Actuem pels drets humans a tot el món

Espanya: les autoritats han de protegir els drets de les dones davant la violència

amnistia amni,
Teresa, de 59 anys, va abandonar el seu marit després de 38 anys d'insults, pallisses i relacions sexuals forçades. Està convençuda que, si el denuncia, la seva situació empitjorarà. No confia que les institucions públiques la protegeixin. En el moment d'entrevistar-se amb Amnistia Internacional, duia nou mesos tancada al seu domicili amb les persianes baixades per a fer-li creure que se n?havia anat de la ciutat. La història de Teresa no és en absolut excepcional. El nombre de dones mortes a conseqüència de la violència de gènere a mans del seu company o excompany ha seguit creixent des del 2001, segons les estadístiques oficials. El 2004, 72 dones van perdre la vida a mans de la seva parella o exparella. Set d'elles comptaven amb mesures de protecció. Les supervivents de la violència en l'àmbit familiar es troben amb importants obstacles per a obtenir ajuda, protecció i justícia, d'acord amb l'informe d'Amnistia Internacional, Més enllà del paper. Fer realitat la protecció i la justícia davant la violència de gènere. Les estadístiques oficials revelen que més del 95 per cent de les dones que sofreixen maltractaments no presenta denúncia. Aquelles que sí que ho denuncien han de suportar en molts casos una actitud d'indiferència o interrogatoris mancats de tot tacte que les desanimen a seguir endavant. ?L'Estat espanyol té l'obligació d'impedir la violència, investigar els abusos, castigar els responsables i indemnitzar a les víctimes, i ha de fer-ho sense demora i emprant mitjans adequats?, afirma María Naredo, responsable de l'àrea de Dones de la Secció Espanyola d'Amnistia Internacional. Encara que Amnistia Internacional acull positivament la nova llei integral contra la violència de gènere, a l'organització li preocupa que segueixin sent les víctimes les que tenen la responsabilitat de posar en marxa les mesures de protecció, i que només es presti ajuda integral a les que presenten denúncia oficial. ?Aquesta llei no és més que un marc de treball, un punt de partida per a alleujar els obstacles amb que es troben les dones i que elles mateixes han manifestat ?afirma María Naredo. El govern espanyol ha d?adoptar mesures eficaces perquè els drets de totes les dones es facin realitat.? A partir dels testimoniatges de dones que han sobreviscut a la violència en la llar, l'organització va trobar indicis de prejudici i de discriminació en la resposta de les institucions públiques. Un motiu concret de preocupació és la falta de protecció a les dones pertanyents a grups vulnerables, com les immigrants sense papers, les gitanes, les discapacitades i les dones amb problemes psicològics o d'addicció. Les immigrants indocumentades tenen especials dificultats a l'hora de sol·licitar ajuda, tot i el reconeixement exprés del dret a rebre la mateixa protecció que altres dones. En algunes comunitats autònomes se'ls exigeix estar empadronades per tal d?accedir a centres d'acollida; en d?altres no se'ls permet l'accés i són derivades a centres d'atenció general a immigrants. Per a rebre ajuda econòmica, a les dones que compten amb una ordre de protecció se'ls exigeix ser demandants d'ocupació; no obstant això, les immigrants sense papers no poden fer-ho a causa de la seva situació administrativa. El Comitè de l'ONU que vigila la Convenció sobre totes les Formes de Discriminació contra la Dona (CEDAW) alertava al govern espanyol sobre les dimensions del problema de la violència contra les dones i sobre l'augment del nombre d'homicidis. Ha posat en relleu la falta de protecció als grups vulnerables, entre ells les immigrants indocumentades, i ha expressat preocupació per la falta de coordinació entre el govern central i les diverses regions en l'assistència a les víctimes de la violència. L'informe, presentat per Amnistia Internacional, conté un conjunt de recomanacions al govern espanyol, entre les quals: · Aplicació a tot el país d'uns estàndards mínims de resposta a la violència de gènere; · Accions eficaces que possibilitin la detecció primerenca de la violència en l'àmbit familiar, i l'assistència sanitària a les víctimes, amb la formació i els mitjans necessaris per als professionals mèdics, que garanteixin la seva efectivitat; · Reforma i avaluació de les mesures existents, amb la participació de les supervivents i els grups de dones. Pot trobar l?informe Més enllà del paper. Fer realitat la protecció i la justícia davant la violència de gènere i més informació sobre la campanya a http://www.es.amnesty.org/nomasviolencia/sabermas20espana.php (12/05/2005)