Actuem pels drets humans a tot el món

La lluita contra la mutilació genital femenina aconsegueix el suport de l'ONU


L'adopció d'una resolució contra la mutilació genital femenina per part Comitè de Drets Humans de l'Assemblea General de l'ONU suposa un fort impuls a les organitzacions de la societat civil que lluiten per acabar amb aquesta pràctica abusiva; així ho ha afirmat Amnistia Internacional.

És la primera vegada que la Tercera Comissió de l'Assemblea, que s'ocupa dels assumptes socials, humanitaris i de drets humans, adopta una resolució sobre la mutilació genital femenina, que consisteix a mutilar els genitals d'una nena, sovint sense anestèsia i en condicions que poden derivar en una infecció potencialment mortal.

La mutilació genital femenina ens assenyala a tots amb un dit acusador: que una nena o una jove pugui ser immobilitzada i mutilada constitueix una violació dels seus drets humans i és un escàndol que cada any corrin perill de sofrir-la tres milions de nenes”, ha afirmat José Luis Díaz, representant d'Amnistia Internacional davant l'ONU a Nova York.

“De vital importància, aquesta resolució de l'ONU situa la mutilació genital femenina en un marc de drets humans i fa una crida a un enfocament holístic, en ressaltar com ho fa la importància de l'apoderament de les dones, la promoció i protecció de la salut sexual i reproductiva i la necessitat de trencar el cercle de discriminació i violència.”

La mutilació genital femenina és pràctica habitual a 28 països d'Àfrica i també a Iemen, l'Iraq, Malàisia, Indonèsia i entre certs grups ètnics d'Amèrica del Sud.

Tot i això, afecta a tota la humanitat. Dones i nenes de comunitats a la diàspora corren perill de ser sotmeses a la mutilació genital femenina.

Amnistia Internacional considera aquesta resolució de l'ONU un recordatori als governs que han d'elaborar plans d'acció, més enllà de la legislació, i garantir que aquests plans es dotin de recursos suficients i se sotmetin a vigilància, a fi d'augmentar la sensibilització.

La resolució aclareix també que, per poder acabar definitivament amb aquesta pràctica, totes les persones afectades han d'implicar-se, inclosos homes adults i menors d'edat.

“És important assenyalar que la mutilació genital femenina és un maltractament basat en el gènere i específicament dirigit contra menors d'edat, i que l'ACNUR, l'Agència de l'ONU per als Refugiats, ha establert que qualsevol dona o nena que sol·liciti asil per haver estat obligada a sotmetre's a la mutilació genital femenina, o per existir probabilitats de que ho sigui, té dret a la condició de refugiada”, ha manifestat Díaz. La protecció de les dones refugiades que han pogut sofrir la mutilació genital femenina ha d'integrar-se a l'estratègia general de protecció.

La resolució conté recomanacions concretes per prevenir la mutilació genital femenina, protegir les nenes en perill, posar fi a la impunitat i prestar serveis de suport als qui pateixen les seves seqüeles per a tota la vida. Amnistia Internacional insta als governs a posar en pràctica aquestes recomanacions amb caràcter urgent.

Està previst que la resolució sobre la mutilació genital femenina adoptada per la Tercera Comissió de l'Assemblea General de l'ONU sigui confirmada pel ple de l'Assemblea al desembre. Encara que no són jurídicament vinculants, les resolucions de l'Assemblea General de l'ONU tenen un pes polític i moral considerable.

Informació addicional
AI insta a la protecció dels drets de les dones i, especialment, de la salut sexual i reproductiva i els drets de les dones a tot el món.

END FGM, campanya europea contra la mutilació genital femenina, ha preparat una estratègia amb recomanacions a la Unió Europea per adoptar mesures concretes encaminades a acabar amb la mutilació genital femenina. Podeu consultar-la aquí:
www.endfgm.eu/content/assets/end_fgm_final_strategy.pdf


Més informació en aquest enllaç: www.endfgm.eu.