Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Qatar: La FIFA hauria d'indemnitzar la població treballadora migrant objecte d'abusos en el context del Mundial de Futbol

© LOC FIFA
  • Amnistia Internacional també s'ha adreçat a la RFEF perquè exerceixi la seva influència a la FIFA pels drets humans a Qatar

La FIFA hauria de destinar com a mínim 440 milions de dòlars nord-americans per proporcionar reparació als centenars de milers de treballadors i treballadores migrants que han sofert abusos contra els seus drets humans a Qatar durant la preparació de la Copa del Món de futbol 2022, ha declarat Amnistia Internacional en un nou informe publicat avui, a sis mesos del partit inaugural del torneig.

En la carta oberta que acompanya a l'informe, Amnistia Internacional i una coalició d'organitzacions de drets humans, i grups de persones aficionades al futbol van instar el president de la FIFA, Gianni Infantino, a treballar amb Qatar per establir un programa de reparació integral. A més de pagar indemnitzacions per tots els abusos laborals relacionats amb la celebració del torneig en aquest país, haurien de garantir que els abusos no es repeteixen, ni a Qatar ni en futurs tornejos.

Per reparar la successió d'abusos comesos des de 2010 -any en què la FIFA va adjudicar a Qatar els drets d'albergar l'esdeveniment sense exigir cap tipus de millora de les proteccions laborals-, les organitzacions demanen a la FIFA que, com a mínim, iguali els 440 milions de dòlars de la dotació en premis per al Mundial.

"Donat l'historial d'abusos contra els drets humans al país, la FIFA sabia -o hauria d'haver sabut- els riscos evidents per als treballadors i treballadores en adjudicar el torneig a Qatar. Malgrat això, no va esmentar ni una sola vegada els treballadors i treballadores ni els drets humans en la seva avaluació de la candidatura de Qatar, i no va establir cap condició relativa a les proteccions laborals. Des de llavors, la FIFA ha fet francament poc per prevenir o mitigar aquests riscos-, ha afirmat Agnès Callamard, secretària general d'Amnistia Internacional.

"En fer els ulls grossos davant dels previsibles abusos contra els drets humans i no aturar-los, no hi ha dubte que la FIFA va contribuir als abusos generalitzats soferts per les persones migrants que van treballar a Qatar en projectes relacionats amb la Copa del Món, i que van més enllà dels estadis i els hotels oficials".

Segons estimacions d'Amnistia Internacional, la suma de 440 milions de dòlars és probablement la mínima necessària per cobrir tot un seguit de despeses d'indemnització i donar suport a iniciatives de protecció dels drets dels treballadors i treballadores en el futur. No obstant això, la xifra total corresponent al reemborsament de salaris impagats i de les taxes de contractació desorbitades pagades per centenars de milers de treballadors i treballadores, i a les indemnitzacions per lesions i morts podria acabar sent molt superior i hauria d'avaluar-se en el marc d'un procés participatiu amb sindicats, organitzacions de la societat civil i l'Organització Internacional del Treball, entre altres.

"Encara que és massa tard per evitar el sofriment causat pels abusos comesos en el passat, la FIFA i Qatar poden i han d'actuar per proporcionar reparació i prevenir que es produeixin més abusos. Pagar indemnitzacions a les persones treballadores que van donar tant per fer realitat el torneig, i adoptar mesures per garantir que mai més es tornin a cometre tals abusos, podria suposar un important punt d'inflexió en el compromís de la FIFA de respectar els drets humans", ha sostingut Agnès Callamard.

Responsabilitats i obligacions incomplertes

Com disposen els Principis Rectors de l'ONU sobre les Empreses i els Drets Humans, i com reconeix en les seves pròpies polítiques, la FIFA té la responsabilitat de reparar els abusos contra els drets humans a què hagi contribuït. Aquesta responsabilitat no només hauria de cobrir les persones que han treballat en la construcció d'instal·lacions específicament dedicades al futbol, com ara estadis i camps d'entrenament, hotels acreditats per la FIFA i el centre de retransmissions, sinó també als qui ho van fer prestant els serveis necessaris per al funcionament d'aquestes instal·lacions. També hauria de cobrir les persones que van treballar en la construcció i els serveis de transport, allotjament i altres infraestructures necessàries per albergar més d'un milió de visitants que s'espera que viatgin fins a Qatar per assistir al torneig.

Alhora, Qatar també té l'obligació de garantir la reparació de tots els abusos comesos al seu territori, encara que no estiguin relacionats amb la Copa del Món. Si bé hi ha hagut certs avenços mitjançant les iniciatives del Comitè Suprem de Gestió i Patrimoni i del programa de reformes laborals de Qatar, el seu limitat abast i deficient aplicació, respectivament, han donat lloc a la persistència de greus abusos contra els drets humans i al fet que els treballadors i treballadores hagin tingut un accés limitat a la reparació. En última instància, els abusos soferts per les persones treballadores durant l'últim decenni en tots els projectes necessaris per a aquesta Copa del Món no s'han abordat en la seva majoria.

"Durant anys, el patiment dels qui han fet possible aquesta Copa Mundial s'ha amagat sota la catifa. Ja és hora que la FIFA i Qatar treballin conjuntament en un programa de reparació integral que situï als treballadors i treballadores en un lloc central i garanteixi que cap dany causat quedi sense resposta", ha declarat Agnès Callamard.

"Segons el dret internacional i el propi reglament de la FIFA, tant aquesta com Qatar tenen l'obligació i la responsabilitat de prevenir els abusos contra els drets humans i de proporcionar reparació a les víctimes. El fons de reparació que Amnistia Internacional i altres organitzacions estan demanant està totalment justificat donada la magnitud dels abusos, i constitueix una petita fracció dels 6.000 milions de dòlars en ingressos que la FIFA obtindrà amb el torneig".

Amnistia Internacional demana a la FIFA i a Qatar que estableixin un programa amb la plena participació de treballadors i treballadores, sindicats, l'Organització Internacional del Treball i la societat civil. A més, la FIFA i Qatar han d'aprendre de les experiències d'altres programes de reparació, com el pla que va seguir al desastre de Rana Plaza de Bangladesh en 2013, en el qual van morir més de 1.300 treballadors i treballadores.

Més enllà d'aquest torneig, Amnistia Internacional també demana a la FIFA que garanteixi que no es repeteixin abusos contra els drets humans de la població treballadora migrant, i que s'asseguri que les adjudicacions de tots els tornejos i esdeveniments futurs segueixen una rigorosa avaluació de riscos per als drets humans juntament amb plans d'acció clars per prevenir i mitigar els possibles abusos identificats. En el procés d'adjudicació per organitzar la Copa del Món de 2026 es van emprar nous criteris relatius als drets humans, però no sembla que s'apliquessin en les decisions d'atorgar, primer ala  Xina i, posteriorment, a la Unió dels Emirats Àrabs, la celebració del Mundial de Clubs de 2021.

Nova carta a la RFEF

En els últims tres anys, la secció espanyola d'Amnistia Internacional ha enviat fins a cinc cartes al president de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, demanant-li que, com a integrant destacat de la FIFA, exerceixi la seva influència per prevenir la vulneració dels drets humans dels treballadors i treballadores migrants de Qatar en el context de de la propera Copa del Món de Futbol. Fins ara, la RFEF no ha contestat a cap d'aquestes cartes ni n'ha justificat la recepció. Amnistia Internacional confia que aquesta tendència es modifiqui amb aquesta nova comunicació.

Informació complementària

Des de 2010, centenars de milers de persones migrants han sofert abusos contra els seus drets humans mentre treballaven en la construcció dels estadis, hotels i infraestructures de transports i d'una altra índole necessàries per albergar la Copa Mundial 2022. La immensa majoria de la població migrant de Qatar, per exemple, va haver de pagar unes taxes de contractació il·legals que, de mitjana, van ser de més de 1.300 dòlars per persona per aconseguir el treball, i, abans de 2020, totes aquestes persones tenien restringida la capacitat de canviar d'ocupació i de sortir del país.

Des del 2018, Qatar ha introduït un seguit d'importants reformes laborals el propòsit de les quals és millorar els drets dels treballadors i treballadores, però els abusos persisteixen a causa de la seva manca d'aplicació. El 2014 també es van introduir millores per als qui treballaven a les seus oficials de la FIFA, com els estadis, a través de les Normes per a la Protecció dels Treballadors del Comitè Suprem, però aquestes normes no es respecten en tots els casos i només cobreixen una minoria dels centenars de milers de treballadors i treballadores de projectes relacionats amb la Copa del Món. Una iniciativa positiva engegada pel Comitè Suprem el 2018 inclou un acord amb contractistes de seus oficials del Mundial per reemborsar les taxes de contractació a 48.000 treballadors, encara que, de nou, aquestes persones segueixen sent una minoria de totes les que han treballat en projectes essencials per a la Copa del Món.