Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Espanya: Vuit mesures abans del final de la legislatura per a protegir ara les víctimes de violència sexual

Manifestació contra la violència sexual
  • La llei del 'sí és sí': una bona llei que necessita prioritzar la seva implementació immediata per part de Govern central, Comunitats autònomes i Poder Judicial.
  • Només Madrid capital i Astúries compten amb un centre de crisi 24 hores, per la qual cosa almenys 50 centres hauran de posar-se en marxa per part de les Comunitats Autònomes abans de cap d'any.
  • Sense notícies de quatre reformes legislatives urgents que garantirien drets de les dones víctimes de violència sexual.
  • No hi ha plans concrets per a garantir l'especialització professional amb la formació dels sectors implicats en l'atenció a dones víctimes.

Encara que ara mateix el debat polític estigui centrat en les revisions de condemnes cap als agressors i en les diferents esmenes presentades pels diferents grups parlamentaris a la Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de Garantia Integral de Llibertat Sexual, coneguda com la Llei del 'Només el sí és sí', la protecció a les dones víctimes de violència sexual només serà efectiva si s'impulsa amb urgència la implementació de la llei.

“Per Amnistia Internacional, el que és prioritari és l'efectiva protecció de les dones. L'augment de condemnes que s'aprova avui en el Congrés no evitarà que es produeixin processos judicials revictimizants, ni tampoc que es qüestioni les dones que denuncien. Això només pot evitar-se si s'avança amb urgència en les mesures necessàries per a la posada en marxa de la Llei de Llibertat Sexual. I perquè això passi, és necessari accelerar, per exemple, l'obertura de centres de crisis especialitzats oberts 24 hores; la formació de totes les persones que intervinguin en l'atenció a les víctimes de violència sexual, incloses les de l'àmbit judicial; o la reforma de lleis que garanteixin drets de les dones com l'accés gratuït a la justícia i l'especialització de jutjats i fiscalia”, ha manifestat Virginia Álvarez, responsable de recerca de l'organització.

L'augment de condemnes que s'aprova avui al Congrés no només no evitarà que es donin processos judicials revictimizants, tampoc que es qüestioni les dones que denuncien. Això només pot evitar-se si s'avança amb urgència en les mesures necessàries per a la posada en marxa de la Llei de Libertad Sexual

Virginia Álvarez, Amnistia Internacional

Amnistia Internacional, en nombroses ocasions, ha manifestat que la Llei de Llibertat Sexual ha suposat una fita important en relació amb el compliment de les obligacions internacionals de l'Estat espanyol respecte a la prevenció, detecció, investigació, sanció i reparació de la violència sexual. Una llei que reconeix l'assistència integral especialitzada i accessible per a les víctimes; que posa en el centre el consentiment, en entendre's com a violència sexual qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit o que condicioni el lliure desenvolupament de la vida sexual en qualsevol àmbit públic o privat; que valora la importància de l'avaluació i de la rendició de comptes; i que inclou mesures de suport i amb vocació de reparació.

La Llei també va reformar el Títol VIII del Codi Penal sobre les agressions sexuals, incloent per primera vegada, una definició de consentiment en l'article 178.1 alineat amb els estàndards internacionals de drets humans (article 36 del Conveni d'Istanbul). És fonamental que se segueixi enfortint aquest canvi de paradigma on l'element central sigui l'absència de consentiment, eliminant els estereotips de gènere i les nocions sexistes, que són especialment nocives quan es jutgen aquest tipus de delictes, i evitant possibles espais d'impunitat

La llei, tot i entrar en vigor parcialment el 7 d'octubre de 2022 i del tot el 7 de març de 2023, té pendent la posada en marxa de nombroses mesures d'atenció i prevenció a les víctimes, així com la reforma de diferents lleis que permetin garantir-ne la protecció i accés a tots els serveis. Si no s'impulsen aquestes mesures abans que acabi la legislatura, es corre el risc que la llei es converteixi en lletra morta i es deixi desateses les dones víctimes de violència sexual.

Quatre avenços tímids, altament necessaris

Per a Amnistia Internacional, aquestes serien algunes de les línies imprescindibles d'implementació de la Llei de Llibertat Sexual, per a protegir les víctimes de violència sexual:

 1. Malgrat el compromís de crear un centre de crisi 24 hores amb atenció psicològica, jurídica i social per a víctimes de violència sexual en totes les províncies, a més de Ceuta i Melilla, per a abans del 31 de desembre de 2023, la veritat és que avui dia, només Madrid capital i Astúries compten amb un centre de crisi, per la qual cosa encara almenys 50 centres haurien de posar-se en marxa per part de les Comunitats Autònomes en els pròxims vuit mesos.
 
 2. No hi ha plans concrets per a garantir l'especialització professional a través de la formació de tots els sectors implicats amb l'atenció a les víctimes de violència sexual (educatiu, sociosanitari, forces de seguretat de l'estat, administració de justícia) perquè s'acabin amb els estereotips de gènere, s'eviti la victimització secundària, i es pugui abordar el trauma que aquest tipus d'agressions té en les dones que les sofreixen.
 
 3. Encara que l'atenció telefònica del 016 per a víctimes de violència de gènere, s'ha ampliat a víctimes de violència sexual, la veritat és que el servei ATENPRO (Servei Telefònic d'Atenció i Protecció per a víctimes de Violència de Gènere), no inclourà a les víctimes de violència sexual fins al 31 de desembre de 2023.
 
 4. Segueixen sense facilitar-se dades estadístiques que permetin elaborar un diagnòstic adequat sobre la violència sexual a tot l'Estat. Encara que la macroenquesta sobre Violència Contra la Dona de 2019 va llançar per primera vegada dades de quin podria ser la dimensió d'aquesta mena de violència, únicament es tracta de dades orientatives.

Sense notícies de quatre reformes legislatives urgents

Per a Amnistia Internacional, és imprescindible que s'abordin abans d'octubre de 2023 algunes reformes legislatives que garanteixin drets de les dones víctimes de violència sexual com són:

 1. L'accés a l'assistència jurídica gratuïta (Llei 1/1996, de 10 de gener).
 
 2. L'ampliació de l'especialització en violència sexual de la Fiscalia i dels jutges que serveixin o pretenguin servir en jutjats de violència sobre la dona (Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, i de la Llei 50/1981, de 30 de desembre, per la qual es regula l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal).
 
 3. La creació d'un fons de béns decomissats per delictes contra la llibertat sexual, mitjançant la tramitació d'un Projecte de Llei que el reguli, així com el fons administratiu de reparació.
 
 4. L'elaboració del Reglament d'ajudes a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual, (Reial decret 738/1997, de 23 de maig).
 
 Una altra qüestió imprescindible és la introducció dels mecanismes d'acreditació judicial de les víctimes (actualment inclosos en la Llei d'Eficiència Organitzativa de la Justícia, que es troba en tràmit parlamentari).
 
Amnistia Internacional urgeix al Govern central i als Governs autonòmics al fet que impulsin la immediata implementació de la Llei de Llibertat Sexual per a garantir l'efectiva protecció de les dones i nenes i nens víctimes de violències sexuals, tenint en compte mecanismes com el Pla Conjunt Pluriennal en matèria de Violència contra les Dones 2023-2027, l'Estratègia Estatal per a combatre les Violències Masclistes 2022-2025; i la Mesa de coordinació estatal sobre violències sexuals, pendent de convocar-se.
Informació de context

Amnistia Internacional es va reunir el passat 13 d'abril amb la Ministra d'Igualtat, Irene Montero, per a abordar alguns aspectes de la posada en marxa de la Llei de Llibertat Sexual. Amb la mateixa fi, va sol·licitar reunió amb la Ministra de Justícia, Pilar Llop, fins al moment estem a l'espera de tancar una data per a aquesta trobada.>