Actuem pels drets humans a tot el món

Llei de Garantia de la Llibertat sexual: Una oportunitat per atendre i protegir les víctimes de violència sexual

© Alvaro Barrientos

Amb l'aprovació avui de la Llei Orgànica de Garantia Integral de la Llibertat Sexual al Congrés dels Diputats, Carmen Miquel, experta en gènere d'Amnistia Internacional Espanya ha assenyalat:

"Aquesta llei és un gran pas per a la prevenció, atenció i protecció de totes les dones, nenes i nens víctimes de violència sexual. Hem de celebrar que per fi hagi tirat endavant una llei que aborda de manera integral la violència sexual, incloent prevenció, atenció i protecció per a les víctimes d'aquest tipus de violència. El 2018, Amnistia Internacional denunciava que s'invisibilitzava, qüestionava, no es donava protecció, i es jutjava les dones que sofrien aquest tipus de violència. Des de llavors, la nostra organització juntament amb nombroses organitzacions feministes hem treballat per impulsar una llei que protegeixi qualsevol dona que hagi sofert o pugui atir cap tipus d'agressió sexual al llarg de la seva vida".

Aquesta llei és un gran pas per a la prevenció, atenció i protecció de totes les dones, nenes i nens víctimes de violència sexual

Carmen Miquel, Amnistia Internacional

"És molt rellevant que aquesta llei posi al centre el consentiment, tal com recomana el Conveni del Consell d'Europa sobre Prevenció i Lluita contra la Violència contra la dona i la violència domèstica , conegut com a Conveni d'Istanbul".

"La llei a més, garanteix el dret a l'assistència integral especialitzada i accessible (que inclou atenció telefònica i especialitzada) per a les dones, nenes i nens víctimes de violència sexual, a través de la creació de Centres de Crisis que atenguin les dones víctimes de violència sexual 24 hores al dia, tots els dies de la setmana, tal com recomana el Consell d'Europa. El govern espanyol es va comprometre al fet que el 2023 totes les Comunitats Autònomes comptin amb aquest tipus de centres".

"Altres aspectes positius de la llei són que es prioritza la formació amb enfocament de gènere de les autoritats que estiguin en contacte amb la víctima (policia, personal sanitari, forenses i personal de l'administració de justícia) per lluitar contra els estereotips i prejudicis que perjudiquen les dones, nenes i nens, després d'haver estat víctimes de violència sexual, tant si decideixen posar una denúncia com si no. I que per primera vegada es reconegui el dret a la reparació a les víctimes de violència sexual, pel qual esperem que s'assegurin mecanismes adequats per al seu desenvolupament".

"Recordem que segons la Macroenquesta de Violència contra la Dona de 2019, un 13,7% de les dones residents a Espanya a partir dels 16 anys (2.802.914 dones), han sofert violència sexual al llarg de la seva vida. Només el 8% de les quals van ser agredides sexualment fos de l'àmbit de la seva parella van denunciar l'agressor. Esperem que amb aquesta llei, les dones se sentin segures per demanar atenció i protecció·.

"També valorem positivament que s'hagin retirat els articles 187.2 i 187 bis, tal com recomanava Amnistia Internacional, que afecten un col·lectiu d'especial vulnerabilitzat com és el de les treballadores sexuals. Uns articles que per a l'organització podien soscavar els drets humans d'aquestes treballadores i portar-les a la clandestinitat i a una estigmatització més gran. Esperem que qualsevol mesura que s'abordi i que afecti aquest col·lectiu, es faci garantint-ne el dret a la participació".

"Amnistia Internacional seguirà treballant perquè aspectes rellevants, no tinguts en compte en l'actual text, siguin incorporats pròximament, com són la tipificació com a tortura la violació sexual comesa per part d'autoritats o amb la seva aquiescència, així com la responsabilitat de l'Estat per la manca de diligència i revictimització per part de les autoritats".

"A més, una vegada aprovada, ens trobem davant el repte de la correcta aplicació d'aquesta llei. Per exemple, dins de l'àmbit judicial és urgent combatre els estereotips nocius de gènere que produeixen revictimització. D'altra banda, la incorporació dins de la tipificació d'agressió sexual en el Codi Penal de nocions imprecises com la de "l'entitat menor del fet" per a l'atenuació de penes, pot contribuir al fet que els tribunals facin interpretacions estereotipades sobre la violència sexual. Una altra de les preocupacions d'Amnistia Internacional és en relació a les dones estrangeres en situació irregular que denunciïn violència sexual en el cas que el procediment no acabi en condemna, ja que les situa en risc d'expulsió".

"Finalment, i dins del repte de la correcta implementació, és important l'adequada coordinació amb les Comunitats Autònomes, que són competents en molts àmbits regulats per la llei. La disparitat autonòmica és un problema assenyalat en l'últim informe sobre Espanya del Grup d'Expertes contra la Violència contra les Dones i la Violència Domèstica (GREVIO) en relació amb la violència de gènere. Aquesta disparitat no pot perjudicar el drets de les dones, nenes i nens víctimes de violència sexual segons on hagin sofert l'agressió".