Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Els Estats han de protegir els drets de la infància davant del canvi climàtic

© Khaled Ziad / AFP via Getty Images

Davant l'orientació autoritativa emesa pel Comitè dels Drets del Nen de l'ONU, que ha conclòs que els països han d'implementar urgentment mesures per abordar els danys i amenaces per als drets de la infància derivats del canvi climàtic i la degradació mediambiental, Ann Harrison, assessora sobre el canvi climàtic d'Amnistia Internacional, ha declarat:

“La infància és un dels grups més vulnerables a les conseqüències del canvi climàtic i els danys per al medi ambient a tot el món i, alhora, és el menys responsable d'aquesta crisi global que ara amenaça els seus drets.”

“La nova orientació del Comitè de l'ONU posa en relleu que els nens i nenes tenen dret a un medi ambient net, saludable i sostenible, així com a la vida, a la supervivència i al desenvolupament, al més alt nivell possible de salut, a un nivell de vida adequat i a l'educació.”

“Aquesta és una orientació legalment significativa que estableix l'obligació dels països d'actuar conformement a la Convenció sobre els Drets del Nen de l'ONU per a garantir la protecció dels drets de la infància, inclosos els dels nens i nenes indígenes, davant de la degradació mediambiental i el canvi climàtic, i que reben reparació pels danys ja causats.”

“També reforça el requisit que els Estats adoptin totes les mesures necessàries per a protegir els drets de la infància dels danys causats per les emissions o altres activitats empresarials.”

“Els nens i les nenes solen tenir dificultats per a fer sentir la seva veu. La seva participació en l'orientació del Comitè posa en relleu la importància del seu activisme per a protegir el medi ambient i l'obligació dels Estats de respectar i protegir els drets de la infància a la llibertat d'expressió, associació i reunió pacífica.”

“Amnistia Internacional coincideix amb la conclusió del Comitè que existeix una necessitat urgent i col·lectiva que els països de renda més alta, que són històricament els que més gasos d'efecte d'hivernacle emeten, compleixin els compromisos de finançament climàtic per a evitar més repercussions negatives en els drets de la infància dels països de renda més baixa i altres.

Informació complementària

Aquesta orientació autoritativa del Comitè dels Drets del Nen arriba després de dues rondes de consultes amb Estats, institucions nacionals de drets humans, organitzacions internacionals, la societat civil —inclosa Amnistia Internacional—, persones expertes temàtiques, i nens i nenes.

El Comitè va rebre 16.331 contribucions de nens i nenes de 121 països en els quals es detallaven els efectes negatius de la degradació mediambiental i el canvi climàtic en la seva vida i la seva comunitat, i reivindicaven el seu dret a viure en un medi ambient net, saludable i sostenible. L'Observació general del Comitè es presentarà en un acte públic el 18 de setembre a Ginebra.