Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Israel / TPO: La deportació de Salah Hammouri, conseqüència d'una "tempesta perfecta" de polítiques d'apartheid

©Photo by ABBAS MOMANI/AFP via Getty Images

La deportació il·legal per part d'Israel del defensor franco-palestí dels drets humans Salah Hammouri és un crim de guerra, que ha estat possible gràcies a un entramat de lleis i polítiques concebut per a mantenir l'apartheid sobre la població palestina, segons Amnistia Internacional.

Les autoritats israelianes van deportar a França Salah Hammouri, advocat i investigador sobre el terreny que treballa per a Addameer, ONG que ofereix assistència jurídica i defensa els drets de la població reclusa, el 18 de desembre, després que romangués nou mesos en detenció administrativa sense càrrecs ni judici. La deportació de Salah Hammouri i la revocació del seu permís de residència de Jerusalem Est, es basen en una esmena introduïda el 2018 a la Llei d'Entrada a Israel, que atorga al ministre de l'Interior amplis poders discrecionals per a revocar la condició de residents permanents de Jerusalem (una condició jurídica de la qual només gaudeixen les persones palestines que resideixen a Jerusalem) a les persones que considerin que han “violat la lleialtat” a l'Estat d'Israel. Això constitueix una violació del dret internacional, que no exigeix lleialtat per part de la població ocupada cap a la potència ocupant.

“La deportació de Salah Hammouri demostra el menyspreu absolut de les autoritats israelianes pel dret internacional, i il·lustra les lleis i polítiques discriminatòries que componen el nucli del sistema d'apartheid. El suplici que Salah Hammouri ha suportat durant l'últim any és una cosa a la qual cap persona jueva d'Israel es veurà mai sotmesa: ha estat deportat i privat de la seva condició de resident en virtut d'una llei creada a mesura per permetre l'expulsió de palestins i palestines”, ha manifestat Diana Eltahawy, directora adjunta d'Amnistia Internacional per al Pròxim Orient i Nord d'Àfrica.

“En un intent per ocultar aquesta espantosa realitat, les autoritats israelianes continuen insistint en un enganyós discurs segons el qual Salah Hammouri va ser deportat per cometre un delicte. Convé reiterar-ho: la deportació de Salah —qui no es va enfrontar ni a un sol càrrec— va ser simplement l'acte final de la campanya de les autoritats israelianes per a castigar-lo pel seu treball de drets humans, i transmet un esgarrifós missatge sobre la sinistra intenció de les autoritats d'Israel de reduir el nombre de residents palestins a Jerusalem.”

El Ministeri d'Afers exteriors francès ha condemnat la deportació. En una declaració ha manifestat que emprendria “accions exhaustives” per a garantir que “es respecten els drets de Salah Hammouri, que aquest es beneficia de tots els recursos jurídics i que pot portar una vida normal a Jerusalem, lloc on va néixer, on resideix i on desitja viure.” Actualment, no queda què suposarà aquesta acció de les autoritats franceses.

La discriminació convertida en llei

Al Jerusalem Est ocupat, les persones palestines reben una fràgil condició de residents que és “permanent” només de nom. El ministre de l'Interior israelià té la facultat de revocar-la en qualsevol moment per un seguit de motius discriminatoris.

Una esmena introduïda en 2018 a la Llei d'Entrada a Israel permet revocar la condició de resident permanent “si s'ha demostrat, a satisfacció del ministre, que la persona que gaudeix d'aquesta condició ha comès un fet que constitueix una violació de la lleialtat a l'Estat d'Israel.” L'esmena va definir aquesta violació de manera que inclou cometre un acte de terrorisme tal com es defineix en la Llei Antiterrorista de 2016, o un acte de traïció o espionatge amb agreujants en virtut del Codi Penal de 1977.

L'esmena és una de les nombroses lleis i polítiques relatives als drets de residència a Jerusalem creada i utilitzada exclusivament per a atacar la població palestina: la residència permanent és una condició de la qual només gaudeixen les persones palestines que resideixen a Jerusalem.

La deportació de Salah Hammouri demostra la manera en què les autoritats israelianes utilitzen lleis discriminatòries sobre la ciutadania i la residència per a reduir al mínim la presència palestina en àrees clau sota el seu control. Tal com va exposar Amnistia Internacional en el seu informe de febrer de 2022, fa molt que la legislació i la política israelianes estan guiades per consideracions demogràfiques. Els successius governs israelians han declarat públicament la seva intenció de minimitzar l'accés de la població palestina a la terra i el seu control en tots els territoris sota el control d'Israel.

Els crims de guerra exigeixen acció

L'article 49 del Conveni IV de Ginebra exposa clarament la prohibició que un territori ocupant deporti del territori ocupat a persones protegides o les traslladi forçosament dins d'aquest territori, independentment dels seus motius. Aquest mateix article prohibeix que la potència ocupant traslladi a la seva pròpia població civil a un territori ocupat, cosa que Israel fa de manera sistemàtica i constant mitjançant la seva política d'assentaments il·legals. L'Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional, en el qual França i Palestina són Estats part, inclou aquestes violacions de drets humans com a crims de guerra.

“Alguns aspectes de l'experiència de Salah Hammouri resultaran familiars a totes les persones palestines que viuen sota el control israelià: ja sigui l'assetjament, la separació familiar, o el trauma de ser expulsades de casa seva. El cas de Salah Hammouri és un recordatori que el sistema de justícia d'Israel està dissenyat especialment per a oprimir i dominar la població palestina”, ha manifestat Diana Eltahawy, d'Amnistia Internacional.

“La posició destacada de Salah Hammouri el posava especialment en perill de ser blanc d'atacs, i la seva deportació també té com a finalitat desincentivar el treball d'altres persones palestines que defensen els drets humans. El focus sobre el cas de Salah Hammouri ha de donar lloc a accions concretes de la comunitat internacional per fer que les autoritats israelianes retin comptes del tracte que infligeixen a la població palestina. Si no ho fan, donaran a Israel llum verda per a continuar cometent violacions de drets humans.”

“Aquesta deportació il·legal, que constitueix un crim de guerra, queda sota la jurisdicció de la Cort Penal Internacional. D'igual manera, tots els sospitosos de ser penalment responsables de planejar, executar, actuar en complicitat o contribuir de qualsevol altra forma a la comissió o l'intent de comissió de crims de guerra també podrien ser jutjats en tribunals nacionals en virtut del principi de jurisdicció universal o sobre qualsevol altra base extraterritorial.”

Informació complementària

L’octubre de 2021, les autoritats israelianes van dictar una ordre militar que assenyalava sis organitzacions de la societat civil palestina, entre les quals Addameer, on treballa Salah Hammouri, com a entitats “terroristes”. L’agost de 2022, les forces israelianes van assaltar i van tancar les oficines d’Addameer.

Aquells dies, Salah Hammouri estava sota detenció administrativa, reclòs sense càrrecs ni judici. Salah va ser detingut el 7 de març i va romandre sota custòdia israeliana fins a la seva deportació. A 30 de novembre de 2022, les autoritats israelianes tenien 835 persones recloses en detenció administrativa; d’aquestes, totes menys dues eren palestines.