Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Campanya unitària per enfortir l'Atenció Primària 'Més i millor Atenció Primària de salut'

Manifestació del Dia Mundial pel Dret a la Salut (Barcelona, 7 d'abril 2024)
  • Avui, 12 d’abril, dia mundial de l’Atenció Primària de Salut, celebrem la importància incontestable del primer nivell assistencial del sistema sanitari per a la nostra salut i per a la nostra qualitat de vida.
  • Tot i les recomanacions internacionals, declaracions institucionals i demandes del sector sanitari d'enfortir aquest nivell assistencial, el percentatge dedicat a l'atenció primària del total de despesa sanitària s'ha rebaixat un 1'3% des del 2009.

Els i les professionals dels Centres d’Atenció Primària treballen dia a dia per a tots nosaltres. Ens coneixen, atenen, aconsellen, alleugen i curen, quan poden, els patiments provocats per la malaltia o per les dificultats de la vida. Ells resolen el 80% dels problemes de salut, fan seguiment de les malalties cròniques, n’eviten complicacions i ingressos hospitalaris i redueixen les taxes de mortalitat per diverses causes. L’Atenció Primària és el servei de salut més accessible per a àmplies capes de la població i és la base que sustenta el sistema sanitari públic.

Tot i la seva importància sanitària, social i econòmica, la inversió que s’hi dedica és insuficient per al seu complet desenvolupament. Del pressupost total de Salut, només el 15% es destina a l’Atenció Primària. Aquest percentatge està tan sols una mica per sobre del que es dedica a medicaments i molt per sota de la inversió en l’atenció especialitzada, que creix any rere any.

Això es tradueix, entre altres coses, en un dèficit sostingut i estructural de professionals a l’Atenció Primària que afecta directament la qualitat de l’atenció i la salut de la població. A Catalunya, la dotació de professionals de medicina és de 6,1 per cada 10.000 habitants i la d'infermeria és del 6,8, totes dues per sota de la majoria de les comunitats autònomes. Tot i la seva importància, encara hi ha centres que no tenen cap treballadora social. La sobrecàrrega laboral i el descontentament amb les administracions estan minant la moral i la salut dels i les professionals.

L’Atenció Primària és la principal garantia del dret a l’atenció sanitària per a la majoria de la població, especialment de les persones i els col·lectius en situació de major vulnerabilitat, però només el 21% de les demandes d'atenció no urgents van ser ateses en 24-48h l’any 2023. Els canvis de metge/ssa i d’infermer/a són tan freqüents que moltes persones ja no saben qui les atendrà la propera visita, fet que impacta negativament en la qualitat de l'atenció perquè trenca la longitudinalitat.

En els últims anys, les mesures dutes a terme pel departament de Salut han donat respostes puntuals, tardanes i descontextualitzades, afectant la base de l'Atenció Primària de Salut, com la relació personal continuada entre usuaris i professionals. A més, no s’han resolt els efectes del dèficit de metges/es i infermers/es generalistes.

L’Atenció Primària és essencial per a la salut de les persones i per a la sostenibilitat del sistema públic perquè protegeix de les intervencions i les despeses innecessàries i en millora l’eficiència i equitat. La seva mirada global sobre la persona i la comunitat on viu permet fer intervencions més ajustades, d’acord amb la realitat concreta i les preferències i els valors de cadascú.

Per tal que l’Atenció Primària desenvolupi tot el seu potencial ha d’estar ben dotada econòmicament, ben gestionada i ha de tenir el reconeixement sanitari, polític i social que es mereix.

Per això, reclamem:

  • Consolidar l’Atenció Primària com l’eix vertebrador del sistema públic de salut amb caràcter universal i que s’hi dediqui una part més important del pressupost de Salut.

  • Garantir una Atenció Primària accessible, longitudinal, global i coordinada, assegurant que les demandes d’assistència sanitària no urgents es resolen en menys de 48h i incentivant els vincles entre professionals i pacients al llarg del temps.

  • Assegurar la transparència i l’accessibilitat a la ciutadania de totes les dades, xifres i comptes del Departament de Salut per conèixer la situació real de l’Atenció Primària i poder-ne fer un diagnòstic acurat.

  • Reforçar, valorar i cuidar els professionals de l’Atenció Primària redimensionant els equips segons les necessitats reals de la població. També cal assegurar l’autonomia dels professionals, la seva participació en decisions que els afectin i la cura del seu benestar.

Des de les entitats i col·lectius que treballem per garantir el dret a la salut, professionals del sector i la ciutadania instem el Govern de la Generalitat de Catalunya i els diferents grups parlamentaris que treballin per aconseguir Més i Millor Atenció Primària de Salut.

Organitzacions firmants:

Medicus Mundi Mediterrània
FOCAP
Amnistia Internacional
Rebel·lió Atenció Primària
Marea Blanca
Metges de Catalunya>