Actuem pels drets humans a tot el món

Llei de Llibertat Sexual: oportunitat per a la protecció de víctimes de violència sexual amb marge de millora en igualtat de drets

Activistes d'Amnistia Internacional en manifestació del 8M de 2019
 • Amnistia Internacional valora positivament l'Avantprojecte de Llei de Garantia de la Llibertat Sexual per abordar per primer cop la violència sexual amb un enfocament integral i per posar en el centre el consentiment de la dona.
 • Amnistia Internacional entrega més de 140.000 signatures al Congrés dels Diputats amb les quals recorda als grups parlamentaris que és a les seves mans impulsar una llei eficaç que garanteixi la protecció de totes les víctimes.

Amnistia Internacional valora positivament l'Avantprojecte de Llei Orgànica de Garantia Integral de la Llibertat Sexual, de la qual s'espera que pròximament comenci la seva fase parlamentària, i que pretén abordar de manera integral les violències sexuals comeses contra les dones, les nenes i els nens, en qualsevol àmbit de relacions o per part de desconeguts. L'organització valora positivament que el consentiment sigui la clau per definir la violència sexual i se situï en el centre de l'avantprojecte, tal com es recull en el Conveni del Consell d'Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra les dones, conegut com a Conveni d'Istanbul.

"A finals de 2018, amb l'informe Ya es hora de que me creas, Amnistia Internacional situava la violència sexual en l'agenda política, denunciant la manca de recursos per a les víctimes de violència sexual i la desigual atenció que aquestes rebien en les diferents comunitats autònomes. És una bona notícia comptar dos anys després amb un Avantprojecte de llei que inclou algunes de les principals peticions de l'organització sobre la prevenció, detecció, investigació, sanció i reparació de les víctimes de violències sexuals de forma integral", ha manifestat Virginia Álvarez, responsable de política interior d'Amnistia Internacional Espanya.

Punts positius de l'Avantprojecte

Amnistia Internacional ha participat en les consultes sobre l'Avantprojecte i valora com a positius diversos aspectes reclamats per la nostra organització, com ara:

 • El consentiment es posa en el centre de la llei, en considerar violència sexual qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit o que condicioni el lliure desenvolupament de la vida sexual en qualsevol àmbit públic o privat. A més, en la reforma del Codi Penal plantejada per l'avantprojecte, que elimina el terme d'abús sexual, ja no comprès per la societat, que va portar milers de dones i organitzacions feministes a protestar al carrer després d'algunes sentències judicials. Esperem que es pugui millorar la proposta de reforma del Codi Penal per evitar interpretacions que poguessin menyscabar els drets de les dones.

 • El reconeixement del dret a l'assistència integral especialitzada i accessible per a les víctimes de violència sexual mitjançant la creació de Centres de Crisis que atenguin les dones víctimes de violència sexual les 24 hores del dia, tots els dies de la setmana, tal com recomana el Consell d'Europa. Per això, també es dona prioritat a formació amb enfocament de gènere als agents (policia, personal sanitari, forenses i personal de l'administració de justícia) que podrien estar en contacte amb la víctima de violència sexual, per afrontar estereotips i prejudicis que poguessin perjudicar la dona si decideix iniciar una demanda judicial.

 • L'impuls de reformes com la de la Llei d'Enjudiciament Criminal o l'Estatut de la Víctima per evitar la revictimizació de les víctimes de violència sexual en el procés penal. L'Avantprojecte planteja que no se li facin preguntes sobre la seva vida privada o els seus antecedents sexuals, o quesi es fan no siguin admeses a tràmit, tal com recomana el Conveni d'Istanbul. Amnistia Internacional ha documentat en nombroses ocasions com les dones recorden haver viscut una experiència traumàtica durant tot el procés judicial.

 • El reconeixement del dret a la reparació per a les víctimes de violència sexual, així com la creació d'un programa administratiu de reparació. Amnistia Internacional espera que s'assegurin mecanismes adequats per a la seva implementació i desenvolupament.

Temps per millorar

No onstant, l'Avantprojecte de Llei, que ja ha estat informat pels òrgans consultius, continua plantejant possibilitats de millorar i solucionar alguns desajustaments importants.

 • Si bé la reforma del Codi Penal que proposa l'Avantprojecte és més concorde als estàndards internacionals, segueix comptant amb aspectes poc definits com que el Tribunal pugui aplicar una rebaixa punitiva sobre la base d'un concepte tan imprecís com el de "la menor entitat del fet".

  "Al llarg d'aquests anys, hem vist l'impacte en les dones víctimes de violència sexual de la interpretació judicial, en molts casos carregada d'estereotips, i com aquestes interpretacions les han revictimizado. Ens preocupa que la utilització d'un concepte jurídic tan indeterminat com el de "menor entitat del fet" contribueixi encara més al fet que els tribunals realitzin interpretacions estereotipades", ha destacat Virginia Álvarez.

 • El fet que no s'exigeixi una denúncia o una condemna perquè hi hagi reconeixement de violència sexual és una bona notícia perquè aplana l'accés a serveis i drets de les víctimes. Però aquesta mesura ha de ser una oportunitat per harmonitzar tota la legislació i garantir que totes les víctimes de violència accedeixen al màxim estàndard de protecció.

 • "És necessari assegurar que no s'estan creant "classes de víctimes" amb diferents reconeixements de drets i diferents mecanismes d'accés a serveis i ajudes. Amnistia Internacional considera que aquesta llei suposa un canvi de paradigma important que ha d'arribar a totes les víctimes de violència de gènere", ha manifestat Virginia Álvarez.

 • Ha d'aclarir-se també com s'implementarà la Llei, un cop aprovada, tenint en compte la competència de les comunitats autònomes en molts àmbits que l’afecten. Hi ha 17 lleis autonòmiques sobre violència de gènere, incloses víctimes de violència sexual, els seus respectius catàlegs de drets i les seves diverses ajudes. Les comunitats autònomes tenen competència exclusiva en aspectes com l'assistència integral a les víctimes o l'assistència lletrada gratuïta. Una preocupació que assenyala també l'últim informe sobre Espanya del Grup d'Expertes contra la Violència contra les Dones i la Violència Domèstica (GREVIO).

  " A dia d'avui, l'atenció a les víctimes de violència sexual continua sent desigual en les diferents comunicades autònomes. En relació amb la posada en funcionament de recursos per a la seva atenció coordinada i permanent, només Astúries i l'Ajuntament de Madrid compten amb centres de crisis; i deu comunitats autònomes (Andalusia, l’Aragó, Illes Balears, Cantàbria, Castella-La Manxa, Castella-Lleó, Catalunya, Comunitat Valenciana, País Basc i Múrcia) ofereixen assistència coordinada i permanent per a víctimes de violència de gènere i violència sexual. L'Avantprojecte hauria d'incidir en la necessitat de recursos, acompanyats de pressupostos específics i suficients, que haurien d'engegar-se per garantir una assistència igualitària a totes les dones víctimes de violència sexual", ha assenyalat Verónica Barroso, responsable de relacions institucionals d'Amnistia Internacional Espanya.

Altres absències destacables de l'Avantprojecte de llei: No es tipifica com a tortura la violència sexual comesa per agents estatals o amb la seva aquiescència, tal com recomana el Comitè contra la Tortura. No es contemplen mesures específiques per a la protecció de víctimes menors de les persones del seu entorn, o la virtualitat de la dispensa de declarar, i tampoc es coordina amb la Llei Orgànica de Protecció Integral a la Infància i l'adolescència enfront de la violència, actualment en tramitació. I encara que s'esmenta a les víctimes de tràfic de persones amb finalitats d'explotació sexual, segueixen sense preveure’s aspectes rellevants sobre la seva protecció com, per exemple, la seva detecció i identificació.

I finalment, una vegada es presenti la memòria econòmica que ha d'acompanyar aquesta llei, ha de comptar amb els recursos suficients per engegar mesures i mecanismes adequats per garantir una atenció integral a les víctimes.

Més de 140.000 signatures entregades als grups parlamentaris

Avui, Amnistia Internacional ha portat al Congrés dels Diputats més de 140.000 firmes que van donar suport al manifest #NoConsento. Prou d’obstacles a les víctimes de la violència sexual que va explicar a més amb l'adhesió de 338 organitzacions. Amb aquestes signatures, recordem a diputats i diputades que és a les seves mans aprovar una llei eficaç que garanteixi la prevenció, la protecció, l'acompanyament i la reparació de totes les víctimes de violència sexual.

Informació de context

La Macroenquesta sobre Violència contra la Dona de 2019 per primera vegada ha facilitat dades sobre violència sexual. Una realitat que podria afectar a més de 2,8 milions de dones majors de 16 anys al nostre país (el 13'7 per cent) i que segueix denunciant-se molt poc, solament el 8 per cent d'aquestes dones ho fan.

El 25 de novembre de 2020, GREVIO també va fer públiques les recomanacions a l'Estat espanyol en relació a la implementació de les seves obligacions contra la violència de gènere en aplicació del Conveni d'Istanbul.