Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Objectius del Mil·lenni: Els Estats no han d'ignorar els drets humans en les iniciatives per posar fi a la pobresa


Els governs s'arrisquen a fallar a alguns dels grups més empobrits i vulnerables del món si no fan dels drets humans la pedra angular de les iniciatives per eradicar la pobresa, ha advertit avui Amnistia Internacional.


En un nou informe en el qual s'examina la manera de reforçar els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), l'organització posa de manifest com les principals metes queden per sota de les normes internacionals de drets humans existents. L'informe, titulat De les promeses als fets (PDF, en anglès), exposa un seguit de mesures decisives que els governs poden prendre per aconseguir avanços significatius en els ODM en els propers cinc anys.

"Els ODM van suposar la promesa d'un futur més just per a les persones més empobrides i excloses del món, però ja resulta dolorosament evident que, si no s'actua urgentment, els governs fallaran a aquestes comunitats més vulnerables", ha explicat Claudio Cordone, secretari general interí d'Amnistia Internacional.

"El missatge per als líders mundials quan es reuneixin al setembre per analitzar els progressos assolits respecte als ODM és clar: han d'actuar  per fer dels drets humans la pedra angular de les iniciatives per millorar les vides d'aquelles persones que viuen en la pobresa".

En l'informe es demana als governs que s'assegurin que totes les iniciatives en favor dels ODM són coherents amb els drets humans, aborden la discriminació que experimenten les dones, defineixen metes de compliment nacional, fan realitat el dret a la participació i reforcen els mecanismes de rendició de comptes.

El document s'ha presentat avui a Nova York, on representants dels governs, la societat civil i els organismes de l'ONU es reuneixen en una conferència organitzada per Amnistia Internacional i Realitzar els Drets per debatre sobre la importància dels drets humans en la consecució dels ODM. 

L'informe destaca tres importants temes -la igualtat entre els gèneres, la salut materna i els barris marginals- per il·lustrar la bretxa existent entre l'actual marc dels ODM i les normes internacionals de drets humans.

Quant a la igualtat entre els gèneres, l'informe mostra com els ODM no garanteixen que els governs s'ocupin dels drets humans de les dones en totes les metes, malgrat ser aquest un element fonamental per resoldre el problema de la pobresa. La qüestió de la igualtat de gènere només apareix en els ODM com una única meta per eliminar les diferències en l'educació.

Es calcula que el 70 per cent de les persones que viuen en la pobresa són dones. L'informe documenta com dones i nenes continuen sent discriminades per motius de gènere i patint violència i altres violacions de drets humans en totes les societats.

La millora de la salut materna és una àrea en la qual s'ha avançat molt poc, segons l'informe. Els ODM no tenen en compte diversos factors subjacents que contribueixen a morts i lesions en donar a llum.

Qüestions de drets humans tals com el matrimoni primerenc o forçat o la violència contra les dones i les nenes impedeixen a les dones decidir sobre les seves pròpies vides. Els ODM tampoc presten suficient atenció als drets sexuals i reproductius. Des del Perú a Sierra Leone, l'informe il·lustra les barreres amb què es troben les dones que viuen en la pobresa quan tracten d'accedir a l'atenció de la salut materna.

La meta dels ODM de millorar les vides d'almenys 100 milions d'habitants de barris marginals o assentaments precaris és descrita com "summament inadequada i poc convincent", ja que es calcula que 1.400 milions de persones viuran en aquest tipus d'assentaments al 2020. L'objectiu, a més, queda molt lluny de complir les obligacions contretes pels Estats en virtut del dret internacional dels drets humans.

Amnistia Internacional ha documentat els desallotjaments forçosos de comunitats que viuen en barris marginals de totes les regions del món. Els efectes d'aquests desallotjaments són catastròfics per a unes persones que ja vivien en la pobresa. Els ODM ignoren les obligacions dels Estats d'impedir que els ciutadans siguin víctimes d'aquestes violacions i protegir-los-en.

Des de Burkina Faso a les favelas de Brasil, l'informe mostra el dèficit existent quant a la rendició de comptes, que dificulta l'accés a la justícia de les persones que viuen en la pobresa. No existeixen mecanismes per garantir la rendició de comptes o les persones que viuen en la pobresa no hi poden accedir.

"Els drets humans són fonamentals perquè els ODM esdevinguin reals", ha dit Claudio Cordone. "Cal demanar comptes als governs per garantir que les seves iniciatives per aconseguir els ODM són coherents amb els drets humans".

Notes per a periodistes

Aquest treball forma part de la campanya Exigeix Dignitat d'Amnistia Internacional, que té com a objectiu posar fi a les violacions de drets humans que impulsen i aguditzen la pobresa. La campanya mobilitzarà persones per exigir que els governs, les grans empreses i altres agents de poder escoltin la veu dels qui viuen en la pobresa i reconeguin i protegeixin els seus drets.

Els ODM, sorgits de la Declaració del Mil·lenni, adoptada fa 10 anys, continuen sent fins al moment, la iniciativa mundial més prominent destinada a eradicar la pobresa.

Els ODM se centren en vuit àrees: 1) eradicació de la pobresa extrema i la fam; 2) educació universal; 3) promoure la igualtat entre els gèneres i apoderar les dones; 4) reduir la mortalitat infantil; 5) millorar la salut materna; 6) combatre el VIH/sida, la malària i altres malalties; 7) garantir la sostenibilitat mediambiental; i 8) fomentar una associació mundial per al desenvolupament.

> Informe sobre els ODM: De les promeses als fets (PDF, en anglès)