Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Estats Units: Els òrgans legislatius federals i estatals han de protegir l'accés a l'avortament després de la prohibició a Texas

Photo by Paul Weaver/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

El Congrés dels Estats Units ha de protegir l'accés a l'avortament en la legislació federal, mentre que els legisladors de Texas han de revocar la prohibició extrema de l'avortament (llei SB8 de Texas), que tindrà efectes devastadors per a la salut sexual i reproductiva i els drets humans de les dones, les nenes i altres persones que poden quedar-se embarassades a l'estat, ha afirmat avui Amnistia Internacional.

"La prohibició posa en greu perill vides en penalitzar la prestació d'una atenció de la salut essencial. En declarar il·legal arbitràriament que els qui presten serveis d'atenció de la salut interrompin un embaràs després de les sis setmanes, aquesta llei prohibeix de fet tots els avortaments, abans fins i tot que les dones i les nenes sàpiguen que estan embarassades. Ha de ser condemnada en termes inequívocs per revertir decennis de salvaguardes del seu benestar i els seus drets. Els legisladors de Texas han de revocar aquesta terrible disposició legal i centrar-se a donar suport, no a infligir càstig, a dones, nenes i altres persones que estan embarassades", ha declarat Agnès Callamard, secretària general d'Amnistia Internacional.

"Per Amnistia Internacional és motiu d'extrema preocupació no només el fet que aquesta prohibició tindrà greus conseqüències per a l'accés a l'avortament a Texas, sinó també perquè estableixi un precedent perillós que poden seguir altres estats. Forma part d'una estratègia a llarg termini dels qui s'oposen a aquesta pràctica per privar les dones, les nenes i altres persones que poden quedar-se embarassades de la seva autonomia reproductiva i els seus drets sexuals i reproductius. Davant d'aquesta amenaça, el Congrés ha d'actuar amb urgència per protegir l'accés a l'avortament en la legislació federal".

En una decisió adoptada per 5 vots contra 4, el Tribunal Suprem dels Estats Units es va negar a bloquejar l'entrada en vigor de la llei sobre l'avortament de Texas, adduint que la seva sentència es basava en motius de procediment, no pas de constitucionalitat de la llei, i que podien interposar-se altres recursos. La prohibició de l'avortament a Texas ha passat a ser la legislació sobre l'avortament més restrictiva del país. La prohibició entra en vigor en un moment decisiu en el qual el Tribunal Suprem es disposa a conèixer d'un altre cas important sobre l'avortament aquest mateix any.

La negativa del Tribunal Suprem nord-americà a intervenir estableix un perillós precedent que els detractors de l'avortament en altres estats aprofitaran per eludir de fet la doctrina Roe v. Wade, la sentència de la Cort Suprema que garanteix el dret a accedir a avortament legal i sense riscos.

Una prohibició gairebé total

La llei prohibeix l'avortament a partir de les sis setmanes d'embaràs, abans que la majoria de les persones sàpiguen que estan embarassades.

També inclou una disposició sense precedents que permet que particulars interposin demandes perquè s'apliqui la prohibició. Estableix una compensació econòmica de 10.000 dòlars, més costos judicials, a qualsevol persona que demandi amb èxit a qui presti serveis d'avortament o a qui "ajudi o contribueixi" al fet que a una persona se li practiqui un avortament després de les sis setmanes d'embaràs.

Això implica que les clíniques i el seu personal podrien ser objecte de demandes, així com els familiars o amistats de les pacients, o qualsevol persona que transporti a algú que mira d'obtenir un avortament a una clínica, proporcioni ajuda econòmica o assessorament, o fins i tot que "tingui intenció" de fer qualsevol d'aquestes accions. De fet, l'òrgan legislatiu de Texas ha classificat els ciutadans i ciutadanes de l'estat com a caçadors de recompenses, en oferir-los recompenses monetàries per plantejar accions civils per castigar els procediments mèdics dels seus veïns.

En autoritzar que ciutadans particulars demandin qualsevol persona quue 'ajudi o contribueixi' a un avortament..., es crea un clima de por i intimidació en animar a la ciutadania a buscar recompenses monetàries per controlar els drets dels altres

Agnès Callamard, Amnistia Internacional

"En autoritzar que ciutadans particulars demandin qualsevol persona que "ajudi o contribueixi" a un avortament després de la fase de sis setmanes, la llei penalitza professionals mèdics, activistes del dret a l'avortament, familiars, amistats i altres persones que donin suport a dones, nenes i altres persones que tracten d'obtenir un avortament. També crea un clima de temor i intimidació en encoratjar la ciutadania a buscar recompenses monetàries per controlar els drets dels altres", ha manifestat Agnès Callamard.

Estats Units fa marxa enrere en el dret a l'avortament

En els últims 25 anys, més de 50 països han modificat la seva legislació per permetre més accés a l'avortament, en ocasions reconeixent que l'accés a l'avortament sense riscos és fonamental per a la protecció de la vida, la salut i els drets humans de les dones, nenes i altres persones que poden quedar-se embarassades.

"Mentre països com l'Argentina i Irlanda han aconseguit avenços històrics en la defensa dels drets sexuals i reproductius de les dones en despenalitzar l'avortament en els últims anys, seguits de la sentència de la Suprema Cort de Justícia de Mèxic de 7 de setembre, els Estats Units han fet passes enrere", ha afirmat Agnès Callamard.

L'aprovació pels estats de prohibicions radicals de l'avortament que vulneren clarament la doctrina Rose v. Wade és l'última tàctica dels activistes contraris al dret a decidir, com a part d'una estratègia deliberada de presentar aquests casos davant la Cort Suprema dels Estats Units, amb la intenció de que una majoria cada vegada més conservadora pugui menyscabar o fins i tot anul·lar la doctrina.

Les lleis antiavortament no aturen ni redueixen els avortaments, però sí que els fan més perillosos. Els Estats Units tenen la taxa més alta de mortalitat materna dels països desenvolupats, i els estats amb les lleis sobre l'avortament més restrictives ja tenen taxes altes de mortalitat infantil i de mortalitat materna. Per això aquestes noves lleis són el camí al desastre per a la salut de les persones embarassades.

La prohibició és una flagrant violació de drets humans

La prohibició de l'avortament a Texas viola el dret a accedir a avortament sense riscos i legal, així com altres drets humans reconeguts internacionalment, com el dret a la vida, a la salut, a la intimitat i el dret a no patir discriminació, violència, tortura i tractes cruels, inhumans o degradants.

L'accés a l'avortament és un dret humà i és fonamental per protegir i defensar la totalitat de drets humans de les dones, les nenes i altres persones que poden quedar-se embarassades. La capacitat de la persona de controlar la seva reproducció i exercir l'autonomia reproductiva afecta a tots els àmbits de la vida de les dones, les nenes i totes les persones que poden quedar-se embarassades. La penalització, restricció o denegació de l'accés a aquests serveis tenen un efecte dominó en la qualitat i el curs de la vida de les persones. Obligar algú a mantenir un embaràs no desitjat o a tractar d'obtenir un avortament insegur és una violació dels seus drets humans, inclosos els drets a la igualtat, la intimitat i a l'autonomia corporal.

El dret i les normes internacionals de drets humans en evolució reconeixen cada cop més l'avortament com a part integrant de l'atenció de la salut sexual i reproductiva, la qual cosa és clau per fer efectiva l'autonomia reproductiva de les persones i la totalitat dels seus drets humans. Els òrgans de drets humans i persones expertes independents de l'ONU també qualifiquen l'accés a l'avortament de fonamental per aconseguir la igualtat de gènere i la justícia social i econòmica, i critiquen les lleis sobre l'avortament que restringeixen i menyscaben el dret de les persones embarassades a prendre decisions autònomes. Amb aquesta finalitat, el Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de l'ONU ha identificat explícitament l'augment de l'accés a l'avortament, així com altres serveis de salut sexual i reproductiva, en l'obligació dels Estats de respectar el dret de les dones a adoptar decisions autònomes sobre la seva salut. Persones expertes de l'ONU han assenyalat així mateix que les lleis i polítiques restrictives sobre l'avortament no només contravenen el dret dels drets humans, sinó que a més neguen l'autonomia de les persones en la presa de decisions sobre el seu propi cos.

"L'única persona que ha de decidir sobre un embaràs és la que està embarassada. Però aquesta prohibició elimina violentament la capacitat de les persones per prendre aquesta decisió. En comptes de tractar de controlar els cossos de les persones, les autoritats han de protegir els drets les dones, les nenes i altres persones, inclòs el seu dret a l'avortament", ha manifestat Agnès Callamard.

Afecta de forma desproporcionada les persones de baixos ingressos i els qui presten els serveis

La prohibició de l'avortament a Texas afecta directament 7 milions de dones en edat de procrear a l'estat. Però els seus efectes desproporcionats recauen en les persones de baixos ingressos, com ara adolescents, persones de color, persones migrants i refugiades, que tenen dificultats per accedir a atenció de la salut.

Les clíniques que ofereixen serveis d'avortament a Texas no podran interrompre l'embaràs a partir de les sis setmanes, i això sota l'amenaça de represàlies ja que són atacades fins i tot per ser "sospitoses" d'haver violat la nova prohibició de l'avortament. Segons professionals afectats i persones que defensen el dret a l'avortament, la llei prohibeix de fet el 85% dels avortaments que es procuren actualment a Texas.

El Guttmacher Institute afirma que la distància mitjana que caldrà recórrer per carretera per obtenir un avortament fos de l'estat es multiplicarà per 20. Això suposa també un augment de la inversió necessària en despesa i temps, la qual cosa pot donar lloc a enormes demores en el cas de les persones que no poden pagar-se fàcilment el viatge a causa de barreres econòmiques i d'una altre tipus.

La llei suposarà un augment dels costos legals per a les clíniques ja que hauran de contractar advocats que defensin al seu personal enfront de les demandes judicials que preveuen afrontar. Si perden una demanda, l'estat podrà tancar la clínica a més d'obligar a pagar els costos judicials de la part contrària. Si guanyen, la llei els impedirà recuperar els seus propis costos judicials. És probable que la majoria de les clíniques deixin d'oferir serveis d'avortament per temor a aquests litigis, i que l'accés a l'avortament es redueixi radicalment.

L'accés a l'avortament ja es va limitar a Texas després de l'aprovació el 2013 de la llei HB2, que va augmentar de forma considerable els requisits administratius per a les clíniques que ofereixen serveis d'avortament. Com a conseqüència d'aquesta llei, la meitat de les clíniques que prestaven serveis d'avortament van tancar i no van tornar a obrir, ni tan sols després que la Cort Suprema la declarés inconstitucional el 2016.