Actuem pels drets humans a tot el món

Israel / Territoris Palestins Ocupats: Hyundai CE ha de tallar els vincles amb els crims de guerra a Masafer Yatta

© HAZEM BADER / AFP via Getty Images

Hyundai Construction Equipment (Hyundai CE) ha de prendre mesures immediates per impedir que els seus productes segueixin implicats en les demolicions de Masafer Yatta, han manifestat avui Amnistia Internacional i Democracia per al Món Àrab Ara (DAWN). Aquestes organitzacions han documentat cinc casos en què les forces israelianes han utilitzat excavadores fabricades per Hyundai CE per a arrasar propietats palestines a Masafer Yatta, una zona de la Cisjordània ocupada on uns 1.150 palestins es troben en risc imminent de trasllat forçós. Les demolicions en qüestió van desplaçar almenys 15 persones, entre les quals 6 menors d'edat, i constitueixen crims de guerra segons el Cuart Conveni de Ginebra.

Amnistia Internacional ha presentat les seves conclusions per escrit a Hyundai CE i li ha demanat que expliqués els procediments de diligència deguda aplicats en matèria de drets humans amb la intenció d'impedir que les forces israelianes utilitzessin els seus productes per a cometre violacions de drets humans a Israel i els Territoris Palestins Ocupats (TPO). Hyundai CE va respondre declarant mancar de “implicació en activitats d'assentament israelià”, però no proporcionava detalls sobre la diligència deguda. Tampoc abordava els motius de preocupació d'Amnistia Internacional sobre l'ús de productes de Hyundai CE per part de les forces armades israelianes per a dur a terme demolicions a Masafer Yatta. Amnistia Internacional va escriure també a EFCO Ltd (EFCO), distribuïdor exclusiu de Hyundai CE a Israel, si bé en redactar-se aquestes línies no havia rebut resposta.

“La població palestina de Masafer Yatta viu en un estat de temor constant, atalaiant l'horitzó per si arriben les forces israelianes i les excavadores, cosa que significaria la fi de la vida tal com la coneixen. Algunes de les persones residents ja han vist a les forces armades israelianes enderrocar amb excavadores els habitatges dels seus veïns i destruir infraestructures essencials per a la localitat, i aquestes excavadores portaven el logotip de Hyundai”, ha declarat Mark Dummett, director d'Empreses i Drets Humans d'Amnistia Internacional.

“Hyundai CE ha de prendre mesures urgents per a evitar que els seus productes facilitin trasllats forçosos i demolicions il·legítimes d'habitatges. Aquestes violacions contribueixen a mantenir el sistema d'apartheid d'Israel i són crims previstos pel dret internacional, per la qual cosa cap empresa ha d'estar vinculada a aquests actes ni beneficiar-s'hi. Demanem a Hyundai CE que talli els seus vincles amb el seu distribuïdor israelià EFCO fins que aquest prengui mesures concretes per a garantir que els productes de Hyundai CE no s'utilitzen per a cometre violacions de drets humans.”

Amnistia Internacional considera que Hyundai CE no ha obrat amb la diligència deguda en matèria de drets humans pel que fa a les seves operacions empresarials a Israel. En una avaluació de riscos adequada hauria d'haver-se assenyalat la probabilitat que les forces israelianes acabessin utilitzant els productes de Hyundai CE per a cometre violacions a Israel i els TPO. Hyundai CE té ara la responsabilitat de mitigar els danys associats. Per això, ha d'adoptar mesures com ara revisar les seves directrius de drets humans i publicar un pla en què s'exposin els passos que donarà per a evitar que els seus productes estiguin implicats en violacions de drets humans.

Amnistia Internacional i DAWN demanen a Hyundai CE que suspengui la distribució dels seus productes a Israel a través de EFCO fins que aquest es comprometi a obrar amb la diligència deguda en matèria de drets humans i garanteixi que els usuaris finals no utilitzen maquinària de Hyundai CE per a activitats il·legítimes.

Les forces israelianes enderroquen habitatges amb excavadores de Hyundai CE

Al maig de 2022, el Tribunal Superior d'Israel va rebutjar una petició de les persones residents a Masafer Yatta i va resoldre que la demolició de nou pobles i llogarets podia seguir endavant, la qual cosa va donar llum verda a un dels actes més grans de trasllat forçós en els TPO des de 1967. Fins avui s'han dut a terme desenes de demolicions. Al gener de 2023, les autoritats israelianes van comunicar a les persones residents la imminència del seu trasllat forçós.

Amnistia Internacional i DAWN van comprovar que s'havien utilitzat excavadores de Hyundai CE en cinc de les demolicions efectuades a Masafer Yatta el 2022. Per exemple, el 15 de febrer de 2022, les forces israelianes van utilitzar una excavadora de cadenes Hyundai HX330AL per a enderrocar una casa i un dipòsit d'aigua a la lpoblació de Jallet al Mayah, la qual cosa va obligar a desplaçar-se a una família de sis persones. Al juliol de 2022, les forces israelianes van utilitzar una excavadora de rodes Hyundai HW210 i una excavadora de cadenes Hyundai HX330AL en diferents ocasions per a enderrocar dos habitatges de la localitat d'Umm Qussa, amb el qual van desplaçar per la força almenys nou persones. En tots aquests casos, podia veure's el logotip de Hyundai a les excavadores, al costat de l'adhesiu de la marca EFCO.

“Aquest és un moment clau per a les persones palestines que viuen a Masafer Yatta, perquè s'enfronten a un augment de les demolicions d'habitatges i destrucció de la seva comunitat per part del govern israelià, amb la intenció d'expulsar d'aquesta zona a la població autòctona”, ha declarat Adam Shapiro, director d'Incidència, Israel/Palestina, de DAWN.

“Les empreses com Hyundai han de prendre mesures immediates per a assegurar-se que no són còmplices de crims de guerra i enviar el missatge inequívoc al govern israelià i a les empreses que les normes de drets humans no són meres paraules sobre el paper, sinó que tenen conseqüències pràctiques. S'està advertint a Hyundai CE d'un delicte: l'empresa pot prendre mesures decisives que tinguin un impacte ampli”.

Responsabilitats de les empreses

Els Principis rectors de l'ONU sobre les empreses i els drets humans estableixen que les empreses tenen la responsabilitat de respectar els drets humans en el seu lloc d'operacions, la qual cosa significa que han de prendre mesures per a prevenir, abordar, mitigar i posar remei a qualsevol mal als drets humans vinculat a les seves operacions, productes o serveis, encara que no estiguin implicades directament en la comissió de violacions. Les empreses tenen també el deure de garantir que els seus distribuïdors operin només amb clients que respecten els drets humans. En aquest cas, aquest deure s'aplica amb independència dels contractes específics que vinculen a Hyundai CE, EFCO i les forces armades israelianes.

En situacions de conflicte armat, inclosa l'ocupació militar, les empreses també han de respectar el dret internacional humanitari. Segons el Quart Conveni de Ginebra, el trasllat forçós és un crim de guerra, igual que la destrucció il·legítima de béns sense necessitat militar. En virtut de l'Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional, els trasllats forçosos que formen part d'un atac generalitzat i sistemàtic contra una població civil són crims de lesa humanitat. Les empreses que proporcionin conscientment assistència pràctica que contribueixi substancialment a la comissió de crims de lesa humanitat poden ser declarades penalment culpables de facilitar i instigar aquests crims.

Les demolicions a Masafer Yatta són també violacions del dret a un nivell de vida adequat, inclòs el dret a l'habitatge. Com a potència ocupant dels TPO que és, Israel està obligat a respectar i protegir aquests drets.

Preguntes sense resposta

El 20 de juliol de 2022, Hyundai CE va publicar un conjunt de principis rectors per a la gestió dels drets humans. En aquest document, Hyundai CE afirma que rebutja qualsevol forma de violació vinculada a les seves operacions comercials, i també es compromet a “[prestar] atenció a la violació dels drets de la població local resident” [Traducció d'Amnistia Internacional].

Amnistia Internacional va enviar un escrit a Hyundai CE el 27 de gener de 2023, en el qual expressava la seva preocupació davant el fet que l'empresa estigués incomplint les seves obligacions internacionals i les seves pròpies directrius. En la seva resposta del 2 de febrer, Hyundai CE posava l'accent que l'empresa mantenia la seva responsabilitat de respectar els drets humans i subratllava el seu compromís amb la “promoció” dels Principis rectors de l'ONU, a més d'afirmar que no estava implicada en els assentaments israelians. No obstant això, no feia cap esment de les troballes d'Amnistia Internacional relatius a l'ús de la seva maquinària en les demolicions de Masafer Yatta.

En la carta de seguiment enviada el 6 de febrer, Amnistia Internacional reiterava les conclusions de la seva investigació i les seves preguntes. En escriure aquestes línies, no s'havia rebut resposta.

El 21 de febrer, Amnistia Internacional va escriure a EFCO per a comunicar-li les seves troballes i sol·licitar informació sobre els seus procediments de diligència deguda en matèria de drets humans. En escriure aquestes línies, EFCO no havia respost.

“Hyundai CE ha de transformar les seves promeses sobre drets humans en mesures eficaces. La nostra investigació demostra que, fins avui, els seus processos de diligència deguda no han impedit que els seus productes s'utilitzin per a violar drets humans. Hyundai CE ha de millorar els seus processos en matèria de drets humans i suspendre les relacions amb el seu distribuïdor israelià en tant no es garanteixi el compliment de les normes internacionals”, ha declarat Mark Dummett.

“Si segueix endavant, l'expulsió massiva de la població palestina de Masafer Yatta constituirà un dels principals actes de trasllat forçós en els TPO des de 1967. Hyundai CE no ha de participar en aquest crim atroç. Reiterem la nostra crida als Estats, empreses i altres agents amb influència sobre la política israeliana perquè utilitzin totes les eines polítiques i diplomàtiques a la seva disposició amb la finalitat d'aturar les demolicions a Masafer Yatta i posar fi al trasllat forçós de persones palestines.”

Informació complementària

En la dècada de 1980, les autoritats israelianes van declarar “zona militar tancada” una extensa àrea de Masafer Yatta, al·legant que necessitaven el territori per a dur a terme exercicis d'entrenament. Des de llavors, les famílies palestines que viuen en la zona des de fa generacions s'enfronten a l'amenaça constant de la demolició i el desplaçament, així com a atacs dels grups de colons i a la fustigació de les forces armades israelianes.