Actuem pels drets humans a tot el món

Itàlia: Totes les persones migrants han de ser protegides dels atacs i l'explotació

Després de dos dies d'enfrontaments violents entre treballadors migrants i residents de la localitat de Rosarno, al sud d'Itàlia, a causa de els quals milers de migrants han fugit o han estat expulsats de casa seva, Amnistia Internacional tem que les autoritats italianes no salvaguardin els drets econòmics i socials de la població migrant ni la protegeixin enfront de la creixent onada de xenofòbia i violència de motivació racial. L'organització també tem que molts dels migrants desplaçats, la majoria procedents de l'Àfrica subsahariana, segueixin exposats a sofrir més violacions de drets humans.  A Rosarno, els enfrontaments van esclatar quan dos treballadors migrants van rebre dispars fets amb pistoles d'aire comprimit des d'un cotxe la nit del dijous 7 de gener. Després del tiroteig, diversos centenars de migrants es van manifestar per la localitat per protestar pel tracte discriminatori que rebien i per les precàries condicions de vida, cremant vehicles i enfrontant-se amb la policia antiavalots. L'endemà, residents locals van bloquejar una carretera i van ocupar l'ajuntament en senyal de protesta. En diversos incidents separats, dos migrants van ser colpejats amb barres de ferro, cinc van ser atropellats deliberadament i dos més van resultar ferits amb perdigons d'escopeta. En total van ser hospitalitzades 53 persones: 21 migrants, 14 residents locals i 18 agents de policia. L'ordre no es va recuperar fins a després que haguessin marxat la majoria dels treballadors migrants, centenars dels quals van ser traslladats fora de la localitat per les autoritats. Després que marxessin, molts dels allotjaments temporals que havien construït en edificis abandonats dels voltants de la localitat van ser demolits per les autoritats.  El ministre italià de l'Interior, Roberto Maroni, ha culpat dels disturbis al llegat de migració incontrolada. Va observar que tot els responsables d'actes delictius violents seran investigats i processats, però Amnistia Internacional tem que les causes dels incidents de Rosarno siguin l'explotació generalitzada dels treballadors migrants i la falta de mesures, tant de les autoritats centrals com regionals, per abordar la creixent xenofòbia en el país.  A causa del tràfic il·lícit i de l'explotació de treballadors migrants, milers de migrants de la zona de Rosarno, i molts altres de diversos llocs d'Itàlia, cobren salaris tan escassos com 2 euros l'hora, mentre viuen en allotjaments improvisats sense aigua corrent, electricitat o calefacció. Amnistia Internacional ja ha manifestat anteriorment amb preocupació que el “paquet de seguretat”, conjunt de mesures adoptades recentment que penalitzen la migració irregular, ha exposat encara més els migrants irregulars a sofrir explotació, ja que restringeix el seu accés a l'ocupació, a l'habitatge i a serveis essencials, alhora que desanima les víctimes a denunciar els abusos soferts.  La creixent xenofòbia existent a Itàlia es reflecteix en la retòrica cada vegada més vehement contra la població migrant i romaní utilitzada especialment per polítics regionals i locals, així com en l'augment dels atacs de motivació racial a les mans d'individus i grups parapolicials en els últims 18 mesos.  Per això, per abordar les causes dels disturbis de Rosarno, Amnistia Internacional insta les autoritats italianes a: - Donar més prioritat a combatre els delictes de motivació racial, sobretot garantir que les víctimes d'aquests delictes tenen accés a solucions efectives, que aquests delictes s'investiguen i que els responsables compareixen davant la justícia; - Prendre més mesures per impedir que les autoritats nacionals i locals promoguin la discriminació racial o incitin a ella, segons el que disposa l'article 4.c de la Convenció Internacional sobre l'Eliminació de totes les Formes de Discriminació Racial; - Combatre eficaçment el tràfic i la tracta de persones i prestar assistència a les víctimes d’acord amb el Conveni del Consell d'Europa sobre la Lluita contra la Tracta d'Éssers Humans; - Garantir als treballadors migrants que resideixen legalment al país la igualtat d'oportunitats i de tracte en matèria d'ocupació i professió, tal com preveu l'article 10 del Conveni sobre els Treballadors Migrants de l'Organització Internacional del Treball, de 1975; - Revocar les mesures del “paquet de seguretat” adoptat recentment que tipifica com a delicte la migració irregular; - Garantir que totes les persones migrants poden gaudir de forma efectiva del dret a un habitatge i condicions de vida adequades, un dret que en opinió del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de l'ONU s'aplica a totes les persones amb independència de la seva condició i inclou “el dret a viure en seguretat, pau i dignitat en alguna part”.  Amnistia Internacional tem també que molts dels migrants desplaçats corrin perill de sofrir més violacions de drets humans. La policia italiana ha informat que 828 persones migrants han estat traslladades a dos centres de detenció per a estrangers a Crotona i Bari. Molts dels migrants vivien i treballaven a Rosarno amb autorització oficial. No obstant això, molts altres estan en situació irregular i no tenen permís per estar-se a Itàlia. A Amnistia Internacional li preocupa que moltes d'aquestes persones pateixen detenció perllongada sense que es presentin mesures alternatives i que se les expulsi sense donar-los accés efectiu a procediments i mecanismes que els permetin sol·licitar protecció internacional o impugnar els motius de la seva expulsió.  Moltes de les persones a qui les autoritats han dut fora de la localitat o que s'han vist obligades a fugir de casa seva no podran tornar a Rosarno perquè han enderrocat el lloc on vivien i per la falta de seguretat. L'expulsió de persones de casa seva per la força sense el degut procés –com la garantia d'un allotjament alternatiu adequat– constitueix desallotjament forçós i vulnera el dret internacional. Fins i tot encara que el trasllat fos una mesura temporal d'emergència, si les persones migrants no poden tornar perquè s'han enderrocat les seves llars o perquè continua l'amenaça de violència, les autoritats italianes tenen el deure, previst en el dret internacional, de proporcionar-los allotjament alternatiu adequat i recursos efectius.  En resposta als incidents de Rosarno, Amnistia Internacional insta les autoritats italianes a garantir que: - Totes les denúncies de violència de motivació racial s'investiguen eficaçment, tota persona a qui se li imputi de forma raonable responsabilitat en els fets compareix davant la justícia i les víctimes reben reparació efectiva, inclosa una indemnització adequada; - Es protegeixen els principis de no devolució (non refoulement) i del degut procés proporcionant a totes les persones migrants, quan s’escaigui, accés efectiu a un procediment d'asil just i satisfactori o a un procés per impugnar els motius de l'expulsió que compti amb plenes salvaguardes processals; - Totes les persones desplaçades de Rosarno poden tornar als seus anteriors llocs de residència i se'ls ofereix allotjament alternatiu adequat en algun altre lloc d'Itàlia.