Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Espanya: “Posa't a la seva pell” sí que és d'interès públic i té caràcter benèfic

  • El Tribunal Suprem dóna la raó a Amnistia Internacional i estima que el govern havia d’haver atorgat l’exempció de còmput a la campanya publicitària de l'organització.
Madrid.- Amnistia Internacional (AI) manifesta la seva satisfacció per la sentència del Tribunal Suprem que determina que la finalitat de la campanya publicitària Posa't a la seva pell és de caràcter benèfic i de servei públic, per la qual cosa se li ha d'atorgar l'exempció de còmput necessària per facilitar la seva emissió gratuïta per televisió.  En aquesta mateixa situació hi ha dues campanyes publicitàries més d'Amnistia Internacional. El primer espot de la campanya El poder de la teva veu, presentada el 2007, i la campanya Si ningú diu res és com si no existís, llançada el 2008, no poden ser emesos gratuïtament en televisió perquè el govern ha negat el seu caràcter benèfic i d'interès públic i, per tant, ha denegat l'exempció de còmput per a ambdós.     “Posa't a la seva pell”: set anys obstaculitzat  Amnistia Internacional va presentar la campanya Posa't a la seva pell el juliol de 2002 amb la intenció de donar la màxima difusió possible al contingut de l'informe "Espanya: Crisi d'identitat: tortura i maltractaments per motius racistes a les mans d'agents de l'Estat", que recollia més de 320 casos de maltractaments amb component racista registrats entre el 1995 i el 2002. Un any després, el Comitè contra la Tortura de l'ONU feia una crida a les autoritats espanyoles perquè prenguessin mesures contra la tortura i els maltractaments, el racisme i la xenofòbia i perquè investiguessin amb promptitud i imparcialitat totes les denúncies de tortura.  El govern de llavors va comunicar a l'organització que, en cap dels dos espots publicitaris que formaven la campanya s'apreciava la finalitat de servei públic o caràcter benèfic i que, per tant, quedava denegada l'exempció de còmput. A més, l'administració mantenia que no tenia obligació de pronunciar-se referent a això abans de l'emissió de l'anunci ni de motivar la seva decisió, si bé afegia a continuació que s'havia denegat aquesta certificació davant el suposat descrèdit que els anuncis suposaven per al col·lectiu professional dels cossos i forces de seguretat, convertint-se els anuncis en un assumpte de polèmica i controvèrsia pública.  L'organització va recórrer davant l'Audiència Nacional, que va donar parcialment la raó a Amnistia Internacional en considerar que l'administració estava obligada a motivar la seva decisió sobre l'exempció de còmput. A més, l'Audiència Nacional va anul·lar la resolució del director general per al desenvolupament de la societat de la informació de 19 de desembre de 2002, que negava la certificació necessària perquè els anuncis no computessin com temps de publicitat per a les cadenes de televisió que els emetessin, i va retornar l'expedient a la Direcció General per al Desenvolupament de la Societat de la Informació.  Ara, el Tribunal Suprem ha desestimat el recurs presentat per l'advocat de l'estat enfront de la sentència de l'Audiència Nacional, i ha estimat el recurs de cassació interposat per Amnistia Internacional, determinant que és procedent atorgar la qualificació de caràcter benèfic als dos anuncis d’AI de la campanya Posa't a la seva pell. En referència a aquest cas, el Tribunal Suprem manifesta que “una campanya semblant, tendent a propiciar el respecte a la dignitat humana en relació amb un col·lectiu desfavorit, coincident per tant amb els valors constitucionals, ha de qualificar-se com de caràcter benèfic, malgrat que alguns individus de determinats col·lectius professionals –en aquest cas, els de la seguretat pública– poguessin donar-se per al·ludits”.  A més, el Tribunal Suprem ha confirmat el criteri de l'Audiència Nacional establint que la denegació de l'exempció de còmput ha de ser motivada pel Ministeri en qualsevol cas, i determina que no és necessari que l'anunci s'hagi emès prèviament en cap cadena de televisió per poder atorgar-li l'exempció de còmput, enfront del que es pretenia en el recurs presentat per l'advocat de l'estat.    Informació addicional  Les cadenes nacionals i autonòmiques de televisió que accepten els anuncis de les organitzacions sense ànim de lucre requereixen la certificació que emet el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç perquè la seva durada no computi com publicitat comercial; cosa que tècnicament es denomina exempció de còmput.  La intervenció del Ministeri consisteix a declarar amb caràcter previ si l'anunci en qüestió reuneix o no les característiques exigides per ser considerat de servei públic o caràcter benèfic, per al cas que amb posterioritat s'emeti de forma gratuïta per un operador de televisió. Aquest operador és quil decideix si finalment emet o no gratuïtament l'anunci, en aquest cas la prèvia qualificació positiva de l'Administració li garanteix que posteriorment no se li imposarà cap sanció davant una eventual superació del temps màxim dedicat a l'emissió de publicitat, en no poder-se computar l'anunci com temps de publicitat.  Amnistia Internacional no accepta subvencions de governs nacionals ni donacions de partits polítics per preservar la seva imparcialitat i la seva llibertat d'acció. El finançament del moviment se sustenta, gairebé en la seva totalitat, en la generositat dels socis i donants, per tant l'exempció de còmput per a la televisió és vital per fer arribar a una àmplia audiència el missatge de l'organització en pro dels drets humans.