Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Brasil: A major violència, menor protecció de l'Estat

  • 2/12/05 - L'estratègia de seguretat pública ha abandonat els ciutadans més pobres del país i condemnat tots els brasilers a la delinqüència i la violència.
amnistia amni,
pinball Brasil: "Entren disparant". L'actuació policial a les comunitats socialment exclosesfavelaDADES I ESTADÍSTIQUES Violència, delinqüència i disparitats socialsViolència policialVíctimes de la violència policial: perfilMatances favelaArmes lleugeresfavelasSeguretat públicaHomicidis policialsfavelaIncursions policials a favelasfavelafavela