Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

La protecció i reforç de personal sanitari ha de ser una de les prioritats del debat parlamentari

© REUTERS/Susana Vera
  • Amnistia Internacional presenta a les autoritats una sèrie de prioritats per fer front a l'efecte de la pandèmia del coronavirus, de cara al debat que se celebra avui al Congrés dels Diputats sobre els reials decrets anunciats pel Govern central.
  • L'accés a un habitatge per a totes les persones i la protecció de les més vulnerables tampoc poden esperar

Amnistia Internacional ha enviat als grups parlamentaris i a les autoritats del govern espanyol un seguit de preocupacions de cara al debat parlamentari que tindrà lloc avui en el ple del Congrés dels Diputats per convalidar els reials decrets aprovats pel Govern central, amb els quals es pretenen pal·liar els efectes socioeconòmics de la pandèmia del coronavirus a Espanya. L'organització ha assenyalat com a fonamentals tres prioritats: la protecció davant dels desallotjaments també para les persones que paguen un lloguer, la protecció de tot el personal sanitari i les mesures especials per garantir que col·lectius vulnerables, com ara víctimes de violència de gènere i persones migrants i sol·licitants de protecció internacional, no queden enrere en aquesta crisi.
 
Sobre el Reial decret Llei 8/2020 de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per afrontar l'impacte econòmic i social de la COVID-19, que inclou una moratòria en el pagament de les quotes hipotecàries dels col·lectius particularment vulnerables, Amnistia Internacional assenyala que “és necessari que s'estengui aquesta moratòria al pagament del lloguer per a persones en situació de vulnerabilitat en els habitatges que siguin propietat de grans tenedors”, incideix Verónica Barroso, portaveu d'Amnistia Internacional.  

L'organització insisteix en la importància d'aquesta mesura, ja que Espanya es troba en un moment en el qual no ha superat la crisi del dret a l'habitatge, tal com recorden organismes de Nacions Unides com el Relator Especial sobre extrema pobresa i drets humans que, en la seva visita a Espanya al gener, va destacar la situació de crisi del dret a l'habitatge i la quantitat de persones que no poden afrontar el pagament d'un lloguer per l'increment de preus al mercat de lloguer. I és que a Espanya es van produir l'any passat un total de 36.467 desallotjaments per impagament de lloguer i 14.193 per impagament d’hipoteca, és a dir, gairebé el triple (2,6) dels primers.

D'altra banda, l'Expert Independent de Nacions Unides sobre l'impacte del deute extern i els drets humans va assenyalar divendres passat que els paquets de protecció social  dirigits a qui disposa de menor capacitat per fer front a la crisi són essencials per mitigar les conseqüències devastadores de la pandèmia.

Més contundent encara es va mostrar la Relatora Especial del dret a un habitatge adequat, qui va assenyalar la setmana passada, pel que fa a la pandèmia, que "tenir un habitatge mai no ha estat més que ara una qüestió de vida o mort".

Sobre la situació dels i les treballadores del sector sanitari, i encara que Amnistia Internacional reconeix l'esforç i les mesures adoptades pel Govern espanyol, demana que, en el marc del debat parlamentari, les autoritats facilitin informació sobre l'estat d'implementació de les mesures per incrementar els recursos humans i sobre les mesures de protecció als professionals de sector mèdic sanitari, a més de la realització de proves de detecció de la COVID-19.

“Necessitem saber si es preveuen mesures extraordinàries per la situació de quarantena en què es trobaran les 5.400 persones contagiades del sector: són les que estan en primera línia i s'exposen a molts riscos mirant de tenir cura de tothom. Sense ells no podríem fer front a aquesta crisi i per tant hem d'assegurar-ne la protecció”, assenyala Barroso.

Accés a la salut sense discriminació

Amnistia Internacional recorda una vegada més que és necessari que s'estableixin mesures d'accés a la salut per a totes les persones que es trobin a Espanya, incloses les persones migrants en situació administrativa irregular, persones reagrupades legalment a Espanya, migrants que es trobin en CETIS i els qui encara estiguin en els CIES, així com menors no acompanyats.

En aquest sentit, pel que fa a les persones migrants i sol·licitants de protecció internacional, Amnistia valora la Instrucció de la Direcció general de Migracions (2020/03/20) per la l'acolliment de les persones sol·licitants de protecció internacional. No obstant això, l'organització troba a faltar que s'informi degudament dels mecanismes i plans de contingència que es puguin estar engegant des dels corresponents Ministeris per garantir la salut de les persones migrants i sol·licitants de protecció internacional que es troben en determinats centres, tals com els CETIs (Centres d'Estada Temporal per a Immigrants), Catis (Centres d'Atenció Temporal per a Estrangers), CAEDs (Centre d'Acolliment d'Emergència i Derivació) i centres que acullen a nens i nenes migrants no acompanyats.
      
“La situació en els CETIs, on hi ha sobreocupació i les persones es troben amuntegades, és especialment preocupant. És fonamental que es garanteixi que les persones en aquest tipus de centres reben la informació necessària sobre els seus drets davant d’aquesta crisi, i els recursos i serveis de què disposen”, declara Verónica Barroso. També els professionals que treballen en aquests centres han de rebre la formació adequada, amb perspectiva de gènere, per garantir que les dones víctimes de violència de gènere siguin protegides, així com que els i les menors migrants no acompanyats tenen l'atenció adequada; i que les persones migrants tenen accés a un allotjament adequat davant aquesta crisi.

Víctimes de violència de gènere

Amnistia Internacional va exigir des del primer moment mesures per protegir les dones víctimes de violència de gènere davant de l’aïllament i va acollir amb satisfacció l'adopció del Pla de contingència. Sense conèixer-ne els detalls fins que es publiqui, l'organització valora que s'hagi creat una unitat especialitzada amb més de 400 policies per atendre les dones víctimes de violència de gènere en el context actual. També considera imprescindible l'aplicació alertcops, que fa més senzill per a les víctimes de violència de gènere la denúncia de la seva situació, així com la guia d'actuació per a aquests moments de permanència domiciliària derivada de l'estat d'alarma per la crisi sanitària. No obstant això, l'organització considera que una campanya institucional massiva que visibilitzi tots aquests recursos i serveis que les dones víctimes de violència de gènere tenen al seu abast ajudaria també a la seva protecció.