cartes a les autoritats i en altres materials la indicació de "agent estranger". En resposta a la presentació del projecte de llei dimecres a la nit, Natalia Prilutskaya, investigadora d'Amnistia Internacional sobre Rússia, ha manifestat:

"Si s'aprova, el projecte de llei limitarà dràsticament i perjudicarà no només el treball de les organitzacions de la societat civil que reben fons de fora de Rússia, sinó també el de molts altres grups. Com es ve fent des de fa anys amb les ONG independents, s'estigmatitzarà amb l'etiqueta de "agent estranger" les persones que "participin en activitats polítiques en interès d'Estats estrangers, els seus organismes, organitzacions internacionals o estrangeres, ciutadans estrangers o persones apàtrides".

"El projecte de llei és indicatiu d'una nova caça de bruixes contra els grups de la societat civil i els defensors i defensores dels drets humans que lluiten per la justícia i la dignitat. Posa de manifest la idea de les autoritats russes que els actors de la societat civil són destructius "agents d'Occident" disposats a desestabilitzar el govern, en comptes d'aliats clau per afrontar les dificultats i intentar generar canvis positius. Les autoritats russes ja han provocat l'asfíxia financera de la societat civil i obligat a moltes organitzacions a tancar. Ara, a més, demonitzen l'activisme individual.

"Com més gran és la pressió que rep dels ciutadans i ciutadanes russos que exerceixen el seu dret a criticar a les autoritats, inclosa la forma en què estan abordant la pandèmia de COVID-19, més obstinació posa el règim repressiu de Vladimir Putin a inventar-se formes de silenciar la dissidència. En comptes de perdre el temps a ofegar les veus crítiques que queden, les autoritats haurien de retirar el projecte de llei i esforçar-se per garantir els drets humans a Rússia".

Informació complementària

La draconiana llei russa de "agents estrangers" va entrar en vigor el 21 de novembre de 2012. Des de llavors, centenars d'organitzacions han vist com es redueix el seu finançament, s'ataca la seva reputació i s'intimida o persegueix judicialment el seu personal. La llei s'ha aplicat de manera arbitrària contra organitzacions de la societat civil russa i contra defensors i defensores dels drets humans i activistes de l'esfera política, incloses veus especialment crítiques amb les autoritats, com la Fundació Anticorrupció d'Aleksey Navalny.

Segons la proposta de llei presentada el 18 de novembre, s'aplicaria obligatòriament l'etiqueta de "agent estranger" a les publicacions i altres materials de les associacions públiques i els seus membres, així com del personal de les ONG incloses en aquesta categoria. Amb la finalitat evident d'eliminar les poques oportunitats de finançament estranger que queden, en el projecte de llei es proposa també fer extensiva la condició de "agent estranger" a les associacions públiques no registrades.