Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Amnistia Internacional recorda al Fiscal General de l'Estat que les accions pacífiques de desobediència civil són formes legítimes de protesta i no constitueixen actes terroristes

Activistes de les organitzacions Scientists Rebellion i Extinction Rebellion són evacuats després de la seva protesta a les portes del Congrés dels Diputats. © Picture alliance / Pacific Press | Fer Capdepon Rierol.

El Fiscal General de l'Estat, en la seva memòria anual, ha inclòs activitats de les organitzacions ecologistes Extinction Rebelion i Futur Vegetal sota l'epígraf “Terrorisme Nacional”. Amnistia Internacional reclama a aquesta institució que consideri el caràcter pacífic de les activitats d'aquestes organitzacions, i reconegui que les seves accions estan emparades pel dret a la llibertat de reunió pacífica. L'any passat aquesta memòria ja va incloure accions d'organitzacions ecologistes dins de l'apartat “terrorisme internacional", indicant que aquests grups s'estaven establint a Espanya.

“La desobediència civil pacífica forma part de la llibertat d'expressió i ha de ser protegida per totes les institucions de l'Estat, inclòs el Ministeri Fiscal. Presentar càrrecs de terrorisme contra participants en accions de protestes pacífiques és una limitació indeguda de la llibertat d'expressió i reunió i pot tenir un efecte dissuasiu, la qual cosa suposa una clara amenaça al dret de protesta al nostre país”, ha apuntat el portaveu d'Amnistia Internacional, Daniel Canales.

Amnistia Internacional lamenta que la “àmplia i vaga” definició dels delictes de terrorisme en el Codi Penal permeti qualificar com a actes terroristes accions de protesta pacífiques, com les que realitzen aquests grups ecologistes. L'organització ha demanat en innombrables ocasions la reforma dels delictes de terrorisme del Codi Penal per assegurar-se que no contenen definicions excessivament generals o imprecises ni es depassa la definició de “actes terroristes” formulada pel relator de l'ONU sobre aquest afer.

Informació complementària

Els actes de desobediència civil impliquen l'incompliment d'una norma de manera premeditada per raons de consciència o perquè s'entén com la forma més efectiva per a expressar una disconformitat social o política.

L'acció de Extinction Rebellion i Scientist Rebellion a les escales del Congrés dels Diputats, a Madrid, va ser inclosa, entre altres accions d'aquests grups, en l'informe “Dret a la protesta a Espanya: set anys, set mordasses que restringeixen i afebleixen el dret a la protesta pacífica a Espanya” com un exemple de desobediència civil.