Actuem pels drets humans a tot el món

Comissió de Drets Humans de l'ONU: és el moment d'actuar

amnistia amni,
En resposta a l'impuls generat per les propostes de reforma de la Comissió de Drets Humans de l'ONU, la secretària general d'Amnistia Internacional va desafiar tots els estats membres de la Comissió a superar els interessos nacionals i regionals i restablir la credibilitat i legitimitat de l'ONU per protegir les víctimes dels abusos contra els drets humans. "Tots els membres tenen l'obligació d'evitar la utilització de criteris selectius i la doble moral. Cada membre que insta a la Comissió que s'ocupi d'alguna situació concreta de drets humans i fa cas omís d'unes altres, cada membre que dóna suport a una moció de "no acció" o s'hi absté, contribueix a menyscabar la credibilitat de la Comissió i incompleix la seva obligació de plantar cara als desafiaments de drets humans del moment", va afirmar Irene Khan. La seva visita a Ginebra, que coincideix amb el debat en el si de la Comissió de la situació de països específics, pretén emfatitzar la necessitat que l'organisme de drets humans de l'ONU pugui resoldre amb eficàcia aquests problemes. "El partidisme polític ha impedit que es portin a terme accions efectives per resoldre importants crisis de drets humans en països com ara Zimbabwe, l?Iraq i Txetxènia. Altres casos, com el de Guantánamo, ni tan sols arriben a formar part de l'ordre del dia de la Comissió". "La Comissió de Drets Humans ha d?actuar amb energia i decisió per posar remei a la catàstrofe de drets humans que està tenint lloc al Nepal", va declarar Irene Khan, al mateix temps que va sol·licitar a la Comissió que adoptés una resolució ferma en virtut de la qual es nomenés un relator especial sobre Nepal i es garantís una forta presència internacional en el país amb l'objecte de supervisar els drets humans. "El cas del Nepal servirà de mostra per amidar la voluntat i la capacitat de la Comissió per resoldre les crisis de drets humans. Si aquesta no actua amb decisió, quedarà demostrat que el poder polític no només impedeix que s'investiguin les greus violacions de drets humans en els països grans, sinó que els membres de la Comissió no són capaços d'actuar en cap país per impedir les catàstrofes de drets humans." El febrer de 2005, una delegació d'Amnistia Internacional encapçalada per Irene Khan va ser la primera delegació d'una ONG internacional en reunir-se amb el govern del Nepal després de la declaració de l'estat d'excepció. L'organització ha documentat com s'han suspès els drets fonamentals a conseqüència de l'estat d'excepció al Nepal; que centenars de persones han estat detingudes i han desaparegut; i que el poder dels militars s'ha reforçat, la qual cosa augmenta la probabilitat que es multipliquin la violència i els abusos contra els drets humans, tant per part de les forces de seguretat com dels rebels maoistes, en el context del conflicte que els enfronta des de fa ja deu anys. Irene Khan va advertir que les mesures adoptades pels governs en el context de la "guerra contra el terror" estan soscavant les normes de drets humans. "La Comissió ha exercit una labor importantíssima en l'establiment de normes de drets humans. Ara, quan els països, grans i petits, les soscaven en nom de la seguretat, la Comissió ha d?actuar amb urgència per preservar el seu propi llegat", va advertir Irene Khan. Amnistia Internacional ha sol·licitat a la Comissió el nomenament d'un relator especial sobre els drets humans i la lluita contra el terrorisme que continuï el treball de l'expert independent designat l'any passat. "La recerca de la seguretat no pot fer-se a costa de la justícia i el respecte pels drets humans. La funció del relator especial sobre els drets humans i la lluita contra el terrorisme serà essencial per garantir que el respecte pels drets humans i les llibertats fonamentals és la pedra angular dels esforços per garantir la seguretat", va afegir Irene Khan. La secretària general va expressar la seva satisfacció per l'informe del secretari general de l'ONU Un concepte més ampli de la llibertat. Cap al desenvolupament, la seguretat i els drets humans per a tots, i va declarar el següent: "En un moment en què la credibilitat de la Comissió es troba al punt més baix des de la seva creació, és necessari emprendre una reforma urgent i en profunditat de la maquinària de drets humans de l'ONU; no n'hi ha prou amb fer petits retocs". "La reforma ha d?orientar-se a garantir que la maquinària de drets humans de l'ONU pugui plantar cara d'una manera efectiva a les situacions en els diferents països, i mantenir la seva capacitat per assenyalar i avergonyir els països en els quals es produeixen greus violacions de drets humans", va declarar Irene Khan. "Els abusos contra els drets humans han d?abordar-se en tots els països i en tot moment, amb independència dels interessos polítics". Irene Khan va demanar als Estats membres que donessin suport i instessin a l'Alt Comissionat per als Drets Humans a adoptar iniciatives independents, com el principal guardià dels drets humans en l'ONU. "Mentre els governs parlen, els drets humans de dones, homes i nens de tot el món estan més amenaçats que mai", va concloure Irene Khan. "Els governs han d?assumir el compromís demostrable de restablir la credibilitat de la Comissió en el seu 61è període de sessions". Per a la informació més recent sobre el 61è període de sessions de la Comissió de Drets Humans de l'ONU, consultin: web.amnesty.org/pages/unchr-intro-eng (30/03/2005)