Actuem pels drets humans a tot el món

El Marroc / Sàhara Occidental: Cal que Kaddour Terhzaz sigui alliberat

Londres.- Amnistia Internacional lamenta que l'oficial militar retirat, Kaddour Terhzaz, estigui detingut de forma arbitrària des del novembre de 2008 pel sol fet de fer ús legítim del seu dret a la llibertat d'expressió. Va ser declarat culpable en un procés judicial injust en relació amb una carta que va escriure al rei Mohamed VI. Amnistia Internacional demana la seva llibertat immediata i incondicional.  Kaddour Terhzaz, que va ser detingut a la seva casa de Rabat el 9 de novembre de 2008 per membres de la Gendarmeria Reial, és actualment a la presó de Salé, a la vora de Rabat, on compleix una condemna de 12 anys de presó per amenaçar la “seguretat externa” del Marroc en divulgar un secret de defensa “nacional”.  La causa i la condemna de Kaddour Terhzaz tenen el seu fonament en una carta sense datar que aquest va escriure al rei Mohamed VI i que contenia, segons els informes, informació militar confidencial. Kaddour Terhzaz ha declarat que va donar la carta a Ali Najab, que va ser pilot i presoner de guerra del Front Polisario.  Kaddour Terhzaz indica que a la carta va instar el rei, com a cap de les forces armades, a que millorés la situació dels expilots que van quedar en llibertat després d'haver estat captius del Front Polisario. En la carta narrava com, en la seva època de comandant en cap adjunt de la Força Aèria del Marroc (Forces Royales Air, FRA), va ser testimoni del valor que aquestes persones van demostrar en el seu servei al Marroc en participar en missions complicades i arriscades en avions que no disposaven de sistema antimíssils, i es lamentava que no haguessin rebut el tracte i el reconeixement que es mereixien des de la seva posada en llibertat. Culpava d'això els alts comandaments de les Forces Armades del Marroc (Forces Armées Royales, FAR). Kaddour Terhzaz sosté que va lliurar una còpia de la carta a Ali Najab per mostrar-li el seu suport en el seu intent de crear una associació d’expresoners de guerra del Front Polisario.  Va ser declarat culpable, sobre la base de la seva carta, el 28 de novembre de 2008 pel Tribunal Militar Permanent de les Forces Armades a Rabat en virtut dels articles 187 i 192 del Codi Penal, per amenaçar la “seguretat externa” del Marroc en divulgar un secret de defensa “nacional”. El Tribunal Suprem va confirmar la decisió del Tribunal Militar el 13 de maig de 2009.  Amnistia Internacional subratlla que el fet d'expressar el seu punt de vista en una carta dirigida al rei i de lliurar-la a un expilot no ha de constituir una base per a un procés penal, i que la declaració de culpabilitat suposa una restricció injustificada de la llibertat d'expressió tal com estableix l'article 19 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics en el qual el Marroc és estat part. Amnistia Internacional considera que desvetllar la informació relativa a l'absència de sistema antimíssils en els avions marroquins en les dates en les va tenir lloc el conflicte entre el Marroc i el Front Polisario no representa una veritable amenaça per a la seguretat nacional, especialment perquè des del 1991 està en vigor un alto el foc. La sentència del Tribunal Militar es basava en la consideració de la informació com un secret de defensa “nacional” i en que Ali Najab, encara que en el seu moment fos pilot, no tenia dret a conèixer aquest “secret”. Aquest raonament no té en compte que Ali Najab en persona va pilotar els avions de la FRA abans de ser capturat pel Front Polisario el 1978. A més, Ali Najab apareixia citat el 2006 en un article del Maroc Hebdo International en el qual s'indicava que en el moment en el qual es va produir el conflicte, els pilots sabien que els avions no estaven equipats amb antimíssils i que a pesar d'això van decidir volar. Kaddour Terhzaz tem estar en el punt de mira per les crítiques a les accions dels alts comandaments militars i al tracte que reben les persones que en el seu moment van ser presoners de guerra del Front Polisario.  Amnistia Internacional també considera motiu de preocupació el fet que Kaddour Terhzaz fos declarat culpable en un procés judicial en el qual no es van observar completament les normes internacionals per a judicis justos. En concret, el dret a la defensa no es va respectar plenament tal com estableix l'article 14 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, que garanteix que tota persona tindrà dret a ser escoltada públicament i amb les degudes garanties per un tribunal competent, independent i imparcial, establert per la llei.  Kaddour Terhzaz ha declarat que Ali Najab, el principal testimoni d'aquest cas, no va ser cridat a testificar malgrat que la defensa ho havia sol·licitat. A més, a Amnistia Internacional li preocupa que la vista del 28 de novembre de 2008 només durés una hora, segons la informació facilitada per Kaddour Terhzaz, i que tingués lloc unes dues setmanes i mitja després de la seva detenció el 9 de novembre de 2008, cosa que li va deixar poc temps per preparar una defensa adequada. Kaddour Terhzaz també indica que el Tribunal no va accedir a la sol·licitud de la defensa de retardar la vista perquè els donés temps a preparar-se, violant així el dret a disposar del temps i dels mitjans adequats per a la preparació de la seva defensa, tal com s'indica a l'article 14.3.b.  També és motiu de preocupació per a Amnistia Internacional el fet que Kaddour Terhzaz fos jutjat per un Tribunal Militar, malgrat que, com a oficial militar retirat, el poder judicial marroquí l’ havia considerat persona civil. L'organització de drets humans s'oposa a que persones civils siguin jutjades per tribunals militars, en concret perquè, en la majoria dels casos, ofereixen menys salvaguardes del dret a un judici just i plantegen dubtes pel que fa a la independència i imparcialitat del tribunal.  El Tribunal Militar i la Cort Suprema, en les decisions que van adoptar en relació amb el cas de Kaddour Terhzaz, van considerar que el Marroc estava en estat de guerra. Kaddour Terhzaz va ser condemnat a 12 anys de presó atès que el Tribunal Militar es va servir d'una pena que s'aplica en temps de guerra. En temps de pau, els delictes que contempla l'article 192 poden ser penats amb un màxim de cinc anys de presó i una multa. No obstant això, en temps de guerra, la pena oscil·la entre els cinc i els 30 anys de presó. Aquesta argumentació és difícil de mantenir, ja que l’alto el foc entre el Front Polisario i el Marroc està en vigor des de 1991.  La família de Kaddour Terhzaz està molt preocupada per la seva salut i el seu benestar a la presó, atès que el militar retirat té 72 anys. Segons el que ha indicat el seu fill, Kaddour Terhzaz està sotmès a règim d'aïllament des de principis de desembre de 2009. Des d'aquell moment, en almenys dues ocasions no se li han permès les visites familiars.  Amnistia Internacional reitera la seva petició a les autoritats del Marroc perquè actuïn d'acord amb l'article 9 de la Constitució marroquina, que compleixin les obligacions contretes en virtut de l'article 19 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics relatives al respecte de la llibertat d'expressió i posin immediatament i incondicionalment en llibertat Kaddour Terhzaz. L'organització ha escrit anteriorment, el desembre de 2009, al primer ministre marroquí, Abbas el-Fassi, en relació amb la situació de Kaddour Terhzaz, però no ha rebut cap resposta.