Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

ONG demanen a Brussel·les que investigui l'Estat espanyol per presumpta utilització de Fons Europeus en polítiques migratòries que vulneren drets humans

Migrants esperen desembarcar en el port d'Arguineguín (Gran Canària) el maig de 2022. REUTERS/Borja Suárez.

Diverses organitzacions de la societat civil es dirigeixen a l'Oficina Europea de Lluita
contra el Frau (OLAF), amb seu a Brussel·les, per a sol·licitar l'obertura d'una
investigació en relació amb la possible utilització de Fons Europeus per part de l'Estat
 espanyol en actuacions que podrien vulnerar els drets humans en la
frontera sud, relacionades amb accions violentes perpetrades per les forces policials,
tant marroquines com espanyoles, contra les persones que intenten accedir al territori
europeu i que tenen com a conseqüència la vulneració del dret a la vida i a la
integritat física i la falta d'accés al procediment de protecció internacional i la
vulneració del principi de no devolució.

En concret es fa referència als fons utilitzats per Espanya per a executar l'anomenada
política de lluita contra la immigració irregular –Fons de Seguretat Interior (FSI) i a l'Instrument
 de Suport Financer a la Gestió de Fronteres i la Política de Visats (IGFV)–
i la seva possible relació amb actuacions violentes i desproporcionades perpetrades per les
forces policials que van poder tenir com a conseqüència la mort, les lesions i la
devolució il·legal de les persones migrants i refugiades, com les que van tenir lloc a
Melilla el passat 24 de juny.

Assenyalem així mateix la inadequada constitució i composició del mecanisme de vigilància
sobre l'ús dels Fons, la falta de transparència sobre la seva gestió i execució així com la
limitada participació de les organitzacions de la societat civil vinculades a l'àmbit
migratori.

Entenem que l'OLAF té competència per a entrar a analitzar aquesta situació i
determinar el possible incompliment de la normativa per la falta de respecte a la Carta de
Drets Fonamentals de la UE, la falta de transparència i per no disposar, a més, de l'adequada
 constitució dels mecanismes previstos per monitorar de l'ús dels
Fons.

Organitzacions signants:

Amnistia Internacional, Andalusia Acull, Associació Pro-Drets Humans d'Andalusia,
Associació Pro-Drets Humans d'Espanya, Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat
(CEAR), Iridia-Centre per a la Defensa dels Drets Humans, Stop Mare Mortum i Xarxa
Acull.>