Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

El Parlament Europeu aprova la prohibició del reconeixement facial, però deixa en perill persones migrants, refugiades i sol·licitants d'asil

Mesut Ugurlu/Getty Images

En resposta a la decisió del Parlament Europeu de prohibir les tecnologies de vigilància massiva en la seva Llei d'Intel·ligència Artificial (Llei de IA), Mher Hakobyan, assessor per al treball d'incidència sobre la regulació de la intel·ligència artificial, ha manifestat:

“Acollim amb satisfacció la decisió del Parlaments Europeu de prohibir les tecnologies de vigilància massiva abusives en la votació històrica d'avui. No obstant això, és essencial que el Parlament i els Estats membres de la UE garanteixin que durant les pròximes negociacions de la Llei de IA definitiva es prohibeixen el desenvolupament, la venda, l'ús i l'exportació de sistemes de reconeixement facial i altres tecnologies de vigilància massiva.”

Cap ús de la identificació biomètrica remota és compatible amb els drets humans. Cap correcció, tècnica o d'un altre tipus, pot fer-la compatible amb la legislació sobre drets humans. L'única protecció contra la identificació biomètrica remota és la seva prohibició total. La legalització d'aquests sistemes establiria un precedent alarmant i transcendental que obriria la porta a la futura proliferació de tecnologies d'intel·ligència artificial que no respecten els drets humans.”

“Encara que la prohibició de la vigilància abusiva és un pas en la direcció correcta que acollim amb satisfacció, no es tracta d'una victòria total. És preocupant que el Parlament Europeu no hagi respectat els drets humans quan els sistemes de IA afecten les persones migrants, refugiades i sol·licitants d'asil. El Parlament no ha prohibit els sistemes discriminatoris d'elaboració de perfils i avaluació de riscos, ni els sistemes de previsió utilitzats per a restringir, prohibir i evitar els moviments fronterers. Quan la Llei de IA s'encamina cap a les negociacions finals, és essencial que els legisladors i legisladores de la UE no facin cas omís dels drets de la població en moviment.”

Informació complementària

El Parlament Europeu va aconseguir proteccions considerables dels drets humans en la votació de les comissions sobre la Llei de IA l'11 de maig.

La Comissió Europea va proposar una llei sobre l'ús de la intel·ligència artificial el 21 d'abril de 2021. El Consell de la UE, que representa als governs nacionals de la Unió, va adoptar la seva posició al desembre de 2022. Amnistia Internacional, com a part d'una coalició d'organitzacions de la societat civil encapçalada per la Xarxa Europea de Drets Digitals (EDRi), ve demanant una regulació de la UE sobre la intel·ligència artificial que protegeixi i promogui els drets humans.