Actuem pels drets humans a tot el món

COP27: La falta d'acord per a eliminar gradualment els combustibles fòssils és un gran revés

© Dominika Zarzycka/NurPhoto via Getty I

Davant els resultats de la COP27, Chiara Liguori, assessora de Justícia Climàtica d'Amnistia Internacional, ha manifestat:

Aquesta COP ha tingut duescares: una d'alegria per l'adopció d'un fons de pèrdues i danys, i una altra de disgust pel fracàs de les negociacions per a aconseguir compromisos fonamentals sobre l'eliminació gradual dels combustibles fòssils, que són el principal causant de la crisi climàtica, malgrat les proves científiques aclaparadores i els efectes cada vegada majors sobre els drets humans.

L'establiment d'un fons de pèrdues i danys va ser el resultat d'una postura única presentada per països del sud global i de la persistent campanya d'una àmplia diversitat de grups. És un raig d'esperança per als qui han vist danyats els seus drets humans pel canvi climàtic. Encara queda un llarg camí perquè la població més afectada pugui tenir suport econòmic real, però la decisió ha posat en marxa un procés per a reparar les injustícies socials. Ara correspon als països rics fer un pas endavant i garantir que el fons disposa de recursos suficients.

No obstant això, les demandes d'un nombre creixent de grups de la societat civil i altres, inclosos molts Estats, per a garantir un acord sobre l'eliminació gradual dels combustibles fòssils no van aconseguir imposar-se al grup de pressió dels combustibles fòssils, l'oposició radical dels països productors d'aquests combustibles i la postura ambigua d'alguns països rics.

Els governs no s'han compromès a eliminar gradualment els combustibles fòssils, com el petroli i el gas natural, sinó que han reafirmat el compromís de la COP anterior ‘d’accelerar els esforços per a la reducció gradual de l'energia de carbó generada sense mesures de mitigació i l'eliminació gradual de les subvencions ineficients als combustibles fòssils’.

En vista de les greus catàstrofes causades pel clima que vam presenciar l'any passat i el catàleg creixent d'informes del Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic i altres que documenten tant els efectes com les causes del canvi climàtic, aquesta falta d'avanços respecte als combustibles fòssils representa una abdicació enorme de les obligacions de drets humans i no té en compte els drets de totes les persones afectades i de futures generacions.”