Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

L'ONU dona suport als Estats insulars del Pacífic que demanen a la Cort Internacional que promogui la justícia climàtica

© Photo by Dave Hunt - Pool/Getty Images.

En resposta a una decisió de l'Assemblea General de l'ONU que demana a la Cort Internacional de Justícia que emeti una opinió autoritzada sobre les obligacions i responsabilitats dels Estats en matèria de justícia climàtica, Marta Schaaf, directora del Programa de Justícia Climàtica, Econòmica i Social i Rendició de Comptes de les Empreses d'Amnistia Internacional, ha declarat:

“Ens trobem en un moment històric de la lluita per la justícia climàtica, ja que és probable que es llanci claredat sobre de quina manera el dret internacional existent, especialment la legislació sobre drets humans i medi ambient, pot aplicar-se per a reforçar l'acció sobre el canvi climàtic. Això ajudarà a atenuar les causes i conseqüències del dany causat al clima i, en última instància, protegirà la població i el medi ambient de tot el món.” 

“Aplaudim aquest destacable assoliment de Vanuatu, i altres Estats insulars del Pacífic, que inicialment van presentar a l'ONU aquesta petició perquè es promogui la justícia climàtica. La seva resolució es va aprovar per consens, amb el suport de més de 130 països i per una àmplia coalició de la societat civil, i amb un suport popular generalitzat.”

“La victòria d'avui sorgeix dels esforços de joves activistes dels Estats insulars del Pacífic per a aconseguir justícia climàtica. Igual que altres Estats de la regió, Vanuatu ha sofert l'assot d'una sèrie de forts ciclons, i s'enfronta a l'amenaça existencial de l'augment del nivell de la mar i de les tempestes cada vegada més intenses, causats principalment per l'ús de combustibles fòssils als països industrialitzats, una qüestió sobre la qual Vanuatu no té cap control ni responsabilitat.”

“La Cort Internacional de Justícia pot ara optar per emetre una opinió consultiva ferma per a promoure la justícia climàtica. Per l'informe publicat per l'IPCC aquest mes, sabem que probablement el límit d'1,5 °C d'escalfament global acordat a París ln 2015 se superarà abans de 2035 tret que s'emprenguin accions urgents. Veiem que alguns Estats productors de combustibles fòssils es resisteixen a les crides per a eliminar-los gradualment, i promouen de manera falsa la captura i l'emmagatzematge de carboni com a solució tecnològica per al clima. Una opinió consultiva del Tribunal pot ajudar a frenar aquest desastre climàtic cada vegada més accelerat.”