Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

La revisió de normes sobre discurs d'odi dels termes “sionisme” i “sionista” no ha de silenciar les crítiques legítimes a les polítiques opressores d'Israel

Getty Images/iStockphoto

En resposta a la revisió de normes sobre contingut que l'empresa Meta s'ha proposat dur a terme en relació amb l'ús dels termes “sionisme” i “sionista”, Alia Al Ghussain, investigadora i assessora sobre Intel·ligència Artificial i Drets Humans a Amnesty Tech, ha declarat:

“Meta ha de garantir que les seves normes sobre contingut no siguin discriminatòries ni estiguin esbiaixades contra les veus propalestines. La prohibició general de les crítiques al ‘sionisme’ o a ‘sionistes’ constituiria una restricció desproporcionada i arbitrària de la llibertat d'expressió i donaria lloc al silenciament de veus palestines, jueves i d'altres persones que tracten de cridar l'atenció sobre els crims atroços comeses per les forces israelianes a Gaza —que s'han saldat amb almenys 28.000 persones mortes en tan sols 4 mesos— o sobre el sistema israelià d'apartheid imposat a la població palestina.”

“Existeix un perill real que aquesta revisió de les normes coarti la llibertat d'expressió dels qui alcen la veu contra les violacions sistemàtiques dels drets de la població palestina comeses pel govern d'Israel i contra la seva actual ofensiva a Gaza, on apunta el risc real i imminent d'un genocidi. La revisió proposada és especialment preocupant donada la terrible situació que s'està vivint en la Franja de Gaza.”

Meta no hauria de restringir les crítiques als actes il·lícits d'un Estat ni coartar la llibertat d'expressió sota pretext de lluitar legítimament contra la discriminació i el racisme. Igual que altres empreses, en virtut dels Principis Rectors de l'ONU sobre les Empreses i els Drets Humans i altres instruments internacionals, Meta té la responsabilitat de respectar tots els drets humans en totes les seves operacions, inclosos el dret a la llibertat d'expressió i el dret a no patir discriminació.”

Informació complementària

Amnistia Internacional no es pronuncia respecte a ideologies ni sistemes polítics com el sionisme. La nostra declaració no avalua ni comenta el sionisme com a idea política.

Amnistia Internacional ha demanat en altres ocasions a plataformes de xarxes socials que modifiquin les seves pràctiques empresarials en els entorns afectats per conflictes i que millorin la seva resposta a la crisi relativa al discurs d'odi en Internet contra les comunitats palestina i jueva. Amnistia Internacional ha documentat violacions greus de drets humans comeses per les forces israelianes a Gaza, inclosos atacs il·legítims, aparents atacs indiscriminats i atacs directes contra civils, així com càstig col·lectiu.