1961-2021: 60 anys actuant pels
drets humans a tot el món

El Salvador: el president Nayib Bukele es compromet a respectar els drets humans

© Amnistia Internacional

El nou govern d'El Salvador ha d'impulsar i implementar canvis transformadors de drets humans que materialitzin els compromisos internacionals que el país ha assumit, ha aseegurat avui Amnistia Internacional avui en una reunió amb el president Nayib Bukele, que s'ha compromès repetidament a respectar els drets humans.

"Ens hem reunit amb el president Nayib Bukele per presentar les nostres preocupacions sobre la greu situació de drets humans a El Salvador. Esperem que el seu govern abordi aquests grans desafiaments amb determinació i que adopti sense demora els canvis que necessita el país per fer dels drets humans una realitat", ha afirmat Erika Guevara-Rosas, directora per a les Amèriques d'Amnistia Internacional.

En una reunió a San Salvador, la delegació d'Amnistia Internacional va entregar al president un memoràndum amb recomanacions inicials per al seu govern, en sis àrees claus: justícia, veritat i reparació per a les víctimes del conflicte armat; drets de les dones i nenes; persones defensores de drets humans; política de seguretat; persones migrants i refugiades i política exterior. Tots aquests temes han estat consensuats amb organitzacions de la societat civil i moviments de drets humans del pais, inclosos els de víctimes.

"El govern del president Bukele té una gran oportunitat de marcar un nou rumb per a El Salvador, així com té la responsabilitat d'assegurar que els drets humans se situïn al centre de la presa de decisions i el disseny i implementació de polítiques públiques al país", ha afirmat Erika Guevara-Rosas.

"Pels enormes reptes de drets humans que també tenen els països veïns de Guatemala, Hondures i Nicaragua, aquest és un moment molt preocupant per a l'Amèrica Central. Per tant, instem el nou govern d'El Salvador a assumir un rol proactiu per promoure la protecció dels drets humans a la regió".

El president Bukele es va comprometre a crear una taula interministerial per discutir estratègies per millorar la situació de drets humans al país. També va prometre obrir-se a l'escrutini internacional i permetre l'accés de diferents organismes, com la Comissió Interamericana de Drets Humans. Es va mostrar ferm en el seu compromís per ser una veu diferent a l'Amèrica Central i condemnar les violacions de drets humans que es cometen en la resta de la regió.

Prohibició total de l'avortament i violència generalitzada

La delegació d'Amnistia Internacional li va fer saber que, tristament, El Salvador és conegut sobretot per dos temes: les violacions dels drets humans de les dones i les nenes a través de la prohibició total de l'avortament, i per la violència generalitzada al país.

El president va emfatitzar que el seu govern no criminalitzarà les dones i les nenes, sobretot les que viuen en situació de pobresa, i que garantirà els seus drets sexuals i reproductius. Pel que fa a la seguretat pública, es va comprometre a implementar una estratègia integral que prioritzi un enfocament de prevenció i rehabilitació. A més, va reconèixer la important feina de les organitzacions de la societat civil salvadorenca i el rol de les persones defensores de drets humans al país.

Aquest intercanvi constructiu ha de materialitzar-se en fets concrets. Amnistia Internacional li pren la paraula al president Bukele per avançar en una agenda de drets humans, però també estarà observant d'a prop per assegurar que el govern d'El Salvador compleixi amb els seus compromisos internacionals en drets humans.

"Amnistia Internacional continuarà acompanyant les organitzacions salvadorenques de drets humans, que esperem que tinguin, el més aviat possible, l'oportunitat de compartir amb el president les seves preocupacions i recomanacions sobre els reptes del país", ha afirmat Erika Guevara-Rosas.