Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Polònia: Un any després, la sentència constitucional sobre l'avortament perjudica les dones

Manifestació a Polònia contra les restriccions sobre l'avortament. 27 d'octubre de 2020. (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images)
  • Un aniversari marcat per l'atac continuat als drets de les dones i a l'Estat de dret

Totes les dones, nenes i persones embarassades, s'han enfrontat a obstacles extrems per accedir a un avortament legal l'any transcorregut des que una sentència del Tribunal Constitucional va prohibir en la pràctica l'avortament legal a Polònia; així ho han manifestat avui 14 organitzacions de drets humans. Des que es va dictar aquesta sentència, els qui defensen els drets humans de les dones també s'enfronten a un entorn cada cop més hostil i perillós.

Les autoritats de Polònia han de posar fi als seus intents de menyscabar els drets reproductius i afeblir les proteccions enfront de la violència de gènere,  i comprometre's a protegir a les defensores dels drets de les dones que pateixen amenaces i atacs constants des que es va pronunciar la decisió a l'octubre de 2020. Les creixents amenaces de mort formulades des del 9 d'octubre contra Marta Lempart, cofundadora d'Ognopolski Strajk Kobiet (Vaga de Dones de Tot Polònia) i objectiu de repetides amenaces per liderar manifestacions en favor de l'avortament legal i els drets de les dones, han motivat que rebi protecció policial en les seves aparicions públiques.

"La sentència del Tribunal Constitucional està causant danys incalculables a dones i nenes, sobretot les que són pobres, viuen en el mitjà rural o pateixen marginació", afirma Urszula Grycuk, coordinadora d'incidència internacional de la Federació de Dones i Planificació Familiar (Federa) a Polònia. La dignitat, la llibertat i la salut de les persones embarassades corren perill perquè el seu propi govern els nega l'accés a serveis essencials de salut reproductiva".

Les organitzacions són: Abortion Support Network, Amnistia Internacional, Centre de Drets Reproductius, CIVICUS, Federa, FOKUS, Human Rights Watch, International Campaign for Women?s Right to Safe Abortion, Federació Internacional dels Drets Humans (FIDH), International Planned Parenthood Federation-European Network, MSI Reproductive Choices, Li Planning Familial, Riksförbundet för sexuell upplysning/The Swedish Association for Sexual and Reproductive Rights i Strajk Kobiet/Women's Strike.

És de domini general que el Tribunal Constitucional de Polònia, amb la seva independència i legitimitat profundament erosionades, està políticament compromès. El 22 d'octubre de 2020 va resoldre que l'avortament en cas de "defecte fetal greu i irreversible o malaltia incurable que amenaci la vida del fetus" era contrari a la Constitució. El govern va portar el cas als tribunals quan el Parlament es va negar a aprovar legislació amb el mateix efecte. La sentència va entrar en vigor el 27 de gener de 2021.

Aixi quedava suprimit un dels pocs supòsits legals per avortar segons la legislació polonesa sobre l'avortament, summament restrictiva. Més del 90% dels prop de 1.000 avortaments legals practicats anualment a Polònia amb anterioritat a la sentència es basaven en aquest supòsit. La sentència es va dictar quan les restriccions per la pandèmia de COVID-19 feien molt difícil i costós viatjar per rebre atenció mèdica, i va donar lloc a les manifestacions més multitudinàries al país en dècades, liderades per defensores dels drets humans de les dones.

Activistes i grups de defensa dels drets de les dones van denunciar que la sentència exercia un important efecte dissuasori en els qui pretenien sotmetre's a un avortament i en la professió mèdica, ja que temien les possibles conseqüències. Abortion Without Borders, que ofereix ajuda a les dones de països europeus on l'avortament és il·legal o l'accés a l'avortament està molt estringit, va comunicar que, en els sis mesos posteriors a la sentència, l'organització havia estat contactada per 17.000 dones a Polònia que sol·licitaven ajuda per accedir a serveis d'avortament, i que continua rebent unes 800 trucades al mes.

Federa, organització polonesa dedicada a la salut i els drets reproductius, va informar que havia realitzat unes 8.100 consultes en els 11 mesos següents a la sentència, el triple que en el mateix període d'anys anteriors, que incloïen cridades a la seva línia d'ajuda telefònica i més de 5.000 missatges de correu electrònic en relació amb l'accés a l'avortament i altres serveis de salut sexual i reproductiva.

Des de l'arribada al poder del partit Llei i Justícia en 2015, el govern polonès ha pres mesures en repetides ocasions per reprimir la salut i els drets sexuals i reproductius, com ara donar suport un avantprojecte de llei per a la prohibició total de l'avortament el 2016, que el Parlament va rebutjar després de protestes multitudinàries. Així mateix ha donat suport a un projecte de llei presentat per un grup ultraconservador que essencialment penalitzava l'educació sexual integral. Aquest projecte de llei està en comissió des d'abril de 2020. Aquests projectes de llei són "iniciatives cíviques" que requereixen la recollida de signatures de la ciutadania per ser sotmesos a consideració.

Al setembre de 2021, el mateix grup ultraconservador va presentar al Parlament un altre projecte de llei basat en la iniciativa cívica "Alto a l'Avortament", en el qual l'avortament en qualsevol etapa es consideraria homicidi i comportaria responsabilitat penal per a les dones que se sotmetin a un avortament i per a qualsevol persona que els presti aquest servei, amb penes de fins a 25 anys de presó. Aquest projecte de llei compta amb el suport de l'Institut Ordo Iuris per la Cultura Jurídica, grup ultraconservador, antiLGBTI i contrari al dret a decidir.

Organitzacions de drets de les dones i parlamentaris del partit opositor Lewica estan recollint signatures per presentar un projecte de llei basat en una iniciativa cívica, "Avortament legal sense compromís", que permetria l'avortament sense restriccions pel que fa al supòsit fins a la dotzena setmana de gestació, i l'avortament després de les 12 setmanes de gestació en els supòsits de risc per a la salut física o mental de la persona embarassada, embaràs inviable o embaràs derivat de violació o incest.

Les dades demostren sistemàticament que les lleis que limiten o penalitzen l'abortament ni eliminen, sinó que aboquen a les persones a buscar aquest servei per mitjans que poden fer perillar la seva salut física i mental i minvar la seva autonomia i dignitat. El Comitè de Drets Humans de l'ONU ha manifestat que, com a part de la seva obligació de protegir el dret a la vida de les persones embarassades, els Estats no han d'aplicar sancions penals a qui decideix sotmetre's a un avortament, ni als proveïdors de serveis mèdics que els donin aquest servei.

Al juliol, el Tribunal Europeu de Drets Humans va anunciar que examinarà les denúncies de dones poloneses que puguin haver estat víctimes de violacions del Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals com a conseqüència de la sentència constitucional sobre l'avortament. El govern de Polònia no ha complert eficaçment altres sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans sobre l'accés a l'avortament legal, tot i les repetides crides perquè ho fes i d'una resolució del Comitè de Ministres del Consell d'Europa adoptada al març.

El govern del partit Llei i Justícia també ha actuat contra organitzacions i activistes de drets de les dones. Segons afirmen activistes, la retòrica del govern i les campanyes en mitjans de comunicació que busquen el seu desprestigi i el del seu treball afavoreixen la desinformació i l'odi, que posen en perill la seva seguretat. Diverses defensores dels drets de les dones van ser detingudes o s'enfronten a càrrecs que defineixen com de motivació política per accions realitzades durant les protestes que van succeir a la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'avortament.

Al febrer i març va haver-hi múltiples amenaces de bomba i de mort contra activistes per donar suport als drets reproductius; no obstant això, explicaven que en molts casos la policia va menysprear els riscos per a la seguretat i no va obrir investigacions o no les va gestionar eficaçment. No s'ha fet retre comptes a ningú per aquestes amenaces. La policia va engegar una investigació i va detenir un home en relació amb les amenaces de mort per Internet a Lempart amb antelació a la seva aparició prevista en una protesta l'11 d'octubre, i actualment li dona protecció en actes públics.

El govern ha soscavat els intents de combatre la violència de gènere, entre altres coses iniciant la retirada de Polònia de l'històric Conveni del Consell d'Europa sobre Violència contra les Dones, o Conveni d'Istanbul. El govern va remetre el text del Conveni al políticament compromès Tribunal Constitucional perquè l'examinés pel que fa a la seva definició de "gènere". S'han utilitzat campanyes contra la igualtat de gènere per atacar els drets de les dones i lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals (LGBTI) i dels qui els donen suport.

"Les restriccions extremes de l'avortament formen part d'un assalt general del govern polonès als drets humans, inclosos els drets de les dones i les persones LGBTI i l'Estat de dret", afirma Marta Lempart, cofundadora de Strajk Kobiet. Hauria d'alarmar a tota la població europea que això estigui passant al pati del darrere de casa seva quan, de fet, hi ha governs europeus que afirmen ser capdavanters en drets de les dones i valors democràtics".

L'aniversari de la sentència constitucional sobre l'avortament arriba enmig de la tensió creixent entre el govern de Polònia i la Unió Europea arran d'una sentència dictada el 7 d'octubre pel Tribunal Constitucional de Polònia que rebutjava el caràcter vinculant de la legislació de la UE. Venia precedida d'una sèrie de resolucions del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que establien que el debilitament de la independència judicial pel govern polonès infringeix el dret de la UE. La Comissió Europea va manifestar que "no dubtarà a fer ús de les seves competències" en virtut dels Tractats de la UE per garantir l'aplicació del dret de la UE i protegir els drets de la població.

El govern de Polònia ha de revertir les restriccions dels drets reproductius i garantir que es respecten i fan respectar aquests drets segons el dret internacional, inclòs el dret d'accés a un avortament segur. Han d'aturar-se els atacs contra els drets de les dones i contra els qui defensen els drets humans de les dones, així com les seves iniciatives per soscavar l'Estat de dret, la democràcia i els drets humans.

La Comissió Europea i els Estats membres de la UE han d'abordar amb urgència les infraccions del dret de la UE i les seves negatives conseqüències per als drets humans -inclosos els drets reproductius- de les dones a Polònia. La Comissió Europea hauria d'activar formalment un procediment d'infracció contra les autoritats poloneses per la utilització d'un Tribunal Constitucional políticament compromès per soscavar els drets de la població nacional i el sistema democràtic de controls i contrapesos, en greu incompliment dels Tractats de la UE.

La Comissió Europea i els Estats membres de la UE han de prendre mesures per protegir i donar suport a les persones i organitzacions que defensen els drets de les dones a Polònia. Els Estats membres han de donar suport activament a la població polonesa que intenta accedir a serveis d'avortament.

La Comissió Europea ha d'aplicar urgentment el mecanisme que condiciona l'accés a fons de la UE al respecte dels valors de la UE, i perseverar en el compromís de vincular els fons del Pla de Recuperació de la UE a les garanties de l'Estat de dret. Els Estats membres de la UE han de millorar i ampliar l'escrutini en virtut de l'article 7.1 del Tractat de la Unió Europea aprovant recomanacions específiques o votant per determinar si existeix un perill clar d'infracció greu dels valors de la UE a Polònia, com ha demanat també el Parlament Europeu.

"Tot i la por i les repercussions, hi ha persones a Polònia que lluiten cada dia per protegir drets que totes les persones de la UE han de poder exercir lliurement, inclòs l'accés a un avortament segur", afirma Hillary Margolis, directora d'investigació sobre drets de les dones d'Human Rights Watch. Els drets de les dones estan a la vora d'un precipici a Polònia i, si la Comissió Europea i el Consell Europeu no actuen per defensar els valors democràtics, cada vegada hi haurà més dones i nenes que en patiran les conseqüències".