Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Marroc: l'ofensiva contra milers de persones subsaharianes migrants i refugiades és cruel i il·legítima

L'ofensiva a gran escala de les autoritats marroquines contra milers de persones migrants, sol·licitants d'asil i refugiades d'origen subsaharià sense el degut procés és cruel i il·legítima, ha afirmat Amnistia Internacional en el context de les batudes intensives que el govern duu a terme en el nord del país.Heba Morayef, directora d'Amnistia Internacional per al Pròxim Orient i el Nord d'Àfrica.

5.000 personesBatudes i detencions recents

aquest vídeo.

campanya de repressió

les autoritats marroquines tenen dret a regular l'entrada, estada i sortida del país, aquest dret ha d'exercir-se d'una manera compatible amb el dret internacional dels drets humans

operatius especialment violents contra assentaments informals informals i campaments improvisats

Complicitat d'Espanya?

, només 12 advocats van fer assessorament jurídic a les 116 personesEspanya i la Unió Europea en general han de reorientar la seva cooperació amb el Marroc i concedir prioritat a la protecció dels drets humans

Informació complementària