Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

L'informe de l'IPCC que adverteix que l'escalfament global superarà el límit d'1,5˚C ha d'accelerar l'eliminació gradual dels combustibles fòssils

© Schroptschop

L'informe del Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) publicat avui, que adverteix que l'escalfament global en aquest segle està en camí de superar el límit acordat dels 1,5 ˚C si no s'apliquen reduccions dràstiques i immediates de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, ha d'accelerar l'eliminació gradual dels combustibles fòssils, ha afirmat Amnistia Internacional.

“Aquesta avaluació de l'IPCC, basada en dades científiques, posa clarament de manifest que, si no s'introdueixen ara canvis transformadors en el nostre enfocament per a controlar el canvi climàtic, el límit d'escalfament de 1,5 ˚C no es complirà per un ampli marge, la qual cosa tindrà conseqüències catastròfiques per a les persones a tot el món”, ha afirmat Chiara Liguori, assessora sobre canvi climàtic d'Amnistia Internacional.

“Si no es prenen mesures immediates i concertades, no serà possible limitar l'augment global a 1,5 ˚C en aquest segle. Hem d'apartar-nos del camí que seguim actualment rumb a un augment de gairebé 3 ˚C. Els efectes de la inacció ja són evidents en forma de fenòmens meteorològics més extrems que en molts casos afecten principalment els qui tenen menys responsabilitat en el consum massiu de combustibles fòssils que ha causat la crisi.”

“Sequeres més severes, inundacions catastròfiques, tempestes cada vegada més intenses i la pujada del nivell de la mar estan matant milers de persones cada any i obligant un número molt més alt a abandonar casa seva. En el que portem d'any s'han batut registres de calor a Amèrica del Sud, on els incendis arrasen boscos, i el govern de l'Índia ha convocat una reunió per a la gestió de desastres després del mes de febrer més càlid des de 1901. L'informe de l'IPCC calcula que fins a 3.600 milions de persones en el món són vulnerables al clima.

“Les conseqüències de l'escalfament global per als ecosistemes i la biodiversitat, que també són essencials per a la salut i el benestar humans, també són clares. La devastació dels corals marins ja està passant a mesura que els oceans s'escalfen, la qual cosa posa en perill el benestar dels centenars de milions de persones que depenen de la pesca. La meitat de les espècies del món es veuen obligades a migrar, i les extincions s'acceleren amb rapidesa.”

“No pot haver-hi més excuses. Els Estats han d'adoptar, en consulta autèntica amb totes les parts interessades afectades, canvis legislatius i de polítiques immediats per a abandonar de manera gradual però amb rapidesa els combustibles fòssils i dur a terme una transició energètica urgent i justa que respecti els drets humans i protegeixi les comunitats que actualment depenen d'economies basades en els combustibles fòssils, els pobles indígenes i altres persones.”

Amnistia Internacional dona suport a les crides generalitzades a concloure un Tractat de No Proliferació de Combustibles Fòssils, jurídicament vinculant, i insta els governs a acordar també l'abandó gradual però ràpid de l'ús i la producció de tots els combustibles fòssils en les converses sobre el clima que es mantindran enguany en la COP28.

Chiara Liguori ha declarat: “Les tecnologies per a la captura i l'emmagatzematge de carboni, o per a la seva eliminació de l'atmosfera, no són la resposta per a reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle. La majoria són ineficaces o no estan provades, però per a les empreses de combustibles fòssils que continuen contaminant el planeta constitueixen una distracció útil que els permet aparentar que una solució climàtica està a l'abast de la mà.”

“El veritable canvi és possible. Hi ha hagut avenços considerables en les energies renovables que poden reduir enormement la dependència global dels combustibles fòssils. Reconèixer que la millora de l'eficiència energètica i el desenvolupament del transport públic són fonamentals ens conduirà a una trajectòria més sostenible. El potencial d'inversió està disponible per a construir sistemes energètics sencers basats íntegrament en energies renovables a tot estirar el 2050.”

“No obstant això, aquests avenços poden ser irrellevants per a mitigar els danys causats al sistema climàtic si no es restringeixen dràsticament la producció i l'ús de combustibles fòssils en el món. Els Estats rics també han d'augmentar de manera considerable el seu finançament per a fer costat als països de baixos ingressos perquè aquests ampliïn les energies renovables i introdueixin mesures d'adaptació per a afrontar el canvi climàtic i al mateix temps compensar de manera adequada les persones per les pèrdues i els danys que sofreixen.”

Informació complementària

L'IPCC, integrat per 195 Estats membres, és el principal organisme internacional i va ser creat per a proporcionar una base científica objectiva amb què analitzar les conseqüències del canvi climàtic en els sistemes humans i naturals. El seu Synthesis Report, publicat avui i presentat a Interlaken (Suïssa), aplega dades de múltiples estudis que el Grup ha realitzat des del 2018, i és el primer de la seva classe des de 2014.

L'informe es considera, de manera general, fonamental per a informar governs i responsables de polítiques sobre la situació actual i futura del clima global i les accions necessàries per a abordar la crisi climàtica.

Preveu que el límit de 1,5 ˚C podria superar-se abans de 2035. Afirma que les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle han d'haver-se reduït gairebé en la meitat en 2030 per a arribar a un límit de 1,5 ˚C o inferior, amb reduccions addicionals més endavant. No obstant això, segons l'Agència Internacional de l'Energia, s'espera que la producció mundial anual de petroli i gas hagi augmentat el 2030.

L'IPCC afirma de manera inequívoca que els gasos d'efecte d'hivernacle, produïts principalment per l'ús de combustibles fòssils, estan causant nivells sense precedents d'escalfament global, i que l'últim decenni va ser el més càlid dels 125.000 anys previs. Això ja ha causat “importants danys, i pèrdues cada vegada més irreversibles” a la naturalesa i les persones.

També ha reconegut les diferències quant a impacte del canvi climàtic causat per models de desigualtat històrics i vigents com el colonialisme, especialment per a molts pobles indígenes i comunitats marginades L'IPCC també ha posat en relleu com donar prioritat a l'equitat, la justícia climàtica, la justícia social, la inclusió i els processos de transició justos pot accelerar les iniciatives de reducció de les emissions i donar lloc a un desenvolupament resilient al clima