Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

El "sistema d’exclusió” amenaça de soscavar la Cort Penal Internacional


El fet de permetre que els Estats protegeixin els seus dirigents de ser processats pel delicte d’agressió, amenaça de soscavar la credibilitat de la Cort Penal Internacional (CPI). Així ho ha manifestat avui Amnistia Internacional, després de la Conferència de Revisió de Kampala.

mecanisme que, a la pràctica, els permet no acceptar la jurisdicció de la CPI sobre el delicte d’agressióEls governs tampoc no han eliminat l’article 124 de l’Estatut de Roma, el tractat pel qual es va establir la CPI.ls Estats han tractat d’eximirels ciutadans de països que no són Estats Part en l'Estatut de Roma dels càrrecs per aquests delictes quan es cometen al territori d'Estats Part.

els Estats de totes les regions del món van reafirmar el seu compromís amb la CPI