Actuem pels drets humans a tot el món

Haití: Els drets humans han d'estar en el centre de l'ajuda humanitària i dels treballs de reconstrucció

Londres.- Dues setmanes després que un terratrèmol provoqués la pèrdua d'innombrables vides humanes i la destrucció material de parts d'Haití, la comunitat internacional manté la seva mobilització per dur al poble haitià l'ajuda humanitària que tant necessita.  El Consell de Seguretat de l'ONU va celebrar una sessió especial sobre la crisi humanitària després del terratrèmol d'Haití i avui el govern canadenc ha celebrat la primera conferència internacional per dissenyar la resposta inicial amb vista a la reconstrucció del país. També s'espera que celebrin reunions el Consell de Drets Humans de l'ONU i altres organismes internacionals.  Són molts els desafiaments que s'aproximen. Amnistia Internacional aprofita aquesta oportunitat per expressar els seus motius de preocupació enmig de la crisi humanitària que té lloc a Haití i posar l'accent en el fet que protegir els drets humans és essencial perquè l'ajuda humanitària sigui efectiva i la recuperació sostenible. Els esforços i les accions per abordar els problemes de drets humans han de començar durant la fase d'ajuda humanitària i estar en el centre dels treballs de reconstrucció.  En les situacions de crisis i emergència és quan més perillen els drets humans. Per tant, és fonamental que tots els actors adoptin les mesures apropiades dirigides a impedir que es cometin violacions de drets humans i a garantir el respecte i la realització dels drets humans, tal com estableixen els instruments internacionals de drets humans.  La situació sobre el terreny és tal que la població haitiana no només està plantant cara a una de les crisis humanitàries més greus que ha sofert mai una nació, sinó que també s'enfronta a una crisi de drets humans.  La pèrdua de desenes de milers de vides no pot atribuir-se només a les forces de la naturalesa. La pobresa endèmica que pateix la majoria de la població ha contribuït significativament a l'enorme devastació. En encoratjar i donar suport a la reconstrucció d’Haití, és essencial que la comunitat internacional no torni a crear les mateixes condicions que posen la població en risc de sofrir violacions de drets humans i perpetuen les desigualtats i la pobresa.  L'ajuda humanitària i els treballs de reconstrucció a Haití han de basar-se en el respecte i la promoció de tots els drets humans. Les autoritats d'Haití i de la comunitat internacional de donants han de garantir que la cooperació i l’ajuda internacionals a Haití són coherents amb les normes de drets humans. Així, la cooperació i l'ajuda han d'oferir-se de forma que garanteixin la no discriminació; que donin l'adequada prioritat a aconseguir un nivell mínim essencial d'aliments, aigua, instal·lacions sanitàries, educació, salut i habitatge per a tota la població; i que se centrin en les persones que més ho necessiten.  A més, les autoritats haitianes i els estats donants han d'actuar amb la deguda diligència per garantir que l'ajuda humanitària i al desenvolupament no donin lloc o contribueixin a la comissió violacions de drets humans, i per garantir que existeixen mecanismes eficaços que permetin la participació significativa de totes les comunitats afectades, incloses les més marginades, en els esforços d'ajuda humanitària i al desenvolupament.  Durant la distribució de l'ajuda humanitària i les primeres etapes de la fase de reconstrucció, Amnistia Internacional planteja els següents motius de preocupació i insta tots els actors a abordar-los sense demora i exhaustivament.     Protecció dels nens i nenes enfront dels abusos, l'explotació i la tracta de persones  Els nens i nenes es troben entre els membres més vulnerables de la societat i en una crisi humanitària la seva vulnerabilitat augmenta significativament a causa de la violència, els abusos, la separació de la família i la discapacitat. La separació de les famílies i la destrucció d'escoles i comunitats han deixat milers de nens i nenes sense un entorn de protecció. Sense ell, poden convertir-se en víctimes de les xarxes d'explotació i tracta de persones que ja operaven a Haití abans del terratrèmol.  Els nens i nenes separats dels seus pares i comunitats, que poden ser considerats orfes equivocadament, corren el risc de veure's atrapats en processos d'adopció irregulars. De conformitat amb el Conveni de la Haia sobre Adopció Internacional, l'adopció internacional s’ha de considerar com l'últim recurs, una vegada exhaurides totes les possibilitats a nivell nacional i quan les autoritats competents hagin constatat que no hi ha progenitors o altres persones que puguin ocupar-se dels menors. Aquest risc ja existia abans del desastre però ara pot ser major, donat l'interès de les famílies d'altres països en respondre a la difícil situació dels orfes haitians adoptant-los. La insuficient capacitat de les institucions haitianes en molts casos per determinar la idoneïtat d'una adopció i per garantir que es respecten els drets dels nens i nenes també pot encoratjar el funcionament de xarxes il·legals d'adopció. Les autoritats haitianes, amb el suport de la Missió d'Estabilització de les Nacions Unides a Haití (MINUSTAH), han de garantir salvaguardes i mecanismes apropiats per impedir que els nens i nenes siguin trets del país sense que s'hagin ultimat els procediments legals formals per a l'adopció internacional.  La localització de les famílies ha de ser una prioritat per a la comunitat internacional, les autoritats haitianes i les agències d'ajuda internacionals, així com l'establiment d'espais segurs per als nens i nenes separats.     Protecció dels drets de les persones internament desplaçades  Centenars de milers de persones s'han quedat sense llar i no poden refer les seves vides entre els enderrocs sense un greu risc per a la seva seguretat i benestar. Milers ja han fugit de les zones devastades. El govern haitià –incloses les autoritats locals– i les agències internacionals humanitàries i per al desenvolupament, s’han d'adherir als Principis Rectors dels Desplaçaments Interns quan abordin les necessitats en matèria de seguretat i ajuda humanitària de les persones desplaçades a Haití.  En un país on la inseguretat alimentària abans del terratrèmol afectava 1,8 milions d’haitians (desembre de 2009) i el 40 per cent de la població no tenia accés a aigua potable, el gran nombre de persones desplaçades augmenta les probabilitats que la crisi humanitària s'estengui a tot el país.  Amnistia Internacional insisteix en la necessitat de protegir els drets de les persones internament desplaçades, tant dintre com fora dels camps, i que les persones desplaçades han de rebre suport perquè puguin adoptar decisions voluntàries i informades sobre el seu futur.  D'acord amb les normes internacionals establertes en els Principis Rectors dels Desplaçaments Interns, qualsevol nova ubicació de persones internament desplaçades procedents de camps o de zones afectades per un desastre ha de ser voluntària, tret que la seguretat i la salut de les persones afectades exigeixin la seva evacuació. No se'ls ha de coaccionar suspenent-los l'ajuda ni de cap altra forma. El dret de les persones internament desplaçades a tornar voluntàriament a la seva antiga llar o lloc d'origen amb seguretat i dignitat s’ha de respectar i les autoritats han d'ajudar-los a tornar o a instal·lar-se en una altra part del país.     Protecció de les dones i nenes enfront de la violència de gènere, inclosa la violència sexual  Durant les crisis humanitàries i després d'un desastre, les dones i les nenes sovint corren un risc especial de ser víctimes de violència sexual i explotació a les mans de traficants, així com de veure reduït o interromput el seu accés als serveis d'assistència de salut sexual, reproductiva o maternal. La seva situació de desavantatge a l'hora d'accedir a l'ajuda ha estat documentada dintre i fora dels camps de persones desplaçades en països on s'han produït crisis humanitàries.  Tots els actors implicats en l'ajuda humanitària i posteriorment en les labors de reconstrucció han d'integrar en els seus programes la prevenció de totes les formes de violència de gènere, en particular la violència sexual, així com la resposta a les mateixes.  Agències de l'ONU i altres actors han desenvolupat les Directrius Aplicables a les Intervencions contra la Violència per Raó de Gènere en Situacions Humanitàries: Enfocament sobre la Prevenció i la Resposta contra la Violència Sexual en situacions d'emergència. Les directrius presenten un enfocament coherent i participatiu per prevenir i respondre a la violència de gènere i exposen el conjunt de serveis de resposta necessaris per satisfer les necessitats de les supervivents de violència sexual. Amnistia Internacional demana a tots els actors implicats en l'ajuda humanitària i en les labors de reconstrucció a Haití que utilitzin les directrius com a marc fonamental de les seves operacions.     Seguretat i compliment de la llei  El terratrèmol ha limitat encara més la capacitat de les autoritats haitianes per garantir l'estat de dret i proporcionar seguretat a la població. S'han rebut informes d'incidents violents, però fins al moment se circumscriuen a poques àrees de Port-au-Prince, principalment a la ciutat vella. Establir un sistema de justícia operatiu per jutjar sense demora els delictes més greus ha de ser una prioritat per a les autoritats haitianes i els donants internacionals.  Preocupa cada cop més que els presos condemnats per delictes violents que van escapar de l’establiment penitenciari nacional de Port-au-Prince estan intentant recuperar l'accés a les comunitats més desfavorides i vulnerables i restablir el seu control sobre elles. En resposta a aquesta amenaça, els membres de la comunitat s'han organitzat per impedir que les bandes es facin amb el control de les seves comunitats. Amnistia Internacional tem que amb això els membres de la comunitat puguin veure's embolicats en una espiral de violència. L'organització ha rebut informes de linxaments i incidents en els quals presumptes saquejadors van morir a les mans de la torba.  La Policia Nacional haitiana, amb l'assistència de la MINUSTAH, ha de garantir la seguretat, especialment en les àrees on la violència de les bandes era generalitzada en el passat. Això és de vital importància per garantir que les tasques d'ajuda humanitària no es veuen obstaculitzades per les amenaces contra els membres de la comunitat i els treballadors humanitaris. Les persones implicades en linxaments i altres formes de violència han de comparèixer davant la justícia.  Les autoritats haitianes han d'emprendre accions immediatament per establir un centre de detenció provisional atès que la presó principal del país ha quedat destruïda i en altres centres de detenció hi ha moltes més persones de les que admet la seva capacitat. També han de garantir que tots els detinguts tenen accés a l'ajuda humanitària i reben un tracte humà.  Han sortit a la llum informes d'ús de força letal per part de funcionaris haitians encarregats de fer complir la llei; en aquests casos diversos presumptes saquejadors van morir per dispars. Amnistia Internacional insta les autoritats haitianes i les forces internacionals presents a Haití a implementar i garantir l'estricta observança dels Principis Bàsics sobre l'Ocupació de la Força i d'Armes de Foc pels Funcionaris Encarregats de fer Complir la Llei de, l'ONU, que estableixen que la policia no emprarà armes de foc excepte en defensa pròpia o en cas de perill imminent de mort o lesions greus. S’han d'emprendre investigacions independents, imparcials i exhaustives sobre els informes d'homicidis il·legítims i altres violacions greus de drets humans, i els presumptes autors han de comparèixer davant la justícia.     Rendició de comptes de les forces internacionals  Les forces internacionals han arribat a Haití a petició del govern Haitià amb la finalitat de garantir la seguretat en la distribució de l'ajuda humanitària. Més de 10.000 soldats nord-americans, 150 membres del personal militar de la República Dominicana i 800 soldats canadencs han estat desplegats a Haití. En les pròximes setmanes podrien desplegar-se nous efectius, d'aquests i d'altres països.  És necessari clarificar des del principi els assumptes relacionats amb la rendició de comptes i la responsabilitat del nombrós personal internacional, militars i policies, desplegat. Les condicions del desplegament i, específicament, les regles d'intervenció, han de ser acords amb el dret internacional dels drets humans; així mateix, han d'existir mecanismes eficaços per garantir que aquestes regles són respectades per tots els membres de les forces internacionals en tot moment.  L'experiència d'altres operacions de manteniment de la pau ha demostrat que deixar la rendició de comptes per les violacions exclusivament a l'arbitri dels països que contribueixen amb les seves tropes condueix a la impunitat de greus violacions de drets humans.    Cancel·lació del deute extern d'Haití  El 2009, les institucions financeres internacionals i altres creditors van cancel·lar 1.200 milions de dòlars nord-americans del deute extern d'Haití. Malgrat això, Haití continua devent centenars de milions de dòlars als seus creditors. En les circumstàncies actuals, la devolució d'aquest deute representa una càrrega inacceptable per a la població i l'economia nacional d'Haití. Amnistia Internacional fa una crida a totes les institucions financeres internacionals i a d’altres creditors perquè adoptin les mesures necessàries per cancel·lar el deute d'Haití, atès que la insistència en la seva devolució comprometria la capacitat d'Haití per complir amb les seves obligacions en matèria de drets humans, com és garantir uns nivells mínims essencials de drets econòmics, socials i culturals. La cancel·lació del deute no ha d'anar acompanyada de condicions que puguin tenir un impacte negatiu en els drets humans.  Tots els recursos econòmics que es posin a disposició d'Haití durant els pròxims anys s’han de canalitzar cap a programes de reconstrucció que garanteixin el benestar i l'accés dels haitians als serveis bàsics, així com el desenvolupament equitatiu i sostenible.