Actuem pels drets humans a tot el món

Buscar

Hongria: la nova llei per a la crisi de la COVID-19 atorga poders il·limitats al Govern

© REUTERS/Bernadett Szabo

Davant de la decisió del Parlament hongarès d'aprovar una nova llei que permetrà governar per decret, sense una supervisió significativa i sense data límit clara ni exàmens periòdics, sota l'estat d'excepció, David Vig, director d'Amnistia Internacional Hongria, ha declarat:

"La llei crea un estat d'excepció indefinit i incontrolat, i dona a Viktor Orbán i al seu govern carta blanca per restringir els drets humans. Aquesta no és la forma d'abordar una crisi molt real, la causada per la pandèmia de COVID-19".

"Necessitem salvaguardes sòlides per garantir que qualsevol mesura de restricció dels drets humans adoptada en aplicació de l'estat d'excepció és estrictament necessària i proporcionada per protegir la salut pública. Aquesta nova llei no ha d'atorgar facultats il·limitades al govern per governar per decret més enllà de la pandèmia".

Durant el seu mandat com a primer ministre, Viktor Orbán ha supervisat la reculada dels drets humans a Hongria, atiant l'hostilitat cap a grups marginats i mirant de silenciar les veus crítiques al país. Permetre que el seu govern governi per decret probablement acceleraria aquest retrocés".

Informació complementària

Els plans respecte a la nova llei han estat criticats per organismes internacionals com el Consell d'Europa, el Parlament Europeu, l'Institut Internacional de Premsa i l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE).

La nova llei s'estableix sobre dues disposicions. En primer lloc, sol·licita el mandat parlamentari perquè l'executiu governi per decret sense clàusula de suspensió ni cap altra disposició que garanteixi que el Parlament pot exercir eficaçment la seva funció de supervisió.

En segon lloc, la llei tipifica dos nous delictes que no s'ajusten a les lleis i normes internacionals de drets humans. Qualsevol persona que difongui informació falsa o tergiversada que interfereixi amb la "protecció adequada" de la població o que causi "alarma o agitació" entre el públic, podria ser penada amb fins a cinc anys de presó.

Qualsevol persona que interfereixi amb l'execució d'una ordre de quarantena o aïllament també podria ser condemnada a fins a cinc anys de presó, ampliables a vuit si a conseqüència de la seva actuació es produeix alguna defunció.