Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Polònia: la reculada en l'accés a l'avortament perjudica les dones

  • Organitzacions de drets humans intervenen en causes davant el Tribunal Europeu de Drets Humans sobre la llei de l'avortament de Polònia.

Un any després de la sentència del desacreditat Tribunal Constitucional polonès que prohibeix l'accés a l'avortament en gairebé totes les circumstàncies, continua el seu devastador impacte en la vida de les dones i de totes les persones que necessiten un avortament. La sentència ha augmentat les dificultats extremes que afronten les dones que desitgen sotmetre's a un avortament i ha tingut conseqüències tràgiques per a moltes d'elles i per a les seves famílies.

Des que va tenir efecte la sentència el 27 de gener de 2021, més d'un miler de dones han recorregut al Tribunal Europeu de Drets Humans per reivindicar els seus drets, impugnant l'enormement restrictiva llei de l'avortament polonesa i demanant justícia. Aquestes demandes pioneres són les primeres impugnacions directes de la llei de l'avortament polonesa i la sentència de 2020 del Tribunal Constitucional que es presenten davant el Tribunal Europeu.

Les demandants al·leguen que la llei de l'avortament polonesa els causa un perjudici greu i viola els seus drets a la vida privada i a no sofrir tortura ni altres maltractaments. S'espera que el Tribunal comenci a dictar resolució en algunes de les següents demandes: "K. B. v. Poland i altres tres demand"; "K. C. v. Poland and 3 other applications"; i "A. L.- B. v. Poland and 3 other applications".

Nou destacades organitzacions de drets humans han presentat intervencions de tercers davant del Tribunal Europeu de Drets Humans en aquestes demandes: Amnistia Internacional, el Centre de Drets Reproductius, Human Rights Watch, la Comissió Internacional de Juristes (CIJ), la Federació Internacional dels Drets Humans (FIDH), la Xarxa Europea de la Federació Internacional de Planificació de la Família (FIPF EN), Women Enabled International, Women's Link Worldwide i l'Organització Mundial contra la Tortura (OMCT). Les intervencions presenten proves i anàlisis basades en el dret internacional dels drets humans, el dret comparat europeu i directrius de l'Organització Mundial de la Salut, i exposen les enormes implicacions que les lleis sobre l'avortament molt restrictives tenen en la vida i la salut de les dones i les nenes en edat reproductiva.

"Les lleis restrictives sobre l'avortament com la de Polònia són contràries a les normes internacionals i europees de drets humans i a les directrius de salut pública, i posen en perill la llibertat, la dignitat, la salut i la vida de les dones. Les intervencions de les nostres organitzacions miren de posar en relleu aspectes fonamentals d'aquestes restrictives lleis en relació amb els drets humans, i ens enorgulleix donar suport iniciatives per exigir responsabilitats a Polònia per les violacions d'aquests drets que s'estan cometent?, han declarat les organitzacions.

Informació complementària

La legislació polonesa en matèria d'avortament és una de les més restrictives d'Europa. Polònia i Malta són els dos únics Estats membres de la Unió Europea que no han legalitzat l'avortament voluntari o per supòsits socials generals. A Polònia, l'avortament només està permès en situacions de risc per a la vida o la salut de la dona embarassada o si l'embaràs és conseqüència d'una violació. En la pràctica, no obstant això, és gairebé impossible que qui pugui sotmetre's a un avortament legal ho aconsegueixi. Cada any, milers de dones viatgen fora de Polònia per avortar en altres països europeus, mentre que altres importen medicació abortiva o busquen un avortament il·legal a Polònia. Les dones poloneses, sobretot les que viuen situacions socioeconòmiques difícils, han de dependre de l'ajuda clau de les organitzacions de la societat civil, amb recursos moltes vegades limitats.  

El 22 d'octubre de 2020, el desacreditat Tribunal Constitucional de Polònia va resoldre que l'avortament en cas de "defecte fetal greu i irreversible o malaltia incurable que amenaci la vida del fetus" era contrari a la Constitució. La sentència, que es va dictar en una causa iniciada per membres del Parlament polonès, va rebre el suport formal pel fiscal general i va entrar en vigor el 27 de gener de 2021. Tant el Tribunal Europeu de Drets Humans com la Comissió Europea han declarat que el Tribunal Constitucional polonès no compleix els requisits d'imparcialitat processal a causa de la seva manca d'independència dels poders legislatiu i executiu.

La sentència eliminava un dels únics supòsits legals de l'avortament previstos en la summament restrictiva llei de Polònia que quedaven i la seva implementació significa que, en l'actualitat, existeix una prohibició efectiva gairebé total de l'avortament a Polònia. Més del 90% dels prop de 1.000 avortaments legals que es practicaven anualment a Polònia amb anterioritat a la sentència es basaven en aquest supòsit. La sentència va entrar en vigor quan les restriccions per la pandèmia de COVID-19 feien summament difícil i costós viatjar per sotmetre's a un avortament i va provocar les manifestacions més multitudinàries al país en dècades liderades per defensores dels drets humans de les dones. Segons activistes i organitzacions de drets de les dones, la sentència està tenint un efecte dissuasori significatiu, perquè els professionals mèdics temen les repercussions, fins i tot en situacions en les quals l'avortament segueix sent legal. Els qui defensen els drets humans de les dones i les organitzacions de la societat civil que propugnen la revocació de la sentència i la reforma de la llei de l'avortament polonesa han rebut amenaces de violència i diverses persones que protestaven han estat jutjades

Més informació sobre les demandes presentades per 12 dones poloneses:

K. B. v. Poland and 3 other applications

K. B. v. Poland and 3 other applications

A. L.- B. v. Poland and 3 other applications

Més informació sobre els fets ocorreguts a Polònia després de la sentència del Tribunal Suprem:

https://reproductiverights.org/poland-a-year-on-abortion-ruling-harms-women/

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_7070