Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

El Tribunal Europeu de Drets Humans estableix un precedent transcendental en una causa climàtica històrica

Fotografia de diversos defensors del clima
© Frederick Florin/AFP via Getty Images

Davant les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) que s’han publicat avui en relació amb tres causes climàtiques històriques, incoades a instàncies de dones suïsses, de sis joves portuguesos i d’un exalcalde francès i membre del Parlament Europeu, Mandi Mudarikwa, directora de Litigi Estratègic d’Amnistia Internacional, ha afirmat:

“El TEDH ha establert avui un precedent transcendental i històric amb la seva sentència en la causa incoada a instàncies de dones suïsses en fallar que el govern de Suïssa ha incomplert les seves obligacions en virtut del Conveni Europeu relacionat amb el canvi climàtic, entre altres coses per no establir límits en les emissions de gasos d’efecte hivernacle i per no complir els objectius que s’havien fixat en matèria de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle”.

“La determinació i tenacitat de les persones demandants en els tres casos per obtenir justícia climàtica a través dels tribunals ha sigut extraordinària i alentidora. Reconeixem especialment el coratge de les persones joves implicades ja que el seu objectiu era protegir no només el seu futur sinó també el futur de les pròximes generacions”.

“La sentència en la causa suïssa reforça les vies legals per aconseguir la justícia climàtica a través del TEDH. És clau que el TEDH hagi reconegut els perjudicis causats com a conseqüència del canvi climàtic a les persones i que el govern de Suïssa no estava actuant per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i protegir adequadament a aquestes persones”:

La sentència del TEDH transmet als responsables de les polítiques dels països europeus el contundent missatge que els Estats han d’intensificar els seus esforços per lluitar contra el canvi climàtic. Observem que les decisions del TEDH de desestimar les altres dues causes relacionades amb el clima es basen en consideracions de caire processal i no pas en exàmens profunds de cadascuna”.

“Els litigis estratègics poden contribuir a obtenir justícia climàtica i protegir els drets de milers de milions de persones davant l’escalfament global, especialment les més marginades, i donaran fruits, tal com s’ha pogut comprovar amb la causa suïssa”.

Informació complementària 

El Tribunal Europeu de Drets Humans ha fallat en tres causes climàtiques. A KlimaSeniorinnen Schweiz and Other v Switzerland, un grup que representa més de 2.500 dones suïsses va al·legar que la inacció del seu govern a l’hora de mitigar adequadament l’escalfament global violava els seus drets humans a la salut i a la vida i les posava en risc de mort davant les onades de calor.

A Duarte Agostinho and Others v Portugal and 21 Other States, sis joves portuguesos al·legaven que els països obligats pel Conveni Europeu de Drets Humans –els 27 Estats de la Unió Europea, a més del Regne Unit, Suïssa, Noruega, Rússia i Turquia– havien violat diversos drets humans quan les onades de calor i els incendis dels boscos van obligar a tancar els seus centres educatius i van posar en risc la seva salut. Amnistia Internacional va presentar una intervenció de tercers conjunta en la causa sobre la obligació dels governs de crear polítiques climàtiques que protegissin els drets de les persones fora de les seves fronteres.

Pel que fa a la tercera causa, Damien Carême –exalcalde de Grande-Synthe, població situada a la perifèria de Dunkerque, al nord de França– va al·legar que el govern francès havia incomplert la seva obligació de protegir la vida en no prendre prou mesures per prevenir el canvi climàtic i, per tant, elevar el risc de futures inundacions a la zona.

El dret a un medi ambient net, saludable i sostenible va ser reconegut universalment per l’Assemblea General de la ONU el 2022. Amnistia internacional forma part d’una coalició que demana l’adopció d’un protocol addicional relatiu a aquest dret al Conveni Europeu de Drets Humans, fet que contribuirà a reforçar i aclarir que la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans sobre la protecció ambiental, inclòs el canvi climàtic.