Actuem pels drets humans a tot el món

La Unió Europea ha de posar fi a la situació d'emergència de la mortalitat materna a l’Àfrica

  • Fòrum Europeu de Dones: Beijing +15
Brussel•les.- Amnistia Internacional ha demanat a la Unió Europea (UE) que se centri en la reducció de la mortalitat materna amb motiu del Fòrum Europeu de Dones, Beijing + 15, que tindrà lloc a Cadis (Espanya) els dies 4 i 5 de febrer. En una carta a la presidència espanyola de la UE, Amnistia Internacional insta a la UE a potenciar els drets de les dones, especialment els drets sexuals i reproductius.

“La mortalitat materna és una emergència de salut que és possible abordar i prevenir. La Unió Europea ha afirmat repetidament que té la ferma intenció de fer efectiu l'accés a la salut sexual i reproductiva i altres Objectius de Desenvolupament del Mil•lenni, però nosaltres li demanem que les seves paraules vagin acompanyades d'accions més concretes” afirma Nicolas Beger, director de l'Oficina d'Amnistia Internacional davant la Unió Europea.

Segons un informe publicat la setmana passada per Amnistia Internacional (Giving life, risking death: Maternal mortality in Burkina Faso), més de 2.000 dones moren anualment a Burkina Faso per complicacions de l'embaràs i el part. Moren perquè no arriben a temps al centre de salut, perquè no poden pagar les taxes que els reclama el personal mèdic o per l’escassetat de material i de personal mèdic qualificat. Violacions de drets humans com el matrimoni precoç, la mutilació genital femenina, la violència sexual i la falta d'accés a la informació sobre salut sexual i reproductiva també són causes subjacents.

Amnistia Internacional demana a la Unió Europea, com un dels principals donants de Burkina Faso, que segueixi donant suport a aquest país en els seus esforços per augmentar l'accés a la salut i els drets sexuals i reproductius. La UE ha de donar preferència a les regions més pobres amb els índexs de mortalitat més elevats en la seva tasca enfocada al desenvolupament, però també ha de treballar en l'esfera política perquè el govern burkinès garanteixi el compliment de la llei de 1996 que prohibeix la mutilació genital femenina i promou l'accés a informació i serveis.

La UE es va comprometre a promoure la igualtat de gènere en les seves polítiques exteriors i de desenvolupament després de la Quarta Conferència Mundial sobre la Dona (Conferència de Pequín) celebrada el 1995. Quinze anys després d'aquella conferència històrica, Amnistia Internacional demana a la UE que contregui un compromís major amb la protecció dels drets humans en el marc existent dels Objectius de Desenvolupament del Mil•lenni, la promoció d'una perspectiva de drets per posar fi a la mortalitat materna i la provisió de sistemes adequats de vigilància per aconseguir una major rendició de comptes. Aquests canvis són encara més pertinents, si és possible, després de la resolució aprovada pel Parlament Europeu en 2008, en la qual expressava la seva profunda preocupació per la falta de progressos en la reducció de la mortalitat materna.

“No hem d'oblidar que el dret a gaudir del més alt nivell possible d'assistència mèdica és un dret humà tan important com el dret a la llibertat d'expressió. La UE ha d'abordar i prevenir la mortalitat materna en països com Burkina Faso”, va concloure Beger.

Amnistia Internacional demana al Govern de Burkina Faso i a la UE que:

•    Assigni recursos per a l'atenció de la salut materna i reproductiva equitativament. En la seva cooperació pel desenvolupament, la UE hauria de prioritzar especialment les regions més pobres amb taxes de mortalitat més elevades. 

•    Redueixi sistemàticament les barreres econòmiques, físiques i culturals que impedeixen que les dones de zones rurals pobres puguin accedir als serveis de salut materna. La UE hauria de recolzar els esforços del Govern de Burkina Faso per fer complir la llei de 1996 que prohibeix la mutilació genital femenina.

•    Proporcioni informació accessible a les dones sobre els seus drets sexuals i reproductius, el seu dret a la salut, així com garantir la seva participació significativa en les decisions del Govern, incloent l'avaluació i el seguiment dels processos actuals. L'accés a la informació i la participació de la dona han de considerar-se com elements clau de qualsevol suport per part de la UE sobre el bon govern de Burkina Faso.

•    Asseguri el seguiment adequat de la política governamental per reduir la mortalitat materna. La UE ha de considerar la integració d'indicadors específics sobre la mortalitat materna en el seu nou mecanisme de supervisió i avaluació de l'estratègia de reducció de la pobresa per a Burkina Faso.

/// FI