Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Espanya: No hi ha educació en drets humans

  • 17/11/05 - La secció espanyola d'AI demana al president del Govern, José Luís Rodríguez Zapatero, que accepti les recomanacions de les Nacions Unides sobre Educació en Drets Humans del Programa Mundial.
amnistia amni,
Nou informe d'Amnistia Internacional sobre la LOE en el qual se situa Espanya a la cua d'Europa en Educació en Drets HumansEducació en ciutadania, insuficient i Espanya a la cua d'EuropaÀustriaCroàciaXipreAlemanyaPortugalFormació docent en Drets HumansRecomanacions específiques d'Amnistia Internacional: