Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Colòmbia: El govern distorsiona la situació dels drets humans al país

  • Madrid. - El govern de Colòmbia està donant una versió molt optimista de la situació dels drets humans al país, malgrat que cada vegada són més els informes sobre desplaçaments forçats, atacs contra activistes socials i de drets humans, i homicidis comesos per les forces de seguretat. Aquesta és la conclusió de l'informe publicat avui per Amnistia Internacional.
 "Les autoritats colombianes mantenen una actitud de negació absoluta: fins i tot es neguen a reconèixer que hi ha un conflicte armat al país. Tanmateix, la gent ens explica una versió molt diferent”, va afirmar Marcelo Pollack, investigador sobre Colòmbia d'Amnistia Internacional. "És impossible resoldre un problema sense admetre que existeix. Negant la situació només s'aconsegueix condemnar més persones a patir abusos o a morir." L'informe d'Amnistia Internacional és l'estudi més exhaustiu i actualitzat sobre l'estat dels drets humans a Colòmbia. Mostra que, si bé alguns indicadors de drets humans han millorat amb el pas dels anys -per exemple, l’índex de segrestos i la seguretat en algunes ciutats- molts d'altres han empitjorat. L'estudi també tira per terra declaracions realitzades repetidament pel govern colombià, per exemple, que els grups paramilitars ja no estan actius, que s'obliga a retre comptes als autors d'abusos contra els drets humans o que es respecta plenament la feina dels activistes socials i dels sindicalistes. "La població colombiana fa més de 40 anys que està atrapada en un dels pitjors conflictes oblidats del món, atacada per les forces de seguretat, els paramilitars i els grups guerrillers, mentre que el govern no pren cap mesura de pes per oferir-li protecció", va declarar Marcelo Pollack. "Per canviar radicalment la tràgica realitat de Colòmbia, el govern i els grups guerrillers han de deixar una vegada per sempre d’involucrar la població civil en el conflicte." L'informe d'Amnistia Internacional dóna les següents dades sobre Colòmbia:
  •  Al 2007 hi va haver almenys 1.400 homicidis de civils, davant dels 1.300 del 2006. Dels casos en què es coneixen els autors, les forces de seguretat van ser-ne responsables d'almenys 330; els paramilitars, d'uns 300, i els grups guerrillers, del voltant de 260.
  • Fins a 305.000 persones van ser desplaçades el 2007, davant de les 220.000 del 2006.
  •  Al 2007, almenys 190 persones van ser víctimes de desaparició forçada a les mans de les forces de seguretat i els paramilitars, o estan el lloc desconegut després de ser segrestades pels grups guerrillers, davant de les 180 del 2006.
Amnistia Internacional insta totes les parts implicades en el conflicte de Colòmbia que  mostrin la voluntat política necessària per posar fi als abusos contra els drets humans. L'organització també exhorta la comunitat internacional perquè redobli els esforços per aconseguir que totes dues parts enfrontades respectin els drets a humans de la població colombiana.  L'informe sencer està disponible a http://www.es.amnesty.org/paises/colombia/documentos/